Kuntayhtymän alkumetreillä kuluvan vuoden alussa nuorisopsykiatrian henkilökunta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote) alkoi pohtia tilannetta. Monia hoitoon tulevia nuoria olisi voitu auttaa paremmin jo varhaisemmassa vaiheessa.

Vuodenvaiheessa nuorten nuorisopsykiatrinen hoito oli erikoissairaanhoitopainotteista. Peruspalvelujen osuus oli hyvin pieni, vain neljä työntekijää.

– Aloimme miettiä, miten voisimme tehdä nuorten hyväksi asioita matalalla kynnyksellä ja ennalta ehkäisevästi, kertoo Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö Anri Tanninen.

Ajatustyön tuloksena syntyi kaksi uutta toimintamallia, joiden avulla nuoria on saatu tuettua varhaisessa vaiheessa ennen kuin asiat todella huonolla tolalla. Oppia toimintatapoihin haettiin HUS:n alueelta pääkaupunkiseudulta.

Lähtökohtana molemmissa uusissa malleissa on esimerkiksi koulun, vanhempien tai isovanhempien ilmaisema huoli. Nuoren käyttäytyminen on saattanut muuttua tai toimintakyky laskea, mikä huolestuttaa läheisiä.

Varhain-konsultaatio on kohdennettu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Konsultaatiossa sairaanhoitajatyöpari osallistuu yhdessä koulun toimijoiden kanssa moniammatillisesti miettimään nuoren tilannetta.

Sairaanhoitaja Sari Torn työhuoneessaan.

– Tarkoituksena on tarjota palvelu, jossa annetaan asiantuntija konsultaatio heti kun nuorella ilmaantuu pieniäkin pulmia psyykkisessä hyvinvoinnissa tai päihteiden käytössä, Tanninen sanoo.

Varhain-toimintamallissa pyritään siis mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistamaan nuoren pulmien takana olevat mielenterveydelliset ja päihdekäytön syyt sekä oireet ja ehkäisemään ennalta niiden kehittyminen ja voimistuminen.

Nuori ei siirry Varhain-mallissa nuorisopsykiatrian asiakkaaksi, vaan jatkaa asiakkaana koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa. Yhteydenotot Varhain-työryhmään tapahtuvat koululla työskentelevän henkilökunnan toimesta: kuka tahansa koululla työskentelevä ammattilainen voi olla yhteydessä Varhain työryhmään.

– Jos nämä toimet eivät riitä, niin meillä toimivalla nuorten akuuttityöryhmällä on mahdollisuus jalkautua nuoren elinympäristöön ottamaan tarkemmin selvää, mikä on nuoren ja perheen tilanne ja millaisin keinoin voisimme auttaa ratkaisemaan tilanteita. Tilanteen niin vaatiessa voimme tarjota nuorille tukikeskusteluja ja tarvittaessa myös erikoissairaanhoitotasoista hoitoa, Tanninen kertoo.

Toinen toimintamalli, Nuorten akuuttityöryhmä toimii seitsemänä päivänä viikossa ja siihen voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, jolle nousee huoli nuoren mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä. Tätä kautta saavat apua myös ne nuoret, jotka ovat pudonneet koulun ja opiskelun ulkopuolelle. Nuorten akuuttityöryhmän p. 040 3596609, ma – to 8-16, pe 8-14 ja la-su 9-17.

– Joskus näitä nuoria on vaikeampi löytää. Aika usein vanhemmat tai isovanhemmat ottavat yhteyttä. Tulee soittaja kyselyjä, että on tällainen ongelma. Etsivän nuorisotyön kautta löytyy osa. Mutta pitäisikö jo olla etsivä mielenterveys- ja päihdetyö, joka jalkautuu esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin?, Tanninen pohtii.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa uusia toimintamalleja ja jalkautuvaa toimintaa on kokeiltu luovasti myös muiden palvelujen osalta. Muun muassa sosiaaliohjaaja on tavannut Kirkkopuistossa viltillä istuen asiakkaita, joiden on ollut vaikea tulla vastaanotolle.

– Jalkautuva ja entistä varhaisemmassa vaiheessa tapahtuva väliintulo on kaikkien palvelujen tulevaisuuden suunta. Kun asioihin pystytään vaikuttamaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin suurin osa niistä ei edes uodostu ongelmiksi ja vaadi siten vaativampaa hoitoa, Tanninen kertoo.

Lisätietoja

Anri Tanninen
palvelupäällikkö, avopalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut Essote
anri.tanninen [at] essote.fi 040 129 4341