Mikkelin keskussairaalan monikerroksiset E- ja D-osat kuvattuna ilmasta Vuorikadun yläpuolelta.
Mikkelin keskussairaalan E- ja D-osat Vuorikadun yläpuolelta kuvattuna.

Mikkelin keskussairaalan rakennusten E-, D- ja O-osien peruskorjaushanke hyväksyttiin elokuussa Essoten valtuustossa. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriöltä on haettu rakentamiselle poikkeuslupaa.

STM on katsonut Essoten hankkeen perustelluksi mutta huomauttaa lain perusteluihin ja tarkoitukseen viitaten, että ensi maaliskuussa aloittavan hyvinvointialueen hallinnolle on varattava mahdollisuus arvioida investoinnin välttämättömyyttä. Tästä syystä ministeriö ei vielä myöntänyt poikkeuslupaa peruskorjaushankkeelle.

Essoten rakennustoimikunta käsittelee STM:n päätöstä seuraavassa kokouksessaan 2. joulukuuta. E-, D- ja O-osien peruskorjaushanke viedään Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäiseen investointisuunnitelmaan, jonka arvioidaan valmistuvan syksyllä 2022. Hankkeen aikalisän aikana voidaan muun muassa kehittää peruskorjauksen väistösuunnitelmaa ja arvioida muuttuvan toiminnan vaikutuksia tilatarpeisiin.

Mikkelin keskussairaalan kolmikerroksinen ja vaalea O-osa Porrassalmenkadun yltä kuvattuna.
Perhetalon vieressä Porrassalmenkadun varrella sijaitseva O-osa sisältää muun muassa laboratorion ja vuodeosastojen tiloja.

Peruskorjaushankkeen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa. Alun perin hankkeen aikatauluksi arvioitiin neljä vuotta.

Mikkelin keskussairaalan E-osa on entinen sotasairaalan kellertävä rakennusosa, joka rajoittuu Porrassalmenkatuun. Siihen välittömästi liittyvä D-osa sijaitsee E-osan Mannerheimintien puolella. O-osa sijaitsee välittömästi Perhetalon vieressä Porrassalmenkatuun rajoittuen. O-osassa sijaitsee muun muassa laboratorion ja vuodeosastojen tiloja.