Kotihoidon lääkkeiden koneellisen jakelun maksuperusteita tarkennetaan Essoten alueella toukokuun alusta lähtien. Näin päätti Essoten hallitus (23.4.).

Nykyisillä asiakkailla uutta käytäntöä sovelletaan seuraavan palvelumäärän tarkastamisen yhteydessä. Palvelumäärä tarkastetaan palvelutarpeen muuttuessa tai kolmen kuukauden välein.

– Uudella käytännöllä varmistetaan, että asiakasmaksu ei voi nousta lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun siirtymisen vuoksi. Jatkossa arvio tehdään nykyistä käytäntöä yksilöllisemmin, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Koneellinen lääkejakelu edistää lääketurvallisuutta ja hoidon onnistumista. Vuoden 2019 aikana lääkehoitoon liittyvät jakovirheet vähenivät Essoten kotihoidossa 48,29 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Koneellisen annosjakelun käyttöönotto aloitettiin kotihoidossa keväällä 2019 ja siirtymävaihe on vielä meneillään. Koneellisen annosjakelun piirissä on nykyisin noin 315 asiakasta.

Koneellinen annosjakelu on Essotessa kilpailutettu ja toteutetaan ostopalveluna.

Lue lisää

Essote kilpailutti lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palvelut

Essote on kilpailuttanut perhe- ja sosiaalipaleluihin kuuluvat lastensuojelun, laitoshoidon ja jälkihuollon palvelut. Näihin kuuluvat toimeksiantosuhteinen perhehoito, ammatillinen perhehoito (ammatilliset perhekodit), perus- sekä erityistason laitoshoito ja erityisen huolenpidon yksiköt.

– Kyseessä on miljoonaluokan hankinta, joka koskee kaikkia Essoten tulevia lastensuojelun sijoituksia. Kaksi ensimmäistä vuotta palvelujen hankintahinta on kiinteä, joka tarkoittaa sitä kustannukset eivät kohoa tänä aikana. Lastensuojelun sijoitukset ovat usein hyvin pitkäaikaisia ja paikoista on pulaa, kertoo perhe-ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Aiemmin sijoitettujen lasten palvelut eivät vaihdu tämän kilpailutuksen vuoksi.

Tarjouskilpailussa kaikki tarjoajat tulivat valituksi ja niistä muodostetaan Esotella palvelujen toimittajarekisteri. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset, laatukriteerit ja tarjousten tarkastamisessa kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Kuntayhtymän hallitus merkitsi Sansia Oy:n avulla tehdyn kilpailutuksen tiedoksi.

Lue lisää

Etäpalvelujen asiakasmaksuja tarkistettiin

Koronaepidemian myötä etäpalvelut ovat laajentuneet vauhdilla Essotessa. Tämän johdosta kuntayhtymä korjasi etäpalvelujen kuuluvan vuoden asiakasmaksujen hinnoittelua.

Puhelin- ja muut etäpalvelut korvaavat yhä enemmän esimerkiksi käyntejä lääkärillä tai hoitajan luona.

– Etäpalvelujen hinnat ovat pääsääntöisesti asiakkaalle edullisempia kuin käynnit. Asiakas myös hyötyy siitä, että ei tarvitse käyttää aikaa matkoihin ja odotteluun. Osa kuntayhtymän tuloista tulee asiakasmaksuista ja tiukassa taloudellisessa tilanteessa on tärkeää säätää nämä maksut kohdalleen. Samanlaisia tarkistuksia on tehty äskettäin muissakin sote-kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Hallitus hyväksyi muutokset asiakasmaksuhinnastoon 24.4. alkaen. Palvelujen maksullisuus perustuu asiakasmaksulain yleissäännöksiin.

Lue lisää

Hallitus nimesi rakennustoimikunnan

Mielen ja kuntoutuksen talon töiden ohjaamiseen Essoten hallitus nimesi rakennustoimikunnan. Samalla hallitus siirsi päätösvaltaa toimikunnalle.

Puhetta toimikunnassa johtaa Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok) (varajäsen Juha Vuori) ja varapuheenjohtajana toimii Aira Kietäväinen (kesk) (Helvi Marttinen, kesk). Jäseniä ovat Arto Seppälä (sd) (Tuula Vornanen, sd), Seija Kuikka (kesk) (Risto Ockenström, kesk) ja Raimo Heinänen (ps) (Jukka Saikkonen, vihr).

Rakennustoimikunnan esittelijäksi hallitus nimesi tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thuren ja sihteeriksi kehittämisjohtaja Pirjo Syväojan.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala (asiakasmaksut)
Talousjohtaja
Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Maija Loponen (koneellinen lääkejakelu)
Palvelupäällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
maija.loponen [at] essote.fi
050 389 5558

Johanna Will-Orava (sijais- ja jälkihuollon kilpailutus)
Palvelupäällikkö
Lastensuojelu ja perhesosiaalityö
Perhe- ja sosiaalipalvelut
johanna.will-orava [at] essote.fi
044 794 2393