Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman luonnosversio nyt avoimesti kommentoitavana Ota kantaa.fi -sivustolla.

Kommentoi luonnosta täällä. Kommentointi onnistuu osoitteessa maanantaihin 9.12. asti.

– Luonnosversioon toivotaan nyt avoimen kommentoinnin kautta monipuolista palautetta. Käy tutustumassa ja kertomassa mielipiteesi, lisäämässä tärkeä huomiosi, kehottaa Essoten vammaispalvelupäällikkö Anne-Maarit Paunonen.

Vammaispoliittinen ohjelma laaditaan Essoten alueelle osallistavia menetelmiä hyödyntäen opinnäytetyönä. Essoten vammaispalvelujen ja alueellisen vammaisneuvoston yhteistyönä syksyllä on järjestetty kaksi työpajaa, joihin on osallistunut 29 eri henkilöä, laajasti eri sidosryhmistä.

Syys- ja lokakuussa Omatorilla järjestetyissä monialaisissa työpajoissa luonnosversioon on tuotettu sisältö eli paikallisia ja ajankohtaisia vammaisten ihmisten hyvään elämään ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia asioita. Työpajoissa on yhdessä muokattu luonnosversioon sisältöalueet.

Vammaispoliittinen ohjelmaluonnos löytyy kommenteille tällaisen kuvan läheltä.

Vammaispoliittinen ohjelma toimenpidesuosituksineen laaditaan vuosille 2020-23 ja sen toivotaan toimivan ohjaavan asiakirjana kaikille sidosryhmille: palvelun tuottajille, työntekijöille, viranhaltijoille, päättäjille kuin vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Toimenpide-ehdotusten toteutumista seuraa jatkossa alueellinen vammaisneuvosto.

Yhtenä yhteiskehittämisen menetelmänä ohjelmatyöhön halutaan mahdollistaa kaikkien alueen kuntien asukkaiden osallistuminen.

Lopullinen ohjelma kirjoitetaan saatu palaute huomioiden ja se valmistuu tammikuussa 2020.

Otakantaa.fi on osa oikeusministeriön laajempaa demokratiapalvelukokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen.

Lisätietoja

Anne-Maarit Paunonen
Vammaispalvelupäällikkö
Essote
anne-maarit.paunonen [at] essote.fi
040 359 6930

Hanna Piiparinen
Opiskelija, Xamk
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen
hanna.piiparinen [at] edu.xamk.fi