Järjestömessujen julisteessa kerrotaan luennoitsijoista ja aikataulusta.