Ulkomaisen kausityövoiman terveysturvallisuus Etelä-Savossa

Maahantulokaranteeni tai negatiiviset koronatestit

Suomeen tulevan kausityöntekijän on oltava maahantulonsa jälkeen 14 vuorokautta karanteenissa ennen kuin saa aloittaa työt saapumiskohteessa. 14 vuorokauden karanteenin vaihtoehtona on kaksi negatiivista koronatestitulosta. Ensimmäisen koronatestituloksen tarkistaa tai ottaa rajaviranomainen. Jälkimmäinen testi otetaan aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisesta lopullisella oleskelupaikkakunnalla.

Karanteenia on noudatettava jälkimmäisen testituloksen saapumiseen saakka. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, työntekijä vapautuu karanteenista, ja hän voi aloittaa työt. Karanteenin toteutumista valvoo työnantajan nimeämä kontaktihenkilö, josta lisää alempana.

TÄRKEÄÄ

Suomeen aikova henkilö ei saa aloittaa matkaansa lähtömaasta, jos hänellä on koronavirusinfektioon viittaavia oireita (THL). Mikäli työntekijälle tulee oireita, hänen tulee siirtää matkaansa ja hakeutua koronatestiin lähtömaassaan.

Työnantajan vastuut

Ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävän yrityksen tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa edellytetään, että työpaikalla tulee olla työnantajan nimeämä terveysasioiden kontaktihenkilö, johon työntekijät saavat yhteyden aina, kun heille tulee terveysturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Suunnitelman laatimisessa voi käyttää alla olevaa lomakepohjaa tai se voi olla vapaamuotoinen sisältäen vastaavat tiedot.

Terveysturvallisuussuunnitelman lomake
Tarkemmat ohjeet terveysturvallisuussuunnitelman tekemiseksi Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Työpaikan kontaktihenkilön tulee toimittaa laatimansa terveysturvallisuussuunnitelma sekä omat yhteystietonsa Essoten tartuntatautilääkärille sähköpostilla tartuntatauti@essote.fi hyvissä ajoin ennen ensimmäisten työntekijöiden saapumista. Tartuntatautilääkäri tai -hoitaja on tämän jälkeen yhteydessä kontaktihenkilöön terveysturvallisuussuunnitelman läpikäymisestä. Mahdollisimman pian on toimitettava myös ulkomailta saapuvien luettelo (nimi, henkilötiedot, tulomaa ja saapumispäivä). Luettelon perusteella tartuntatautihoitaja varaa kausityöntekijöiden toisen koronatestin ajan.

Kontaktihenkilön tulee lisäksi muun muassa tiedottaa kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille työpaikan sijainti,  ulkomaalaisten kausityöntekijöiden saapumisesta kuntaan, huolehtia, että työntekijöillä on käytössään kasvomaskeja ja käsien desinfiointiainetta sekä antaa työntekijälle ohjeita hygieniasta ja koronaviruksen oireista.

Kontaktihenkilö myös huolehtii maahantulon karanteenin toteutumisesta ja karanteenin valvonnasta. Lue lisää karanteeniohjeista.