Mikkelin keskussairaala lähti kehittämään tuottavuutta vuoden 2013 vertailun 13. sijalta. Tuoreimmassa vertailussa sairaala nousi tuottavimmaksi. Kuva: Mikko Nikkinen

Mikkelin keskussairaala nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertailussa vuoden 2017 tuottavimmaksi keskussairaalaksi. Vuoden 2016 tiedoissa Mikkelin keskussairaala sijoittui toiseksi.

– Keskussairaalamme on erinomaisen toimiva kokonaisuus vaativan erikoissairaanhoidon alalla. Olemme säilyneet vuosikausia kärjen tuntumassa ja nyt sijoituimme ykköseksi. Henkilöstömme tekee todella hyvää työtä mittavien rakennustöiden ja muiden uudistusten keskellä, kiittelee kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä.

Mikkelin keskussairaala lähti kehittämään tuottavuutta vuoden 2013 vertailun 13. sijalta. Nousu neljänneksi tapahtui jo 2014 ja edellisessä, vuoden 2015 vertailussa oltiin kärjessä.

– Jos olisimme toimineet kansallinen keskiarvon tasolla, olisivat erikoissairaanhoidon kustannukset olleet noin 15 miljoonaa euroa korkeammat. Henkilöstön työponnistelut tehokkuuden eteen ovat olleet merkittäviä ja jaksaminen kaiken keskellä varmasti koetuksella. Suomen tehokkainta keskussairaalaa ei ole mahdollista enää hirveästi tehostaa, arvioi terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

THL mittaa hoitoepisodi- ja DRG-tuottavuutta, jossa tarkastellaan ns. somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuuden kehitystä eli kaiken muun paitsi psykiatrisen erikoissairaanhoidon tuottavuutta.

Tuottavuuserot ovat kaventuneet viime vuosina kaikissa sairaalaryhmissä. Ne olivat pienimmät yliopistosairaaloiden välillä, jossa tuottavuuserot olivat keskimäärin 2,4 prosenttia vuonna 2017.

Julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuus (ilman psykiatriaa) laski kaksi prosenttia vuosina 2013–2017. Tuottavuus nousi tänä aikana viisi prosenttia keskussairaaloissa ja vastaavasti laski viisi prosenttia yliopistosairaaloissa ja kuusi prosenttia muissa sairaaloissa (aluesairaalat tai vastaavat). Tuottavuus laski yliopistosairaaloissa vuonna 2017 yhden prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuottavin yliopistosairaala episodeilla mitattuna vuonna 2017 oli Tampereen yliopistollinen sairaala.

Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välinen suhde. Panoksina on käytetty sairaalan tai sen erikoisalan hoitotoiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Sairaalan tai erikoisalan kokonaistuotos käsittää hoitoepisodien painotetun summan.

Lue lisää THL:n sivuilta

Katso vertailut kuvina täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen vt. johtaja
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934