Mikkelin keskussairaalaan tulee keskitetty potilasvalvontaratkaisu. Näin päätti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus (17.1.).

Nykyisin valvontajärjestelmät toimivat ainoastaan keskussairaalan kunkin yksikön sisällä olevissa laitteista.

– Keskitetty potilasvalvonta on huomattava edistysaskel. Kun nykyisin potilas siirretään toiseen yksikköön hoitoon, potilaan valvonta katkeaa eivätkä potilaasta siihen asti kerätyt tiedot siirry eteenpäin. Käytäntö tekee potilaan hoitoprosessista kankean ja joltain osin voi myös vaarantaa potilasturvallisuutta. Jatkossa tiedot siirtyvät ja henkilökunnan käyttämät laitteet ovat kaikkialla samanlaisia, kertoo johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

Potilasvalvontamonitorien tarve on lisääntymässä huomattavasti toimintojen siirtyessä uusiin tiloihin Kuumaan sairaalaan ja Perhetaloon.

Muutos tehdään laajentamalla nykyinen valvontajärjestelmä valvontamonitoreineen koko sairaalan kattavaksi verkotetuksi kokonaisuudeksi. Laitteet toimittaa hallituksen nyt tekemän päätöksen mukaisesti Philips Oy, joka jo nykyisin vastaa pääosasta potilasvalvontalaitteista keskussairaalassa.

Lue lisää

Vanhus- ja vammaispalvelut kehittää ikääntyneiden ja vammaisten palveluja

Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue on kehittänyt ikääntyneiden ja vammaisten palveluja. Vanhus- ja vammaispalvelut on Essoten toiseksi suurin vastuualue ja aiemmin palveluvastuualueet oli jaettu Essoteen kuuluvien paikkakuntien mukaan alueiksi, joita johti kahdeksan palvelupäällikköä.

Nyt aluejaon sijasta vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualueella on kolme ikääntyneiden palvelualuetta: Ennakoivat palvelut (sis. palveluohjaus, ennakoiva työ, omais- ja perhehoito), Kotiin annettavat palvelut, Asumis- ja jaksohoito sekä Vammaispalvelut.

– Tämä on huomattavin organisaatiouudistus Essotessa sitten kuntayhtymän perustamisen. Työtä tehtiin pari vuotta alueorganisaatiolla ja nyt oli aika siirtyä asiakkaitamme nykyistäkin paremmin tukevaan palvelu- ja tehtäväkohtaiseen organisaatioon, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Muutoksen tarkoituksena on vastata paremmin ikääntyneen väestönosan kasvaviin palvelutarpeisiin ja turvata laadukkaat ja hyvät palvelut Essoten alueen asukkaille riippumatta siitä, missä asiakas asuu.

– Voimavaroja kohdennetaan enemmän asiakastyöhön. Palveluja vahvistetaan myös nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, joka työskentelee myös maakuntauudistuksen sote-koordinaattorina.

Toimintamallia on rakennettu osana maakunnallista sote-uudistuksen valmistelua sekä maan hallituksen ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihankkeen Etelä-Savon muutosagentin työtä.

– Essoten vanhus- ja vammaispalvelussa työskentelee alan ammattilaisia yhteensä noin tuhat. Vanhus- ja vammaispalvelut palvelee kaikkia kuntalaisia muun muassa ohjauksen ja neuvonnan, ennakoivan työn ja palveluohjauksen kautta. Palvelujen piirissä asiakkaita on noin 12 000 ja asiakasmäärä kasvaa vuosittain, kertoo vt. vanhus- ja vammaispalvelun johtaja Sari Teittinen.

Vanhus- ja vammaispalvelun johtajana toimii Niina Kaukonen. Kaukonen jatkaa kuitenkin alkuvuoden SOTE-koordinaattorin tehtävissä osana SOTE-maakuntavalmistelua. Sijaisena toimii Sari Teittinen 1.1.-28.2.2019.

Palvelupäällikköinä toimivat seuraavat henkilöt:

Ennakoivat palvelut: (sis. palveluohjaus, ennakoivatyö, omais- ja perhehoito) Sari Teittinen, vt. Pirjo Ihalainen oman työn ohessa 1.1.-28.2.2019
Kotiin annettavat palvelut: Maija Loponen
Asumispalvelut ja jaksohoito: Marjo Räsänen
Vammaispalvelut: Anne-Maarit Paunonen

Omat vastuutehtävät on kolmella asiantuntijalla. Niina Helminen vastaa muun muassa palvelusetelipalvelusta ja sen kehittämisestä, henkilökohtaisesta budjetista sekä ostopalvelun kilpailutuksesta ja laadun valvonnasta. Pirjo Ihalainen vastaa Omatorin toiminnasta ja resursseista. Sanna Luokkamäki vastaa puolestaan kotihoidon toiminnan kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta.

Lue lisää

Hallitus vastasi oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun jatkokysymyksiin

Hallitus vastasi myös eduskunnan oikeusasiamiehelle Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen liikkeenluovutuksen menettelyistä tehdyn kantelun jatkokysymyksiin. Kantelu oli jo aiemmin (30.8.2018) hallituksen käsittelyssä ja nyt oikeusasiamieheltä oli tullut lisäkysymyksiä.

Kantelijoiden mukaan liikkeenluovutuksessa kesällä ja syksyllä 2017 ei menetelty asiaa koskevien lakien mukaisesti eikä asian valmistelussa ja päätöksenteossa toimittu hallintolain säännösten mukaisesti.

Oikeusasiamiehelle Essotelta lähtevän lausunnon mukaan kantelu on perusteeton. Hallitus katsoo, että Essote ja sen viranhaltijat ovat toimineet hallintolain, hyvän hallinnon ja liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti, eikä kantelijoiden antama vastine anna aihetta arvioida asiaa tosin.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski (keskitetyn potilasvalvonnan hankinta)
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Pasi Marjakangas (kantelu oikeusasiamiehelle)
Hallintojohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Sari Teittinen (vanhus- ja vammaispalvelujen muutokset)
Vt. johtaja, vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
sari.teittinen [at] essote.fi
044 351 2665

Niina Kaukonen (vanhus- ja vammaispalvelujen muutokset)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Essote
Etelä-Savon maakunnan SOTE-koordinaattori 1.2.2018-31.12.2019 asti
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003