Valtuutus asiakas- ja/tai potilastietojen pyyntöön - valinnainen liite