Blogi: Terveyssosiaalityön harjoittelijana koronakeväänä

Olisi vähättelyä sanoa, etteivätkö koronatilanteen luomat olosuhteet olisi huomattavasti muovanneet terveyssosiaalityön harjoittelukokemustani. Olen kuitenkin alusta lähtien päässyt mukaan niin uusien kuin ennestään tuttujen asiakkaiden tapaamisiin, moniammatillisiin tiimeihin ja yhteistyökumppaneiden neuvotteluihin. Terveyssosiaalityöntekijän arki on näyttäytynyt minulle opiskelijana nopeasti muuttuvana ja ajoittain hektisenä, mutta ennen kaikkea antoisana ja eettisesti kestävänä työnä. Ohjaajani sanoja lainatakseni: ’’kuka tahansa meistä … Lue lisää

BLOGI: Kotihoidon työhyvinvointia kehitetään monin konstein

Kotihoidon vahvuudet ja haasteet näyttävät olevan samanlaisia koko Suomessa. Työn vapaus, monipuolisuus ja itsenäisyys luovat työn imua. Asiakastyö on palkitsevaa ja työyhteisö antaa voimaa sekä sosiaalista pääomaa. Erittäin positiivista on, että moni Essoten kotihoidon työntekijä suosittelisi työnantajaansa ystävilleen. Harva pelkää oman työpaikkansa menetyksen puolesta. Tarve työntekijöistä on yhteinen läpi valtakunnan. Haasteitakin löytyy. Hoitotyö on tunnekuormalla … Lue lisää

BLOGI: Vastuu ja vapaus innostavat kotihoidon työssä

Työterveyslaitos on antanut hiljattain ennakkotietoja valtakunnallisesta väestökyselystä, jossa tutkitaan suomalaisten työtyytyväisyyttä. Uutisen kärki oli, että noin kolmannes työikäisistä kokee päivittäin tylsistymistä työssään. Terveydenhoitoalan näkökulmasta tekstissä oli muutakin mielenkiintoista: Työn imua koetaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Viime vuosien uutisten valossa viesti on lohdullinen. Työ voi olla motivoivaa ja innostavaa myös kiireen keskellä. Työterveyslaitos on ollut tekemässä … Lue lisää

BLOGI: OTA PUHEEKSI OMA TAHTO

Kuolema on osa elämää – meillä jokaisella. Elämän loppuaikoja ei välttämättä ole helppoa ottaa puheeksi, vaikka asia koskee kaikkein tärkeimpiä ihmisiä: itseä ja läheisiä. Onko varaa jättää kertomatta, mitä minä haluan? Millaista hoitoa haluan? Mitä en ainakaan halua? Miten haluan asioitani hoidettavan? Mitä, jollen pystykään itse enää kertomaan? Kun tärkeät asiat ovat hyvissä ajoin paperilla, … Lue lisää

Blogi: Onni on vanheta arvokkaasti

Vierasblogi: Vetovoimainen vanhustyö -hanke Pohjois-Savossa Lempeä tuuli havisuttelee väriloistossaan hehkuvia pihapuita, kun menen tapaamaan muistihoitajana Kuopion kaupungilla työskentelevää Erja Lindelliä. Vastaanotto on mitä lämpimin, kun istahdamme keskustelemaan arvokkaasta vanhenemisesta. Erjan työhön muistihoitajana, tai laajemmin muistikoordinaattorina kuuluu arvokkaan vanhuuden tukeminen muistisairausdiagnoosin jälkeen. Työssään Erja on asiakkaan ja läheisten tukena. Hän käy asiakkaiden kotona kartoittamassa asiakkaan vointia, palveluiden … Lue lisää

Blogi: SeniorSurf-päivä – Onni on vanheta uutta opetellen

VIERASblogi: Miksi jatkuva oppiminen on tärkeää? Sanonta siitä, että vanha koira ei opi uutta on kumottu jo vuosia sitten itävaltalaisessa tutkimuksessa.  Nuoret koirat oppivat nopeammin, mutta hämmentyivät kun yllättäviä haasteita tuli vastaan ja vanhat koirat pärjäsivät niissä tilanteissa paremmin (HS 4.2.2016). Tiedon soveltaminen ja mm. ongelmanratkaisu paranevat iän myötä. Uuden oppiminen onnistuu myös vanhana, mutta … Lue lisää

Blogi: ”Mitä teen, jos minulla on jokin hätä?” Onni on vanheta turvallisessa kodissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa Essotessa turvapalvelut ja turvateknologia ovat osa kotihoidon palveluja. Turvateknologian käyttöönotto suunnitellaan aina asiakkaan tarve edellä. Kaikki alkaa arviolla, onko asiakkaalla turvallista olla kotona. Asiakkaan kanssa pohditaan, kokeeko hän kodin turvalliseksi, ja onko arjessa tai toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen. Arvioinnissa myös selvitetään, onko asiakkaalla turvaverkkoja ja läheisiä, ja kuinka … Lue lisää

BLOGI: Uuden edessä – mitä on rakenteellinen sosiaalityö?

Usein työn arjessa työntekijät huomaavat, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä vaatisivat muutosta. Nämä huomiot kuitenkin usein jäävät työtiimin sisäiseksi keskusteluiksi. Asiakkailla taas on paljon kokemuspohjaista tietoa, mikä on auttanut heitä ja millaisia palveluja he tarvitsisivat. Yksittäisiä viestejä menee varmasti asiakaspinnasta päättäjien tietoon, mutta luulen, että suurin osa tästä tiedosta jää asiakkaan omaan pohdintaan. Koska … Lue lisää

BLOGI: Koronaepidemia vaatii ketterää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisilta

Erikoissairaanhoidossa on valmistauduttu kriittisesti sairaan potilaan hoitoon lisäkouluttamalla henkilökuntaa. COVID-19-epidemiaan varautuminen on tuonut sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työhön ja koulutukseen uusia, ennennäkemättömiä haasteita, jotka tulevat näkymään myös erikoissairaanhoidon kustannusten kasvussa kaikissa KYSin erityisvastuualueen sairaaloissa. Epidemian ensivaiheessa erikoissairaanhoidon suunnitelmallista leikkaustoimintaa on ollut välttämätöntä vähentää asteittain. Näin on pystytty valmistautumaan vaativan vuodeosasto- ja tehohoidon kasvuun ja henkilöstön … Lue lisää

BLOGI: Piristyspartioista hyötyvät niin ikäihmiset kuin nuoretkin

Mikkelin kaupungin palkkaamista kesätyöntekijöistä muodostuvat Piristyspartiot kiertelevät kesäisin Essoten vanhus – ja vammaispalvelujen yksiköissä. Piristystoiminnalla on paljon positiivisia vaikutuksia vanhuksiin, olipa kyseessä sitten pieni jutusteluhetki tai vaikkapa frisbeegolfin kokeileminen. Piristyspartiotoiminta on osoittautunut onnistuneeksi, ja partioiden lukumäärä on vuosien mittaan kasvanut yhdestä kolmeen.  Piristyspartioiden tehtävänä on nimensä mukaisesti piristää ja ilahduttaa ikäihmisiä ja tarjota heille mielekästä … Lue lisää