Essoten hallitus hyväksyi (14.2.) omalta osaltaan Mikkelin keskussairaalaan vastaanottoalueen toisen vaiheen ja Kuuman sairaalan toisen vaiheen kustannukset, noin 21 miljoonaa euroa. Kustannuksista päättää lopullisesti kuntayhtymän valtuusto.

Vastaanottoalueen tilojen muutokset tarkoittavat käytännössä päivystyksen väistötilojen ja kolmannen kerroksen nykyisten tilojen (heräämöt ja valmistelualueet) muuttamista vastaanottoalueen käyttöön.

Kuuman sairaalan toisessa vaiheessa tehdään puolestaan välinehuollon laajennus ja saneeraus P-kerroksessa, rakennetaan kolmannen kerroksen heräämö ja steriilivarasto sekä uudistetaan neljännen kerroksen ilmanvaihtokoneita.

Valtuusto on jo vuonna 2017 päättänyt Kuuman sairaalan toisen vaiheen ja vastaanottoalueen toisen vaiheen rakentamisesta. Nyt päätettäväksi tulevat urakkatarjouksiin perustuvat tarkennetut kustannukset.

Hallitus hyväksyi vastaanottoalueen toisen vaiheen ja neljännen kerroksen ilmanvaihtokonehuoneiden urakkatarjoukset ja urakoitsijavalinnat. Tarjouksia tuli yhteensä 29 ja niiden lisäksi vielä kuusi yhteistarjousta. Urakoitsijoiksi valittiin seuraavat (pyöristetyt luvut):

Toisen vaiheen urakoitsijat:

Rakennusurakka: Lujatalo Oy 4,8 M€
LVI-urakat: Suomen Talotekniikka Oy 0,8 M€
Sähköurakat: Sensio Oy 1,4 M€
RAU ja rakennusurakka: Fidelix Oy 0,24 M€

Ilmanvaihtokonehuoneen urakoitsijat:

IV-konehuoneen rakennusurakka: Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy 1,6 M€
IV-konehuoneen IV-urakka: Kaakkois-Suomen LVI-talo Oy 1,5 M€
Putkiurakka: Suomen Talotekniikka Oy 0,5 M€
Sähköurakka: Sensio Oy, Mikkeli 0,19 M€

Lue lisää

Hallitus vastasi oikeusasiamiehelle Pohjolakodin valvonnasta

Eduskunnan oikeusasiamies määräämässä tarkastuksessa huhtikuussa 2018 Muhoksella sijaitsevasta koulukoti Pohjolakodista löytyi puutteita. Lisäksi puutteita löytyi koulukodin valvonnasta. Essote oli sijoittanut koulukotiin yhden nuoren ja oikeusasiamies oli vaatinut koulukotiin sijoittaneilta tahoilta, myös Essotelta, selvitystä valvonnasta.

Essoten hallituksen antaman selvityksen mukaan valvonta oli riittävää. Vaikka sosiaalityöntekijä ei käynyt laitoksessa, hän piti tiiviisti yhteyttä nuoreen, kun tämä kävi ja työskenteli kotipaikkakunnallaan, yksikön vastaavan ohjaajaan sekä muihin työntekijöihin. Nuori ei myöskään tuonut esiin puutteita yksikön toimintatavoissa kuin vasta oikeusasiamiehen tarkastuksen jälkeen.

Oikeusasiamies kiinnitti huomiota myös sijaishuollosta vastaavien sosiaalityöntekijöiden suureen asiakasmääriin (50 asiakasta/työntekijä). Oikeusasiamiehen mukaan sosiaalityöntekijällä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus suoriutua lakisääteisistä tehtävistään.

Vastauksen mukaan Essotessa on ryhdytty useisiin toimiin oikeusasiamiehen selvityspyynnön johdosta. Kuntayhtymässä on muun muassa:

– Vahvistettu perhehoitoa on palkkaamalla neljäs lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja varauduttu vielä yhden lisäsosiaalityöntekijän palkkaamiseen.

– Lisätty sosiaalityöntekijöiden osaamista. Lastensuojelun sijaishuolto tulee kouluttautumaan kokonaisuudessaan systeemiseen lastensuojelun toimintatapaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Täsmennetty sijais- ja jälkihuoltopalveluissa toimintatapoja Pohjolakodin tapauksen johdosta.

Laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Lapsia on sijoituksessa 20 enemmän kuin viime vuonna ja uusia lapsia on tullut sijoitukseen 43. Huostaanotettuja lapsia kuntayhtymän alueella oli vuonna 2018 kaikkiaan 151 ja edellisenä vuonna 132.

Lue oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja Essoten vastaus siihen

AVI sai vastauksen lastenpsykiatrian tilanteesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto sai kuntayhtymän selvityksen lastenpsykiatrian tilanteesta. Essotessa, kuten useimmissa muissakin sote-kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä on pula lastenpsykiatreista.

Essoten hallitus hyväksyi selvityksen, jonka mukaan lastenpsykiatreja on pyritty monella keinoin hankimaan ja asiaan liittyvien tietoteknisten ongelmien selvittely jatkuu.

Lue lisää

Essote valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen työterveyden osakekaupoista

​Hallinto-oikeus on kumonnut Essoten valtuuston päätöksen Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden ostosta. Oikeuden mukaan valtuusto ylitti päätöksellään (15.6.2017) toimivaltansa.

Hallitus päätti hakea päätökseen muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja valtuutti johtavan lakimiehen ja hallintojohtajan tekemään valituksen.

Lue tiedote hallinto-oikeuden päätöksestä

Lue lisää

Valviralle lähti lausunto työnjaosta ja keskittämisasetuksen toteutumisesta

Lisälistalta hallituksen käsittelyyn tuli myös selvityspyyntö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Virasto oli pyytänyt Essotelta kirjallisen selvityksen keskittämisasetuksen 6§ ja 7§:n mukaisten toimenpiteiden lukumääristä. Selvitys oli lähetetty kaikille niille sairaanhoitopiireille, joissa toiminta ei todennäköisesti ole kaikilta osin lainsäädännön mukaista.

Hallitus lähetti Valviralle lyhyen selvityksen ja asiaa koskevat leikkausten lukumäärät.

 

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Vesa Vestala
Talousjohtaja/
kuntayhtymän johtajan sijainen
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Pasi Marjakangas
Hallintojohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Markus Hämäläinen
Johtava lakimies
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Jori Ahonen (lastenpsykiatria)
Vastaava ylilääkäri
Perhe- ja sosiaalipalvelut
jori.ahonen [at] essote.fi
044 351 6475