Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitus keskusteli (18.1.) Mikkelin kaupunkialueen keskitetyn hammashoitolan toteuttamismallista. Hallitus linjasi, että hammashoitolan tilat kilpailutetaan.

Keskitetyn hammashoitolan tilan tarve on noin tuhat hyötyneliömetriä, josta hoitohuoneiden osuus on noin 600 hym2. Muut tilat ovat muun muassa odotustilat, sosiaalitilat, monitilatoimisto ja tukipalvelutilat.

Lue lisää

ESPER-hankkeen kustannusseurannasta selvitys

Hallitus kuuli myös tilannekatsauksen ESPER-hankkeen kustannusseurannasta.

Kuuman sairaalan U-osan laajennuksen ja saneerauksen lisätöihin on käytetty noin miljoona euroa ja Perhetalon lisätöihin noin 0,75 miljoonaa euroa. Lisätyölista esiteltiin hallitukselle.

Lue lisää

Käyttösuunnitelma ja pienhankintaohje hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi myös kuntayhtymän talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Käyttösuunnitelmassa kuvataan kunkin vastuualueen toiminta palvelualueittain.

Lisäksi hyväksyttiin pienhankintaohje, jolla ohjeistetaan henkilökuntaa hankintojen kilpailuttamisessa. Pienhankintaohjetta sovelletaan, kun hankinnan arvo alittaa hankintalain määrittämät kynnysarvot.

Lue lisää käyttösuunnitelmasta

Lue lisää pienhankintaohjeesta

Viisi sosiaalityöntekijän virkaa perustettiin

Hallitus päätti perustaa myös viisi sosiaalityöntekijän virkaa. Essotessa on pulaa sosiaalityöntekijöistä. Virkojen avulla pyritään varmistamaan, että työntekijöiden rekrytointi ei jää kiinni viran puuttumisesta.

Perustettavia virkoja ei tässä vaiheessa kohdenneta vielä millekään palvelualueelle, vaan työpanos kohdennetaan tarpeen mukaan lastensuojeluun, sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai muiden kiireellisten, lakisääteisten virkatehtävien hoitamiseen.

Lue lisää

Kuntahinnastosta päätettiin

Suuri osa Essoten tuloista tulee kuntalaskutuksen perusteella. Hallitus hyväksyi nyt vuoden 2018 kuntahinnaston.

Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen periaatteisiin ja talousarviossa 2018 hyväksyttyihin kustannusten jako- ja hinnoitteluperiaatteisiin.

Lue lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi

Pirjo Syväoja (ESPER-hanke, hammashoitolan tilat)
Hankejohtaja, ESPER-hanke
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749