Mikä muuttuu?

Seitsemän kunnan sote-palvelut siirtyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hoidettaviksi. Kunnat ovat Mikkeli, Juva, Puumala, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa ja Mäntyharju.

Palvelut löytyvät jatkossa osoitteesta http://www.essote.fi

Terveyskeskukset ja -asemat muuttuvat hyvinvointikeskuksiksi ja -asemiksi. Tavoitteena on palauttaa asiakkaan menetetty tai vaarantunut hyvinvointi aivan kuten terveyskeskuksissa on tähän asti ollut tavoitteena palauttaa menetetty terveys. Nyt tavoite on laajempi, koska sosiaalipalveluja yhdistetään terveyspalveluihin.

Päivystys muuttuu nykyistä monipuolisemmaksi 24/7: Monitoimijapäivystys sisältää fyysisten sairauksien ja tapaturmien päivystyksen lisäksi mielenterveys- ja päihdepäivystyksen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja lastensuojelun päivystyksen sekä lähisuhdeväkivallan uhrien, lasten ja tekijöiden auttamisen koordinoinnin.

Perustoimeentulotuki (ml. kiireellinen perustoimeentulotuki) haetaan Kelasta 1.1.2017 alkaen.

Kaikki vuotta 2016 koskevat ja aiemmat perustoimeentulotukihakemukset ja asiakirjat toimitetaan kuitenkin edelleen sosiaalitoimistoon. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan jatkossa Essoten lähipalvelupisteestä tai sähköisesti Essoten verkkosivujen kautta (www.essote.fi). Pääsääntönä on, että ennen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemista on perustoimeentulotuki oltava käsiteltynä Kelassa.

Keskussairaalan poliklinikat muuttuvat vastaanotoiksi. Keskussairaalan vastaanottoalueesta tulee Mikkelin terveyspalvelujen keskeisin sijaintipaikka 1.5. lähtien.

Terveyskeskusten vuodeosastot muuttuvat lähikuntoutusosastoiksi.

Kuvantaminen (röntgen) siirtyy Mikkelin Pankalammelta keskussairaalalle 1.1.2017 lähtien. Muut toiminnot (paitsi suun terveydenhuolto) seuraavat 1.5. Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat 1.1.2017 soittaa vanhus- ja vammaispalveluihin yhteen numeroon, Palveluneuvoon 015 211 557 arkisin klo 8-16, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palvelutarpeen arviointia.

Palvelumaksuihin tulee pääasiassa vain pieniä muutoksia. Uusia maksuja useimmille ovat sairaanhoitajakäynnin muuttuminen maksulliseksi ja päivystysmaksu. Mikkelin keskussairaalan päivystysmaksu alenee tässä yhteydessä samalle tasolle kuin muiden päivystysten maksu – illalla ja yöllä maksu on tosin korkeampi. Katso kaikki asiakasmaksut täältä.

Kaikkien Essoten alueen kuntien ja toimipisteiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystys on 1.1.2017 alkaen yhteispäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35 – 37, 50100 Mikkeli. Ota yhteys  päivystävään sairaanhoitajaan p. 044 351 6313 tai Ensineuvon kautta päivystykseen p. 015 211 411. A-klinikan sairaanhoitajan päivystysvastaanotto arkisin klo 8.15 – 10.30, Maaherrankatu 36 B, 50100 Mikkeli, p. 040 1677 778.

Potilastietojen luovuttaminen

Jos potilas haluaa kieltää 1.1.2017 alkaen Essotessa kirjattujen tietojen luovutuksen muihin organisaatioihin, se tehdään ensisijaisesti Omakannassa (www.omakanta.fi). Essoten sisällä tietojen käyttämistä ei voi kieltää.

Mikä ei muutu?

Tutut toimipaikat ja puhelinnumerot jatkavat toimintaansa.

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille ja hammashoitoon hakeudutaan kuten ennenkin. Neuvolat ja vanhuspalvelut jatkavat entisellään.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kannattaa hakea päiväsaikaan kiireettömissä tapauksissa pääsääntöisesti lähimmästätoimipaikasta.

Hätätapauksissa ota aina yhteys numeroon 112.

Päivystys toimii Mikkelin keskussairaalassa ympäri vuorokauden.

Perustoimeentulotuki (ml. kiireellinen perustoimeentulotuki) haetaan Kelasta 1.1.2017 alkaen.

Kaikki vuotta 2016 koskevat ja aiemmat perustoimeentulotukihakemukset ja asiakirjat toimitetaan kuitenkin edelleen sosiaalitoimistoon. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan jatkossa Essoten lähipalvelupisteestä tai sähköisesti Essoten verkkosivujen kautta (www.essote.fi). Pääsääntönä on, että ennen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemista on perustoimeentulotuki oltava käsiteltynä Kelassa.

Mikkelin keskussairaala säilyy. Se on keskeinen osa Mikkelin hyvinvointikeskusta, jolla on muita toimipisteitä ympäri kaupunkia mm. Moision psykiatrinen sairaala ja Pankalammen terveysasema. Tulevina vuosina hyvinvointikeskuksen monet palvelut keskittyvät keskussairaalan alueelle nykyisiin rakennuksiin sekä tuleviin Perhetaloon ja Mielentaloon.

Mikkelin Pankalammen terveysasema jatkaa liki nykyisillä toiminnoilla näillä näkymin 1.5.2017 saakka. Suun terveydenhuollon palvelut jäävät Pankalammelle lähivuosiksi.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia tehdään kunnissa lähipalveluna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet