Omavalvontasuunnitelma, Mikkelin laitos- ja asumispalvelut, osastot 1, 2 sekä dementiayksikkö