Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) ja  Essote käynnistävät esiselvityksen erikoissairaanhoidon syvenevästä yhteistyöstä.

Selvityksessä tarkastellaan, millaista osaamista ja palvelutarjontaa kahden sairaanhoitopiirin keskussairaaloissa on ja millaisia yhteistyön mahdollisuuksia on henkilöstön liikkuvuudessa ja potilasohjauksessa. Selvityksessä käydään läpi kyseisten sairaaloiden palvelujen ostot kokonaisuudessaan myös muilta palvelujen tuottajilta.

– Tavoitteenamme on varmistaa sairaaloiden ammattilaisten korkeatasoinen osaaminen alueen asukkaiden parhaaksi myös tulevaisuudessa. Muuttuva toimintaympäristö haastaa kaikki alan toimijat ja uusia kumppanuuksia syntyy maakunta- ja sote-uudistuksesta riippumatta, sanoo KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen.

Välittömänä pontimena selvitykselle ovat erikoissairaanhoidon lainsäädäntömuutosten aiheuttamat toimintakriteerien muutokset kansallisesti ja siten myös Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.  Selvitystyö tähtää osaltaan KYSin erva-alueen yhteisen järjestämissopimuksen hyväksymisen ja toimeenpanon edellytysten luomiseen.

– Esiselvityksen pohjalta erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit voivat niin harkitessaan liittyä jatkovalmisteluun. Tällaisen syvenevän yhteistyön laajentuminen on kaikin tavoin toivottavaa, korostaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Selvityshenkilönä toimii hallintotieteiden tohtori, MBA Jouko Luukkonen, LGR-Consulting Oy:stä. Esiselvitys valmistuu maaliskuun 2019 loppuun mennessä.  Jatkosta päätettäessä on myös tiedossa eduskunnan päätös maakunta- ja sote-lainsäädännöstä.

Lisätietoja

Juha Kinnunen
Johtaja
040 5675415
Leila Lindell
hallituksen puheenjohtaja
040 3565899
KSSHP

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
050 522 8677
Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
050 349 1353
Essote