Sosiaali- ja terveysministeriön esittämät keskittämisasetuksen muutokset näyttäisivät vahvistavan Mikkelin keskussairaalan asemaa.  Näin arvioi maanantaina (30.12.2019) lausunnolle tullutta asetusmuutosta kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Muutokset koskisivat lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa sekä rinta- ja paksusuolisyöpäleikkauksia.

– Leikkausten toimenpidemääriin on tulossa joustoa juuri näissä leikkauksissa, joihin olemme keskittyneet. Satunnaiset vuosittaiset vaihtelut leikkausmäärissä eivät siis jatkossa vaikuttaisi keskussairaalamme leikkaustoiminnan jatkuvuuteen, Kortelainen summaa.

Mikkelin keskussairaala pääsee 2019 rintasyöpäkirurgiassa yli 140 leikkauksen rajan, paksusuolikirurgiassa reilusti yli 100 leikkaukseen (raja 70 leikkausta/v), tekonivelleikkauksissa haarukkaan 540-550 leikkausta (raja 600 leikkausta/v) ja selkäkirurgiassa noin 140 leikkaukseen (raja 150 leikkausta/v). Lisäksi Mikkelin keskussairaalassa on ympärivuorokautinen jaettu kirurgian takapäivystys, jolla mahdollisiin näiden leikkausten jälkeisiin komplikaatioihin voidaan puuttua.

– Asetus edellyttäisi, että tekonivel- ja selkäleikkauksia tekevässä sairaalassa on ortopedian ja traumatologian erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys, joka Mikkelin keskussairaalassa toimii jo vuoden jokaisena päivänä. Olemme hyvin vahva ortopedian osaaja ja kirurgian lääkäritilanteemme on niin määrällisesti kuin laadullisesti erinomainen, sanoo Essoten terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Asetusluonnoksen mukaan lukumäärissä olisi mahdollista joustaa, jos erityisvastuualue katsoo välttämättömäksi turvata palvelujen kiireellinen saanti alueellaan päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Tällöin sairaalassa tulee olla erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja sen tulee varmistaa toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus yhteistyössä yliopistosairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kanssa. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan merkittävästi alittaa säädettyjä lukumääriä.

Työnjaosta tulisi edelleen sopia terveydenhuoltolain mukaisesti erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Lue STM:n tiedote

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen vt. johtaja
Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541