ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN PYYNNÖT

Asiakas- ja/tai potilastietojen pyyntölomake   sekä tarvittaessa Valtuutus asiakas- ja/tai potilastietojen pyyntöön – valinnainen liite

Vainajan tietojen pyytäminen (pdf)
Asianosaisen tietojensaantioikeutta koskava pyyntö sosiaali- tai terveydenhuollon yksikölle

POTILAS- JA ASIAKASREKISTERItietojeN TARKASTUSPYYNNÖT

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö asiakastiedot
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö potilastiedot

potilas- ja asiakastietojen korjauspyynnöt

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus asiakastiedot
Rekisteritiedon korjaamisvaatimus potilastiedot

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERIN LOKITIETOJEN SELVITYSPYYNNÖT

Asiakasrekisterin lokitietojen selvityspyyntö
Potilasrekisterin lokitietojen selvityspyyntö

MUISTUTUKSET JA HALLINTOKANTELUT

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Hallintokantelu Aluehallintovirastolle

POTILAS- JA LÄÄKEVAHINGOT

Potilasvahinkolomakkeet löydät täältä.
Lääkevahinkolomakkeet löydät täältä.

Sähköiset pyyntölomakkeet

Lomake, jolla voi pyytää kopioita omista asiakas- ja potilasasiakirjoista.

Lomake on tarkoitettu täytettäväksi, jos haluaa tehdä omia asiakas- ja potilastietoja koskevan tarkastamispyynnön