Etelä-Savon maakuntauudistuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä valmisteleva työryhmä kävi läpi soten ja siihen liittyen koko maakunnan valmistelutilannetta (14.11.).

Soten valmistelussa aiotaan selvittää heti aluksi erikoissairaanhoidon järjestäminen maakunnassa. Tämän tueksi konsulttiyhtiö NHG laatii arvion nykytilanteesta. Lähtökohtana on säilyttää molemmissa keskussairaaloissa nykyiset päivystysrakenteet sekä työstää työnjakoa ja henkilöstön yhteistä käyttöä.

– Haluamme tehdä hyvän esivalmistelun. Kaksi toimipistettä on hyvä lähtökohta, kun tiedetään maakunnan etäisyydet, sanoo sote-ryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä piti kokouksen Savonlinnassa viime viikolla. Johtoryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja asettanut valmisteluryhmät, joihin maakuntauudistuksen painopiste on nyt siirtynyt.

– Verrattuna muihin maakuntiin olemme kohtuullisen hyvin aikataulussa, arvioi Mäkinen.

Sote-työryhmä valmisteli toimeksiantoja omille alatyöryhmilleen, joihin on nimetty jo liki kaikki jäsenet. Osa työryhmistä on jo myös käynnistellyt toimintaansa. Lähtökohdaksi aiotaan ottaa Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun toimeksiannot, joiden ansiosta työryhmät voivat tuottaa yhteismitallisia raportteja. Työryhmien on selvitettävä muun muassa, mikä nykytilassa on toimivaa, mitä halutaan vahvistaa sekä nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet.

Maakunnallinen sote-ryhmä seuraa alaryhmien työtä kutsumalla työryhmien puheenjohtajat yhteisiin kokouksiin. Alatyöryhmien työstä pitäisi syntyä raportteja huhtikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen maakunnallinen sote-työryhmä alkaa käsitellä niitä.

Sote-ryhmän alle on perustettu seuraavat alatyöryhmät: sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hallinto-, talous- ja tukipalvelut (sisältää alatyöryhmiä) sekä strategia ja kehittäminen.

Maakunnan vanhuspalveluiden tilannetta esittelivät sote-ryhmälle Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen ja muutosagentti Irma Ahokas-Kukkonen. Keskeinen haaste palvelujen tuottamisen kannalta on, että vuonna 2030 Etelä-Savossa on 9000 75 vuotta täyttänyttä nykyistä enemmän. Etelä-Savossa tilanteeseen päästään hakemaan ratkaisuja muun muassa maan hallitukselta saadun kärkihankerahoituksen avulla.

Essote sai taannoin 2,6 miljoonaa euroa omais- ja perhehoidon kehittämiseen maan hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeelta. Kolmen maakunnan alueella toimiva ja Essoten vetämä hanke on nimeltään ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus (OSSI) omais- ja perhehoitoon”.

Maan hallituksen kärkihanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Ahokas-Kukkosen tehtävänä on muun muassa alueellisen iäkkäiden palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen.

Etelä-Savon maakuntauudistuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä valmistelevaan työryhmään kuuluu edustajia alueen kunnista, Essotesta, Sosterista ja Vaalijalan kuntayhtymästä.

Katso sote-valmistelun-alatyoryhmien-kokoonpanot

Lisätietoja

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
050 500 2584
pentti.makinen@esavo.fi