Mikkelin keskussairaalassa seurataan tiiviisti koronaviruksen leviämistä. Koronavirusepäilyihin on varauduttu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti.

Ohjeistuksen ja varautumissuunnitelman lisäksi mitään ylimääräistä valmiuden nostoa Mikkelissä ei ole toistaiseksi ollut tarpeen tehdä.

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Ajankohtaista koronaviruksesta – COVID-19 päivittyvää tiedotusta.