Essoten keväällä aloittama kehittämisideoiden keruu on johtanut ensimmäiseen palkintoon. Patologian osaston lääkintävahtimestari Janne Saukkoselle luovutettiin Essoten henkilöstön hyvinvointitapahtumassa (5.9.) tuhannen euron palkinto hänen kehittämästään vainajien kirjaamiseen ja sijainnin seurantaan tarkoitetusta ohjelmistosta.

Lääkintävahtimestari Janne Saukkonen on kehittänyt työpaikkaansa obduktio-osastoa.
Lääkintävahtimestari Janne Saukkonen on esittänyt hyvän idean työpaikkansa obduktio-osaston kehittämiseksi..

Saukkosen kehittämässä sovelluksessa vainajiin liittyvän logistiikan tiedot kerätään yhden järjestelmän alle. Sen avulla voidaan hallinnoida ja nähdä koko Essoten alueen vainajien säilytyspaikkojen ajantasainen tilanne: vainajan sisäänkirjauksen tiedot (kuka tuonut ja milloin), vainajan näytöt läheisille, ruumiinavaukset, mukana olevan omaisuuden tiedot ja vainajan luovutustiedot (kuka hakenut, minne vienyt ja missä vainaja milloinkin on).

Uudella sovelluksella on valtakunnallista merkitystä, sillä vainajien kirjaaminen tapahtuu monissa terveydenhuollon yksiköissä edelleen pitkälti kynällä ja paperilla. Tietojärjestelmät on suunniteltu potilastyöhön ja laboratoriotutkimuksia varten, eivätkä ne tue kuoleman jälkeisiä toimenpiteitä.

Kehittämispäällikkö Heli Järnefelt ja Essoten johtoryhmän edustaja Niina Kaukonen kukittivat Janne Saukkosen.

– Monissa vainajan säilytyspaikoissa kirjaaminen on puutteellista.  Tähän sisältyy huomattavia riskejä: pahimmillaan Suomessakin on luovutettu tai jopa haudattu vääriä vainajia. Usein myös aiheutuu ylimääräistä selvitystyötä eri tahoille. Sovelluksen avulla saamme tulostettavat ja viivakoodilla tai QR-koodilla luettavat vainajan tunnisterannekkeet. Ne ehkäisevät ennalta ison osan virheiden mahdollisuuksista, Saukkonen kertoo kehittämistään ohjelmistosta.

Useat sairaanhoitopiirit ovat jo ilmaisseet kiinnostutuksensa ohjelmiston saamiseen myös niiden käyttöön.

– Reaaliaikaisen seurannan avulla pystymme vastaamaan hautaustoimistojen, omaisten ja muiden yhteistyötahojen tiedusteluihin entistä paremmin ja nopeammin. Mukana kulkevan mobiilisovelluksen avulla voi suoraan nähdä keitä vainajia on säilytykseen tuotu, eikä sitä varten tarvitse erikseen mennä varmistamaan tilannetta säilytyspaikasta, Saukkonen kertoo.

Sovellukselle on myönnetty rahoitus Mikkelin keskussairaalaa uudistavasta ESPER-hankkeesta ja ohjelmisto aiotaan ottaa käyttöön syksyn 2019 aikana. Kehitystyötä tuki Essoten tietohallinto.  Sovelluksen lopullisesta tietoteknisestä toteutuksesta vastaa 2M-IT ja koodaamisesta Chainalytics.

– Keräämme Essotessa kehittämisideoita intranetin kautta. Vainajia tulee kohdella kunnioituksella, sillä heihin on kiinnittynyt paljon läheisten muistoja ja tunteita. On hienoa että voimme kehittää tätä vähemmän mietittyä ja tärkeää toimintoa sekä aloittaa ideoista palkitsemiset kaikkein korkeimmalla palkinnolla, iloitsee kehittämispäällikkö Heli Järnefelt Essotesta.

Tähän mennessä erilaisia kehittämisideoita on Essotessa saatu kaikkiaan 40. Näistä vastuualueiden jatkokehitykseen tai selvitykseen on lähetetty 24. Tuhannen euron pääpalkinnon lisäksi essotelainen voi saada sadan ja 500 euron ideapalkintoja.

Lisätietoja

Heli Järnefelt (palkinnon perusteet)
Kehittämispäällikkö
Johdon tuen yksikkö, Essote
heli.jarnefelt [at] essote.fi
040 359 6605

Janne Saukkonen
Lääkintävahtimestari
Patologia, Essote
janne.saukkonen [at] essote.fi
044 351 2453