Ohjeet perheille

Jos perheen tai talouden jäsen on oireinen ja saanut positiivisen testituloksen kotitestissä tai terveydenhuollon koronatestissä:

– Suositamme kaikkia perheeseen tai talouteen kuuluvia välttämään omaehtoisesti kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes positiivisen tuloksen saaneen oireiden alkamisesta on kulunut viisi (5) vuorokautta

– Jos muu perheen tai talouden jäsen saa positiivisen testituloksen kotitestissä tai terveydenhuollon koronatestissä, viiden vuorokauden aika lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alkamisesta. Jos positiivisen tuloksen saanut on oireeton, viiden vuorokauden aika alkaa testauspäivästä.

– Jos perheeseen tai talouteen kuuluu koululainen tai varhaiskasvatukseen osallistuva, suositamme, että lapsi on kotona omaehtoisesti edellä mainitun ajan.

– Työssäkäyville suosittelemme etätyötä, tai toimenkuvan järjestelyä etätyössä suoritettaviin tehtäviin. Jos etätyö ei ole mahdollista, tulee työntekijän suojautua huolellisesti, jottei lähikontakteja synny työpaikalla.

– Koronavirustaudin sairastaneen ei tarvitse oireidensa päättymisen jälkeen jäädä omaehtoisesti kotiin, vaikka muu perheenjäsen sairastuisi. Tällöin sairastetusta koronavirustaudista tulisi olla enintään kolme (3) kuukautta.

Nämä ohjeet ja suositukset ovat voimassa kaikissa Essoten alueen kunnissa (Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala).

Leviämisalue 14.12.2021 alkaen

Valtakunnallinen tilanne alueittain THL:n nettisivuilla.


Rajoitukset

Essoten alueella ei ole voimassa aluehallintoviraston asettamia koronarajoituksia.

VANHAT rajoituspäätökset


Suositukset

KASVOMASKISUOSITUS

Essoten alueella noudatetaan THL:n kansallista kasvomaskisuositusta 26.4.2022 alkaen.

Lisätietoa kasvomaskien jakelusta vähävaraisille kasvomaskien nettisivulta.

ESSOTEN ALUEELLINEN KORONATESTAUSSUOSITUS

Lue ajankohtainen testaussuositus koronatestien nettisivulta (päivitetty 29.3.2022).

RAVINTOLAT, KAHVILAT, ANNISKELUPAIKAT

Aukiolossa, paikkamäärissä ja ohjeistuksissa noudatetaan valtioneuvoston määräyksiä. Lue lisää valtioneuvoston päätöksistä.

YLEISÖTILAISUUDET

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestettäessä tulee noudattaa lainsäädännön velvoittamia hygieniakäytäntöjä, joihin kuuluvat muun muassa mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävien etäisyyksien ylläpitämiseen ja tilojen puhdistamiseen.

TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT

Ohjeita työpaikoille ja työterveyshuolloille Työterveyslaitoksen nettisivuilla.

Terveydenhuolto

Tarpeettomia vierailuja terveydenhuollon yksiköissä suositetaan välttämään.

MATKUSTaminen

Lue lisätietoa matkustamisesta Ulkoministeriön nettisivuilta. Matkustamisen suhteen noudatetaan valtioneuvoston määräyksiä.