Nykytiedon mukaan lapset eivät sairastu aikuisia helpommin COVID-19 -koronavirusinfektioon.
Erityisesti hankala koronavirusinfektion taudinkuva lapsipotilaalla on harvinainen. Lasta voit suojata koronavirusinfektiolta samalla tavalla kuin aikuistakin huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta ja välttämällä kontaktia sairastuneisiin.

Jos lapsella on lievän hengitystieinfektion oireita (nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta), tilannetta voi seurata kotona. Mikäli lapsen yleistila on heikentynyt ja lapsella on esimerkiksi hengitysvaikeutta, soita aina Päivystysapuun 116117, saat sieltä tarkat ohjeet kuinka toimia.

Lastentautien kiireettömät ajanvaraukset on peruttu

Lastentautien ja lastenneurologian vastaanoton kiireettömät ajanvaraukset on peruttu koronavirusepidemian vuoksi. Perheisiin ollaan puhelimitse yhteydessä. Osa käynneistä korvataan puhelimitse tapahtuvalla ohjauksella ja osa käynneistä siirtyy tulevaisuuteen.

Kiireelliset lapsipotilaiden perussairauksiin liittyvät ongelmat hoidetaan vastaanotolla ja toivomme, että kukaan lapsipotilas ei ohjaudu päivystysalueelle perussairauden tilanteen hankaloitumisen vuoksi.
Mikäli lapsen perussairauteen liittyviä huolia tai kysymyksiä ilmenee, voitte olla yhteydessä lastentautien ja lastenneurologian vastaanotolle puhelimitse 015 351 2340 (ma-pe klo 9-11).

Jos lapsi kutsutaan epidemian aikana lastentautien vastaanotolle, saattajana voi olla yksi terve aikuinen. Mikäli lapsella tai saattajalla on infektio-oireita, olkaa yhteydessä vastaanotolle etukäteen.

Karanteeni

Kaikki karanteeniin määrätyt lapset vanhempineen ovat saaneet tarvittavan todistuksen tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä. Kaikkien muiden lapsiperheiden tulee noudattaa valtakunnallisia ohjeita ja rajoituksia. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää, että epidemiaa saadaan hidastettua.

Lasten ja vastasyntyneiden osaston toiminta

Lasten ja vastasyntyneiden osastolla hoidetaan ympärivuorokautista sairaalahoitoa vaativia lapsipotilaita entiseen tapaan. Osastolla on vierailukielto koronavirusepidemian vuoksi. Lapsipotilaan perhehuoneessa saa olla mukana ympärivuorokautisesti lapsen vanhempi, joka on terve. Turhaa liikkumista kodin ja osaston välillä tulee välttää. Osastolla noudatetaan erityistä tarkkuutta mm. käsihygienian ja henkilösuojainten käytön suhteen THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Henkilökunta ohjeistaa myös vanhempia lapsen osastohoidon aikana.

Koronavirusepidemiaan voi liittyä paljon huolta ja ahdistusta. Kysy tarvittaessa neuvoa henkilökunnalta, kuinka lapsen kanssa asioita kannattaa käydä läpi. Alla linkkejä sivuille, joilla annetaan ohjeita, kuinka puhua koronaviruksesta lasten kanssa ja sietää tilanteeseen liittyvää ahdistusta ja huolta.

www.mll.fi_Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä

Terveyskylä_Huolen ja epävarmuuden sietäminen