Mielen ja kuntoutuksen talo sijoittuu Mannerheimintielle vastapäätä Sairaalaparkkia ja Kuumaa sairaalaa.

Viimeinen Mikkelin keskussairaalan ESPER-hankkeen rakennusurakoista nytkähti eteenpäin (21.11.), kun Essoten hallitus lähetti perusteellisen keskustelun jälkeen yksimielisesti Mielen ja kuntoutuksen talon hankesuunnitelman kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto tekee päätöksiä 4.12.

Mielen ja kuntoutuksen talo tarvitsee lisäksi vielä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan rakentamiselle. Poikkeuslupa on jo kerran myönnetty, mutta suunnitelmien muututtua lupa täytyy hakea uudelleen.

Mielen ja kuntoutuksen taloon siirtyvät Moision psykiatrisen sairaalan ja aiemmin Kyyhkylän kuntoussairaalassa sijainneet toiminnot, jotka muuttivat äskettäin väistötiloihin keskussairaalalle.

– On kaikin tavoin perusteltua keskittää psykiatrinen hoito lähelle päivystys- ja muita tutkimuspalveluja sekä hoitoja. Moisiossa emme voi enää jatkaa ja nämä palvelut ovat lakisääteisiä: ne on joko tuotettava itse tai hankittava muualta. Mielen ja kuntoutuksen talo on merkittävästi taloudellisempi vaihtoehto, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Talon viiteen kerrokseen tulee uusia tiloja kaikkiaan noin 14 300 neliötä. Talossa tulee työskentelemään kaikkiaan noin 274 henkilöä.

Kyseessä on kymmenen vuotta valmisteltu toimintoja uudistava investointi, jossa on noin 10 prosentin tuottavuuspotentiaali verrattuna nykytilanteeseen. Tilamäärä vähenee merkittävästi ja työntekijöiden, potilaiden, ruuan ja tarvikkeiden kuljetus sairaaloiden välillä loppuu. Investointi mahdollistaa myös palvelurakennemuutoksen, jossa avopalvelut lisääntyvät ja osastohoito vähenee.

– Myös kuntoutukselle ja saattohoidolle tarvitaan nykyaikaiset tilat. Väestön ikääntymisen myötä kuntoutuksen tarve lisääntyy. Kuntoutuksen ja pääsairaalan läheisyys mahdollistaa nopean ja turvallisen siirtymisen akuuttihoidosta kuntoutukseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö- ja lonkkamurtumapotilaille, sanoo ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Talon hinta-arvio on noin 41,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoituksen tarkastelussa ovat laina- ja leasing-vaihtoehdot. Hallitus päättää rahoitusratkaisusta joulukuussa.

Erillisessä päätöskohdassa Essote päätti myydä Mielen ja kuntoutuksen talon tontin (ns. Pirtin tontti) Mikkelin kaupungille. Näin kahdelle tontille sijoittuva talo saadaan yhden omistajan alaisuuteen ja voidaan muodostaa yksi tontti. Kauppahinnaksi oli sovittu 400 000 euroa.

Lue lisää

Lue lisää tonttikaupasta

Talousarvio siirtyy valtuuston käsiteltäväksi

Kuntayhtymän talousarvio 2020 eteni hallituksesta Essoten valtuuston käsittelyyn. Valtuusto päättää talousarviosta 4.12.

Talousarvion loppusumma on noin 379 miljoonaa euroa, josta kuntayhtymän jäsenkunnat rahoittavat noin 337 miljoonan osuuden. Kasvua verrattuna edellisvuoteen on alle prosentti.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen sovittaminen vuoden 2020 talousarvioon on tehty niiltä osin, kun toimenpiteet on voitu määritellä. Tavoitteena yt-neuvotteluissa on noin 110 henkilötyövuoden vähenemä. Osa suunnitelluista toimenpiteistä vaatii muita päätöksiä ja näiden osalta vaikutuksia on vaikeampi arvioida vuoden 2020 talousarvioon.

Organisointimuutoksista on talousarvioon sisällytetty ne osiot, joista yt-neuvottelujen jälkeen on päätös.

Strategiaa on päivitetty ja täsmennetty. Palveluverkkoselvitys on jätetty odottamaan muita päätöksiä.

Tammi-elokuun tilastovertailu osoittaa kuluvan vuoden koko maan sote-kulujen kasvuksi 4,4 prosenttia ja Essoten 3,2 prosenttia. Samoin lokakuussa valmistuneessa valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa esitettiin kuntatalouden painelaskelman mukaan, että toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla.

– Näitä arvioita vasten kuntayhtymän yhden prosentin varaus talousarviokasvuksi vuodelle 2020 on haasteellinen. Teemme sen eteen koko ensi vuoden jykeviä toimenpiteitä. Joka tapauksessa suhteessa vastaaviin organisaatioihin vertailukelpoisilla luvuilla arvioituna teemme työmme taloudellisesti ja tehokkaasti ensi vuonnakin, sanoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Lue lisää

Lue aiempi tiedote Essoten talousarviosta (kuntayhtymän johtajan esitys)

Essote vastasi Aville lastenpsykiatriasta

Kuntayhtymä vastasi Itä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) päätökseen (29.4.), missä Essote määrättiin uhkasakon uhalla huolehtimaan lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiin pääsystä terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla. Selvitys tuli antaa myös siitä, kuinka lähetteiden käsittelyaikoja, hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon toteutumista määräajassa seurataan.

Kuntayhtymän Aville antamassa selvityksessä todettiin tutkimus- ja hoitotiimiin kohdistetun lääkäriresurssin kasvaneen edellisestä selvityksestä, hoidon tarpeen arvion toteutuvan poikkileikkauspäivänä (31.10.) määräajassa, samoin mm. lähetteiden käsittelyaikoja ja hoidon toteutumista seuraavat hoitoon pääsy- ja jonotiedot on tarkistettu ja todettu luotettaviksi.

Alun perin huoli-ilmoituksen oli tehnyt (6.4.2018) Essoten lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimi.

Lue lisää

Essoten hallituksen jäsenet luopuvat tämän kokouksen palkkioista

Hallitus päätti omalta osaltaan osallistua kuntayhtymän taloustalkoisiin luopumalla tämä päivän kokouspalkkiosta. Jokainen hallituksen jäsen tekee omalta osaltaan ratkaisun, luopuuko tämän kokouksen palkkiosta.

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talusjohtaja
Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja (Mielen ja kuntoutuksen talo)
Hankejohtaja, ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Jori Ahonen
Vastaava ylilääkäri
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Essote
jori.ahonen [at] essote.fi
044 351 6475