ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN PYYNNÖT

Asiakas_ja potilastietojen pyyntölomake
sekä tarvittaessa Valtuutus asiakas ja potilastietojen pyyntöön

Vainajan tietojen pyytäminen
Asianosaisen tietojensaantioikeutta koskava pyyntö sosiaali- tai terveydenhuollon yksikölle

POTILAS- JA ASIAKASREKISTERItietojeN TARKASTUSPYYNNÖT

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö asiakastiedot
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö potilastiedot

potilas- ja asiakastietojen korjauspyynnöt

Rekisteritiedon oikaisuvaatimus asiakastiedot
Rekisteritiedon oikaisuvaatimus potilastiedot

LOKITIETOJEN SELVITYSPYYNNÖT

Lokitietopyyntö

MUISTUTUKSET JA HALLINTOKANTELUT

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Hallintokantelu Aluehallintovirastolle

POTILAS- JA LÄÄKEVAHINGOT

Potilasvahinkolomakkeet löydät täältä.
Lääkevahinkolomakkeet löydät täältä.