Syksyiset terveiset Ristiina-Suomenniemi kotikuntoutuksesta!

Kotikuntoutus alkoi Essotessa moniammatillisesti toukokuun alusta. Teemme ikäihmisille toimintakyvyn arviointia ja tuemme ja edistämme heidän kotona pärjäämistään.

Millä keinoin sitten tuemme asiakasta pärjäämään kotona? Mitä se vaatii hoitotyön ammattilaisilta? Osaammeko arjessa tuoda asiakkaan voimavaroja esille vai keskitymmekö diagnoosiin?

Noin puolen vuoden kokemuksella uskallamme sanoa: ammattitaitoaan voi jokainen kehittää, työ opettaa, mutta asenne ratkaisee. Työ yllättää sekä asiakkaat että meidät ammattilaiset ja siksi asenteen merkitys on mittaamattoman tärkeää.

Kotikuntoutusasiakkaan luokse ensimmäistä kertaa mentäessä meillä on tiedossa hänen sairautensa ja muita taustatietoja.

Tiedon siirtyminen vaatii siis hyvää ja saumatonta yhteistyötä hoitavien tahojen välillä. Kirjaamisen merkitys on todella suuri! Sillä taataan asiakkaan tavoitteellinen ja turvallinen hoitoketju.

Haluamme seuraavassa jakaa kaksi onnistumisen kokemusta Ristiinan alueelta.

Ensimmäinen asiakkaamme oli noin 40-vuotias, monilla mittareilla siis nuori, säännöllisen kotihoidon asiakas. Asiakas tuli meille yhteisen keskustelun kautta ja herätti kysymyksen: ”Miksi kotihoito käy hänen luonaan?”

Aloitimme kotikuntoutusjakson asiakkaan omien tavoitteiden ja toivomusten mukaisesti. Lopputuloksena asiakkaalta lopetettiin kokonaan kotihoidon käynnit.

Nyt asiakas kokee itsenäisyytensä lisääntyneen ja pärjäävänsä yksin. Kuitenkin hän tietää, että saa apua tarvittaessa ja turvapuhelin on yhä käytössä.

Lähestyimme tätäkin asiakasta avoimin ja rohkein mielin, ei niinkään tuttua ja turvallista polkua seuraten. Tarkoituksena on mennä ulos ammattilaisen mukavuusalueelta. Haluamme luottaa omaan ammattitaitoon, sekä asiakkaan tuntemuksiin ja rohkaista uuteen mahdollisuuteen tai etsiä se kateissa ollut voimavara. Se löytyi.

Toinen asiakkaamme oli noin 80-vuotias nainen. Hän ohjautui kotikuntoutuksen asiakkaaksi Kyyhkylän lähikuntoutusyksikön fysioterapeutin tekemän arvion ja palvelupyynnön johdosta.

Kotikuntoutusjakso kesti kaksi kuukautta. Vaikka asiakkaalla oli pitkä laitoshoitojakso takana, hänen positiivinen asenteensa ja halu pärjätä kotona kantoi hedelmää. Moniammatillisella otteella asiakkaan haavat paranivat ja kävelymatka piteni jakson aikana.  Hän suoriutui päivittäisistä perustoiminnoista itsenäisesti. Ravitsemukseen kiinnitettiin huomiota. Kotikuntoutuksen kontrollikäynnillä kolmen kuukauden päästä tapaamme asiakkaan uudelleen.

Kaikki lähtee hyvästä yhteistyöstä. Arvostetaan toisen työtä ja otetaan vastaan avoimin mielin palautetta sekä kehittämisideoita.

Tiimityöskentely on kotikuntoutuksessa tärkeää. Kokoonnumme täällä Ristiinassa joka viikko pitämään tiimipalaveria, jossa keskustellaan yleisistä asioista mutta myös paljon asiakasasioista. Kotikuntoutuksen mallin ajatuksen sisäistäminen on alkanut näkyä hoitajien ajatuksissa. Nyt on yhdessä työn alla asiakkaiden tämänhetkisten palvelujen päivittäminen.

Heipat ja nähdään iloisissa merkeissä!

Riina Hämäläinen

Piia Muinonen

Riina Hämäläinen (vas.) työskentelee Essotessa lähihoitajana ja Piia Muinonen fysioterapeuttina.