Sähköinen asiointi - Oma Hyvis kirjautuminen



Uusi asiakas: Kirjaudu sähköisen asiointipalvelun käyttäjäksi
Nopeutat asiointipalvelun käyttöönottoa, kun kirjaudut asiointipalvelun käyttäjäksi jo ennakkoon ja hyväksyt sähköisen asioinnin sopimuksen jo etukäteen.

 

Käytössäsi olevat sähköiset asiointipalvelut:

Essoten tarjoama maksuton Digilääkäri-palvelu päättyi toistaiseksi 31.5.2022.

Ilmoita huolesta

Huoli vanhuksesta
Jos ikäihmisen pärjäämisestä herää huoli.

Kerro huolesi meille
Tukea lapsen kasvatukseen ja hoitoon tai apua perheen vanhempien parisuhdeongelmiin.

Huoli työikäisestä (18-64v.) 
Jos aikuisen pärjäämisestä herää huoli.

Lastensuojeluilmoitus/Yhteydenotto sosiaalihuoltoon

OMAVOINTIKYSELYT

Voit täyttää kyselyt kirjautumalla palveluun tästä

Lähetä esitietoja

Jos olet saanut lomakkeen täyttöpyynnön ammattilaiselta, pääset täyttämään sen kirjautumalla Sähköiseen asiointiin.

Leikkauksen esitiedot

Äitiyshuollon esitiedot
Käytössä alueen neuvoloissa ja äitiysvastaanotolla

Synnytystoiveet
Lasta odottava äiti voi tuoda esille omia ja perheen toiveita.

Esitietolomakkeet (leikkauksen esitieto, reumasairauksien esitieto, psykiatrian esitieto, kipu, synnytyspelko, lantionpohjaongelmat, murtumariski, oirearviolomake, ekaluokkalaisen terveystarkastus ja – erityisruokavalio)

Lähetä yhteydenotto

Yhteydenotto erikoissairaanhoito
Voit esittää kysymyksen tai lähettää yhteydenottopyynnön erikoisalavastaanotolle tai erikoissairaanhoidon vuodeosastolle, jos sinulla on hoitosuhde tai lähete kyseiseen yksikköön.

Korona yhteydenotto
Lähetä yhteydenottopyyntö, jos sinulla on korona-virukseen liittyvää kysyttävää.

Tee hakemuksia ja tilauksia

Lapsiperheen kotipalveluhakemus
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Kotipalvelun perhepalveluohjaaja arvioi kotipalvelun tarpeen perhekohtaisesti.

Toimeentulotukihakemus
Vuokravakuus ja sähkövakuus ovat perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Vammaispalveluhakemus

Digitaalisten röntgenkuvien tilaus
Kuvakopioiden pyynti Mikkelin keskussairaalan ja hyvinvointikeskuksen sekä Pieksämäen sairaalan röntgenosaston ottamista kuvista.

Hyvinvointiaseman vaihto (toistaiseksi pois käytöstä)

Muistutus (toistaiseksi pois käytöstä)

Asiakas- ja potilasasiakirjojen tilaus (toistaiseksi pois käytöstä)

Asiakas- ja potilasrekisterin lokitiedot (toistaiseksi pois käytöstä)


Puolesta-asiointi

Essoten sähköisessä asiointipalvelussa voit asioida toisen henkilön puolesta. Tällä hetkellä voit asioida Essoten ajanvarauspalvelussa alle 10-vuotiaan alaikäisen puolesta. Täysi-ikäisen puolesta voit asioida, mikäli hän on antanut sähköisen valtuuden terveydenhuollon asioiden hoitoon. Lue lisää:


Kuulo- ja puhevammaisten yhteydenotto Linkkikuvake kuulo- ja puhevammaisten yhteydenottosivulle


Omahoitopalvelu antikoagulanttihoitoa käyttäville asiakkaille

INR-tuloksen ja hoitoon liittyvän lääkeannostuksen voi tarkistaa Essoten sähköisen asiointipalvelun Terveystiedot-välilehdeltä.


Omaolo.fi -palvelussa voi täyttää oirearvioita useisiin eri sairauksiin ja saada hoito-ohjeita, sekä jättää yhteydenottopyynnön terveydenhuollon ammattilaiselle. Omaolosta saa myös palveluarvion vanhus- ja vammaispalvelujen tarpeesta sekä täyttää pyydettyjä määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita ennen tarkastukseen saapumista. Omaolosta löytyy myös maksuttomia hyvinvointivalmennuksia elin- ja elämäntapamuutosten helpottamiseksi. Lue lisää: www.omaolo.fi