Asiakkaat on otettu entistä tiiviimmin mukaan palvelujen kehittämiseen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Kehittämistyötä tehdään yhdessä yhdistysten kanssa.

Keväällä 2018 pilotoitiin valmennusta, jossa omaishoidon kokemusasiantuntijoista valmennettiin kehittäjäkumppaneita Essoten ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhteistyönä. Valmennuksessa omaishoitajat kävivät läpi oman kokemustiedon tunnistamisen ja hyödyntämisen keinoja osallistuvan valokuvauksen menetelmin.

– Kuvat ovat hyvä keino purkaa ja näyttää omia kokemuksia sekä tuntemuksia. Tuttu sanonta ”kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa” pitää hyvin paikkansa, kertoo valmentajatiimissä mukana ollut valokuvaaja -yhteisöpedagogi Paula Myöhänen.

Valmennus huipentui kesäkuussa Salonki-tilaisuuteen, jossa kehittäjäkumppanit ja Essoten johtavat virkamiehet sekä yhdistysten ja järjestöjen edustajat pureutuivat yhdessä kokemustietoon. Salongin hengen mukaisesti tilaisuudessa kahviteltiin, pidettiin puheenvuoroja ja käytiin kiinnostavia keskusteluja. Siellä esitettiin myös valmennuksen aikana omaishoitajien ottamista kuvista koottu kuvaesitys, josta nousee palvelujen kehittämisen teemoja kokemustiedon kautta.

– Jotta palveluja voidaan kehittää uudella tavalla, kehittäjäkumppaneiden ja kehittämisestä vastaavien johtajien ja työntekijöiden täytyy kohdata kummallekin osapuolelle vieraalla, mutta samalla otollisella maaperällä. Salonki on siksi oiva paikka siihen, kertoo valmentaja Mali Soininen.

Valmennettuja omaishoitaja-kehittäjäkumppaneita on nyt erilaisissa kehittämistehtävissä, esimerkiksi järjestämässä uusien omaishoitajien ensitietopäiviä yhdessä Essoten ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksen kanssa, sekä kehittämässä viestintää ja digitaalisia palveluja.

Kehittäjäkumppanuus on yksi asiakasosallisuuden muoto, mutta se liittyy myös laajempaan muutokseen palvelujärjestelmässä. Eri sektorien toimijat tekevät entistä enemmän yhteistyötä, kuten esimerkiksi monitoimijakeskus Omatorilla.

– Aiomme jatkaa kehittäjäkumppanitoimintamalli Omatorilla tämän pilotin jälkeen, ja toivomme sen laajentuvan myös muille palvelualueille omaishoidon lisäksi, kertoo Omatorin asiakkuuskoordinaattori Eveliina Rautio.

Lisätietoja

Eveliina Rautio
Hankekoordinaattori
OSSI-hanke 2016-2018, Essote
eveliina.rautio [at] essote.fi
040 3597 060