omavalvontasuunnitelma_puumala_tavallinen_palveluasuminen