Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien virkamiesjohtajat ovat linjanneet yhteisen kannan keskittämisasetukseen. Mikkelissä kokoontunut (13.- 14.2.) erityisvastuualueen johtoryhmien palaveri päätti toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton, jossa ehdotetaan uusia muotoiluja lausunnolla olevaan keskittämisasetukseen.

Esitykseen yhtyvät kaikki KYSin erva-alueen sairaanhoitopiirien johtajat. Kukin sairaanhoitopiiri lausuu asetuksesta myös erikseen.

Yhteisiä muotoiluja viedään niiden kuntayhtymien lausuntoihin, jotka eivät ole lausuntoa ministeriölle toimittaneet. Osa kuntayhtymistä on lausuntonsa jo antanut.

 – Esitämme lisäystä asetusluonnoksen kuutospykälään. Ehdotamme, että kuutospykälän mukaisia toimintoja voidaan järjestämissopimuksella erityisestä syystä jakaa yliopistosairaalan lisäksi muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan, tiivistää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Esityksen mukaan tällaisen työnjaon yhteydessä sairaalan tulee varmistaa toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus. Erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa päätetään työnjaosta.

Mikäli esitys toteutuu, KYSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sopivat alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kuluvan kevään aikana.

– Virkamiesjohdon keskustelun perusteella järjestämissopimuksesta löydetään yhteisymmärrys, mikäli ministeriö ottaa esityksemme asetukseen. Pyrimme esityksessä seuraamaan ministeriön asetusluonnoksen muotoiluja, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvat KYSin lisäksi Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymä Siun sote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri.

Kannanoton allekirjoittivat Miettusen ja Kortelaisen lisäksi toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen Siun sotesta, johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja johtaja Panu Peitsaro Sosterista.

Erityisvastuualueen johto keskusteli kokouksessa myös muun muassa kuntayhtymien taloustilanteesta, yhteisestä varautumisesta korona-viruksen riskeihin, potilasvakuutuksen muutoksista ja koulutuskysymyksistä.

Lisätietoja

Risto Miettunen
Sairaanhoitopiirin johtaja
Pohjois-Savon shp
risto.miettunen [at] kuh.fi
044 711 3588

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

LIITE

KYS ERVA ALUEEN YHTEINEN KANNANOTTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa erikoissairaanhoidon asetuksen muutoksesta 18.2.2020 mennessä.

Esitämme lisäystä 6 § Valtioneuvoston asetukseen koskien erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta seuraavasti:

Erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa voidaan erityisistä syistä jakaa 6 § mukaisen toiminnan suorittamista myös yliopistosairaalan lisäksi muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan.

Tällöin sairaalassa tulee pystyä varmistamaan toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus, kuten valtakunnallisesti tämän asetuksen 3 §:ssä ja alueellisesti asetuksen 4 §:ssä yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri on päättänyt.

KYS erityisvastuualueen järjestämissopimuksesta päätetään välittömästi, kun keskittämisasetuksen sisältö on tiedossa, viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Risto Miettunen
sairaanhoitopiirin johtaja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Juha Kinnunen
sairaanhoitopiirin johtaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Risto Kortelainen
kuntayhtymän johtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Panu Peitsaro
kuntayhtymäjohtaja
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Ilkka Pirskanen
toimitusjohtaja
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä