Omavalvontasuunnitelma, Kangasniemen terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusyksikkö