Haluatko vaikuttaa kotikuntasi päihdetilanteeseen? Päihdetilannekyselyllä kartoitamme kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista kunnassa. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat vastaajien mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja asukkaat pitävät hyvinä.

Kyselyyn voi osallistua kunnan verkkosivuilla nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa.

Kyselyn tulokset eivät edusta koko kunnan asukkaiden mielipidettä, mutta jokainen näkemys ja idea on arvokas apu työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa, ja ehkäisevän päihdetyön tekijöiden verkosto voi verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä.

Vastaamaan pääset oheisesta linkistä. Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia.
https://www.webropolsurveys.com/S/0B03FCEDAB2AECCA.par

Kiitos vastaamisesta! Vastauksesi on arvokas!

Ystävällisin terveisin
Essoten alueellisen terveydenedistämisen työryhmän puolesta

terveydenedistämisenkoordinaattori Arja Väänänen /Mikkeli

ylihoitaja Tuula Taivalantti/Essote

 

Julkaistu alunperin 8.11.2016 klo 9.10