Mielen ja kuntoutuksen talo sai uuden suunnan Essoten hallitukselta (8.11.). Kuntayhtymä jatkaa suunnittelua siltä pohjalta, että talo rakennetaan Mikkelin keskussairaalan pohjoispuolelle, Pirttiniemenkadun taakse.

Uuteen paikkaan on tarkoitus rakentaa talo toukokuuhun 2022 mennessä. Talo valmistuu samoihin aikoihin, kun Moision psykiatrisen sairaalan vuokrasopimus päättyy.

Taloon siirtyy nykyisen kantakaupungin kaikki mielenterveys- ja päihdepalvelut, Moision psykiatrisen sairaalan palvelut, Setrissä sijaitsevat mielenterveys- ja päihdepalvelut, riippuvuusvastaanotto ja nuorison mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vaativan kuntoutuksen ja toiminnallisen kuntoutuksen toimintoja keskussairaalalta ja Kyyhkylän kuntoutussairaalasta.

–  Mielen ja kuntoutuksen talo vähentää Essoten näihin tarkoituksiin käyttämiä tiloja noin 12 000 bruttoneliöön. Pelkästään Moisiossa meillä on tilaa käytössä 19 500 neliötä ja Kyyhkylässä 4 700. Tämä tuo pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä. Toiminta tehostuu, kun liikenne keskussairaalan ja muiden tilojen välillä vähenee merkittävästi ja voidaan rakentaa uusia toimintamalleja. Tästä syntyvät vielä suuremmat vuosittaiset säästöt, arvioi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Samassa yhteydessä hallitus linjasi, että lasten päiväosastoa ja Moisiossa nyt sijaitsevaa sairaalakoulua suunnitellaan jatkossa sairaalakorttelin vanhan osan P-rakennukseen. Tiloissa toimii nyt kuntayhtymän johtoa ja hallintoa.

Mielen ja kuntoutuksen talon sairaalakoulun muutosten rahoitukseen käytetään jo aiemmin myönnettyä Euroopan investointipankin rahoitusta (14 miljoonaa euroa) ja muuta lainaa pääasiassa Kuntarahoitukselta yhteensä noin 36 miljoonaa euroa.

Lue lisää

ESPER-hankkeen ulkopuolisen rakentamisen suunnittelua hahmotellaan

Hallitus merkitsi tiedoksi ESPER-hankkeen ulkopuolisen rakentamisen suunnittelun aloittamisen suuntaviivat Mikkelin keskussairaalan alueella. Varsinaisia päätöksiä tehdään myöhemmin. Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2020-2022 eli yhtä aikaa ESPER-hankkeen kanssa.

Keskussairaalan ESPERin ulkopuoliset osat ovat väistämättä tulossa perusparannukseen sijaintinsa ja niissä olevien sairaalatoimintojen vuoksi. Perusparannusvaiheen asettumista päällekkäin ESPER-hankkeen kanssa puoltaa sairaala-alueella A-rakennuksessa käytettävissä olevat väistötilat. Tavoitteena on, että A-osan käytöstä luovutaan viimeistään 2024.

Alustavien hahmotelmien perusteella ensimmäisenä remonttiin tulevassa O-rakennuksessa toimii tällä hetkellä Islabin laboratorio (1. ja 2. kerros) sekä osastot 33 ja 34 (3. ja 4. kerros). Rakennusosan perusparannus edellyttää koko rakennuksen tyhjentämistä. Osasto 33 ja 34 voidaan sijoittaa väistöön keskussairaalan A-rakennukseen.

Jatkossa rakennuksen olisi tulossa nykyisin A-rakennuksessa sijaitseva fysiatria ja Graanilla sijaitseva kuntoutustutkimusyksikkö. Ne ovat tulossa nykyisiin Islabin tiloihin. Laboratoriolle aiotaan rakentaa uusi lisärakennus Mannerheimintien varteen. Tämän kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa.

O-rakennuksen bruttoala on 7 200 neliötä ja alustava kustannusarvio 18 miljoonaa euroa.

Lisäksi keskussairaalan rakennuksiin C, D, E ja F kuuluu osia, joihin ei ole suunniteltu sairaalatoimintoja ja jotka eivät kuulu ESPER-hankkeeseen. Yhteensä näissä on tiloja noin 9 000 bruttoneliömetriä.

– Rakennusosat ovat rungoltaan kapeita ja E-osa on kerroskorkeudeltaan matala, joten ne soveltuvat huonosti sairaalatoiminnoille. Kuntayhtymällä on Mikkelin kaupungin alueella toimistotyyppisiä tai asiakaspalveluun liittyviä toimintoja useissa vuokratiloissa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3000 neliötä ja vuokra vuonna 2018 yhteensä 503 000 euroa. Näitä toimintoja on mahdollista sijoittaa C-F rakennuksiin, mikäli rakennusosiin tehdään perusparannus, kertoo tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure.

Lisäksi näihin osiin olisi mahdollista sijoittaa teknisten palvelujen tilat, nykyisin keskussairaalan vanhimmalla osalla sijaitsevan P-rakennuksen eli johdon talon toimintoja ja mahdollisesti myös Moision sairaalamuseo.

C, D, E ja F -rakennusosien perusparannuksen alustava kustannusarvio on noin 18,6 miljoonaa euroa. Ne toteutuisivat alustavien kaavailujen perusteella 2021-2022.

Kaikkien ESPERin ulkopuolisten rakennushankkeiden kustannusarvio on yhteensä 43,6 miljoonaa euroa.

Lue lisää

 

Säästötoimina toimintaan ja hankintoihin rajoituksia

Essoten talouden hallinta edellyttää loppuvuonna lisätoimia, jotta alijäämä muodostuu mahdollisimman pieneksi. Kuntayhtymän hallitus sai tiedoksi toiminnan rajoitukset ajalla 8.11.-31.12. Tarvittaessa rajoituksia jatketaan vuonna 2019.

Edellä mainittujen toimien lisäksi hankintojen osalta on hankintakielto loppuvuodeksi (pl. välttämättömät hoitoon liittyvät tarvikkeet). Hankintakielto koskee mm. irtaimistohankintoja ja kaikkea toimintaa. Palvelujen ostoissa ainoastaan hoitoon liittyvät hankinnat ovat mahdollisia.

Uusiin koulutuksiin ei toistaiseksi mennä ja virkamatkoja tehdään vain painavasta syystä. Koulutus- ja virkamatkojen kustannukset maksetaan halvimman kulkuneuvon perusteella riippumatta matkan suorittamistavasta.

Lue lisää

 

Essote pyytää Sosterin lausuntoa Mielentalon takia

Tulevaa Mielen ja kuntoutuksen taloa varten tarvitaan tieto Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä tulevien potilaiden määrästä. Tämän johdosta Essote pyytää Sosterilta lausuntona tietoa Savonlinnasta tulevista asiakasmääristä.

Lue lisää

Hallitus palautti valmisteluun Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen yhteisen taloushallinnon, palkanlaskennan ja tietotekniikkapalveluja tuottavien yhtiöiden perustamisen asiakohdan (8).

 

Katso koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Veli Matti Thure (Mielen ja kuntoutuksen talo, ESPERIn ulkopuolinen rakentaminen)
Tila- ja tukipalvelujohtaja
Essote
velimatti.thure [at] essote.fi
044 351 9658