Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta_essote 2017
Ohje sosiaalihuoltolain mukaisesta henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta_essote 2017