Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella saattohoitoa toteutetaan
kaikilla lähikuntoutusosastoilla (Juva, Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkeli) sekä palveluasunnoissa ja kotihoidossa.

Saattohoitoa annetaan vakavasti sairaille potilaille, joita lääketieteen keinoin ei pystytä parantamaan. Saattohoidon tavoitteena on hyvä oireidenmukainen hoito. Saattohoidossa asiakkaan / potilaan toiveiden huomioon ottaminen on tärkeää. Huomiota ja tukea kohdistetaan myös omaisiin ja heidän jaksamiseen.

Saattohoito toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti siinä hoitoympäristössä, jonka asiakas on valinnut tai joka on asiakkaan hoidon kannalta tarkoituksenmukaisin ja mahdollinen. Saattohoitovaiheessa asiakasta voidaan hoitaa kotona, perhehoidossa, palvelukodissa tai osastolla. Asiakas / potilas itse ja läheiset voivat osallistua hoitoon vointinsa ja mahdollisuuksiensa mukaan.