Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen on nimittänyt ylilääkäri Jarmo Lappalaisen johtamaan Essoten terveyspalveluja helmikuun loppuun saakka, kuitenkin enintään siihen saakka, kun uusi terveyspalvelujen johtaja aloittaa.

Terveyspalvelujen johtajan viran täyttäminen on toistaiseksi kesken. Virkaa aiemmin hoitanut Jarmo J. Koski keskittyy kuluvan vuoden alusta lähtien johtajaylilääkärin tehtäviin.

Lappalainen on toiminut tähän asti vastaanottopalvelujen ylilääkärinä. Tämän viran hallinnollisia ja toiminnan organisointiin liittyviä tehtäviä hoitaa helmikuun loppuun saakka terveydenhuollon tukipalveluiden päällikkö Jussi Aarnio, kuitenkin enintään siihen saakka, kun vastaanottopalvelujen ylilääkäri on palannut hoitamaan tehtäväänsä.

Aarnion vakinaista terveydenhuollon tukipalvelujen päällikön virkaa hoitaa puolestaan keskussairaalan apteekkari Jouni Asikainen oman virkansa ohella myös helmikuun loppuun saakka, kuitenkin enintään siihen saakka, kun tukipalvelujen päällikkö on palannut hoitamaan tehtäväänsä.

Kahdeksan haki Tepan johtajaksi

Terveyspalvelujen johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä joulukuussa kaikkiaan kahdeksan henkilöä, joista kuusi oli Essotesta.  Hakijoiden haastattelut ovat alkamassa tammikuun alussa.

Virkaa hakivat seuraavat henkilöt Essoten sisältä: hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen, kehittämisylihoitaja Salli Koiramäki, johtajaylihoitaja Senja Kuiri, terveydenhoitaja Mirva Numento, osastonhoitaja Satu Pulkkinen ja päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä. Kuntayhtymän ulkopuoliset hakijat olivat Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ylilääkäri Julia Laamanen ja Etelä-Savon maakuntauudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677