Epidiavaihe Etelä-Savossa: Perusvaihe

Suositukset kulttuuri- ja vapaa-ajan toimeen (5.5.2021)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen määrä on laskenut ja samalla rokotuskattavuus ja riskiryhmien suojaamisen tilanne on parantunut.

Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen koronakoordinaatioryhmä näkee, että alue palaa perustasolle.

Seuraavat ohjeet ja suositukset suositellaan otettavaksi käyttöön/ käytettävän kaikissa Essoten kunnissa:

YLEISÖTILAISUUDET

Yleisötilaisuuksien osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston voimassaolevaa päätöstä. 3.5. lähtien on kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa.

Tapahtumia voi siis järjestää sallituilla osallistujamäärillä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Myös yli 50 henkilön tilaisuudet ovat mahdollisia, jos tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke ja OKM:N ja THL:n ohjetta voidaan noudattaa.

Katso Aluehallintoviraston päätös kokousrajoituksista täältä.

Lue OKM:n ja THL:n ohje täältä.

Seuraavat suositukset on voimassa toistaiseksi, ellei niistä ole mainittu erikseen voimassaolon päivämäärää:

JULKISTEN JA YKSITYISTEN TILOJEN KÄYTTÖ

Julkisissa sisätiloissa ja yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi THL:n antamia turvallisuus ja hygieniaohjeita. Tilaisuuksissa osallistuja määrän suositellaan rajattavaksi 50 henkilöön.

Yksityisissä tiloissa (erityisesti sisäliikuntatilat) tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa.

ALUEEN VÄESTÖ

Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa koko alueella.

HARRASTUSTOIMINTA

Kaikessa harrastustoiminnassa suositellaan noudettavaksi turvallisuus ja hygieniaohjeistuksia ja 50 henkilön rajoitetta samassa tilassa olevien kanssa.

OPPILAITOKSET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Peruskoulujen ja yläkoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa.

Toisen asteen opetuksessa ollaan lähiopetuksessa kasvomaskeja käyttäen ja turvallisuusohjeita noudattaen.

Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa voidaan olla lähiopetuksessa kasvomaskeja ja turvallisuusohjeita käyttäen

TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT

Suositellaan jatkettavaksi etätyötä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se ei aiheuta kohtuutonta haittaa.

Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).

RAVINTOLAT, KAHVILAT, ANNISKELUPAIKAT

Aukiolossa, paikkamäärissä ja ohjeistuksessa noudatetaan valtioneuvoston määräyksiä. Lue lisää valtioneuvoston päätöksestä täältä.