Tekonivelleikkausten laatutaso on pysynyt huipulla Mikkelin keskussairaalassa. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) äskettäin julkaisemista polven ja lonkan tekonivelleikkausten tilastoista.

Leikkausten laatua mittaa parhaiten vähäinen uusintaleikkausten määrä kahden vuoden sisällä leikkauksesta. Niille potilaille, joille oli vuonna 2016 tehty lonkan tekonivelleikkaus Mikkelin keskussairaalassa, ei ollut tarvinnut yhdellekään tehdä uusintaleikkausta kahden vuoden sisällä. Tulos oli paras kaikkien tekonivelleikkauksia tehneiden sairaaloiden vertailussa.

– Korkea laatumme johtuu hyvistä tiimeistä ja erinomaisista hoitoprosesseista. Kokeneet kirurgimme ja leikkaustiimimme tekevät tarkkaa ja hyvää työtä, kiittelee Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

Hoitopolku on rakennettu tehokkaaksi ja tekonivelpotilaalle turval­liseksi. Itse leikkaus kestää alkuvalmisteluineen vain tunnin. Parhaimmillaan leikatut pääsevät kotiin jo saman päivän aikana.

Leikkauksen jälkeiseen kuntoutuk­seen panostetaan fysioterapian ammatti­laisten avulla.

– Tekonivelpotilaan leikkaushoito on suunniteltu ko­konaisuus, jossa huolellinen esivalmistelu, varmis­tettu leikkausoperaatio ja asiantunteva kuntoutus muodostavat kokonaisuuden. Kaikki toteutetaan asi­akkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, painottaa ortopedi­an ja traumatologian erikoislääkäri Ilkka Tarkiainen Essotesta.

Lonkan ja polven tekonivelten leikkaukset ovat olleet viime vuosina paljon julkisuudessa, koska leikkauksia keskitetään yhä isompiin yksiköihin. Perusteena on ollut, että isommissa yksiköissä laatu paranee.

Ns. keskittämisasetuksen mukaan lonkan ja polven tekonivelleikkauksia tekevissä sairaaloissa, kuten Mikkelin keskussairaalassakin tulisi tehdä vähintään noin 600 leikkausta vuodessa. Vuonna 2018 tekonivelleikkausten leikkausten määrä kohosi Mikkelissä 526:een (edellisvuonna 428) ja kuluvana vuonna määrän odotetaan nousevan 600 tienoille. Elokuun loppuun mennessä lonkan ja polven tekonivelensileikkauksia oli tehty jo 364.

– Keskussairaalaamme passaa tulla leikkaukseen kauempaakin. Uudet leikkaussalit Kuumassa sairaalassa antavat entistäkin paremmat mahdollisuudet pysyä tekonivelleikkausten laatujohtajana, Essoten terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä arvioi.

Vaikka tekonivelleikkausten ilmoittaminen on lakisääteistä toimintaa, sairaaloiden ilmoituspeittävyys on laskenut vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2018 lonkan ja polven ensileikkausten ilmoituspeittävyys oli 92 prosenttia ja uusintaleikkausten ilmoituspeittävyys noin 80 prosenttia.

Kuuman sairaalan uudet leikkaussalit odottavat lisää potilaita. Tässä on käynnissä salien ensimmäinen leikkaus.

Mikkelin keskussairaala on ilmoittanut rekisteriin kaikki lonkan ja polven leikkaukset. Meillä prosessi toimii aina tilastoihin saakka, Koski vakuuttaa.
Vuonna 2018 tehtiin koko maassa 9 632 lonkan tekonivelten sekä 12 092 polven tekonivelten ensileikkausta. Vaikka koko maan tasolla uusintaleikkausten lukumäärä on kasvanut, niiden osuus suhteessa kaikkiin tekonivelleikkauksiin laskee.

Vuosittain uusitaan yhä vähemmän asennettuja edelleen käytössä olevia polven ja lonkan tekoniveliä. Vuonna 2018 uusittiin 1,2 prosenttia lon­kan tekonivelten asennuskannas­ta ja 0,6 prosenttia polven tekoni­velten asennuskannasta.

THL:n implanttirekisteri sisältää tiedot kaikista Suomessa tehdyistä lonkan ja polven tekonivelleikkauksista. Tiedot kerätään kaikista Suomessa lonkan ja polven tekoniveliä asentavista terveydenhuollon toimipaikkarekisterin (TOPI) mukaisista palveluntuottajayksiköistä.

Lue lisää THL:n sivuilta

Lisätietoja

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen vt. johtaja
Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Ilkka Tarkiainen
Osastonylilääkäri
Essote
ilkka.tarkiainen [at] essote.fi
044 351 2716