Vaaleatukkainen lapsi uimashortseissa hyppäämässä järveen laiturilta uimarannalla

Essoten neuvolapalvelut toimii toimeksiantajana kyselyssä, jossa kartoitetaan 2,5–6-vuotiaiden lasten karkeamotorisen kehityksen tukemista pelillisyyttä hyödyntäen. Lyhyessä kyselyssä tutkitaan lapsiperheiden pelitottumuksia ja ajatuksia pelillisyyteen liittyen.

– Karkeamotoriikalla tarkoitetaan suurilla lihasryhmillä tehtyä liikettä ja nämä taidot pitävät sisällään muun muassa juoksemisen, hyppimisen ja pallon heittämisen, Essoten terveydenhoitaja Elisa Honkanen kertoo.

Karkeamotoristen taitojen kehityksellä on merkitystä lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tutkimustiedon avulla Essoten neuvola- ja perhepalvelut voivat kehittää toimintaansa lapsen karkeamotorisen kehityksen tukemisessa mahdollisesti pelillisyyttä hyödyntäen.

– Pelillisyyttä voidaan hyödyntää uusien taitojen opetuksessa ja erityisesti lapsia se innostaa oppimaan, siksi pelillisyydellä on valtavaa potentiaalia terveydenhuollossa, Honkanen jatkaa.

Kysely liittyy ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.

VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa alle viisi minuuttia. Vastaaminen onnistuu myös mobiililaitteella. Kiitos osallistumisesta tutkimukseen!

Lisätietoa tutkimuksesta
Elisa Honkanen
0440 173 198
delho001@edu.xamk.fi