Huoltaja voi asioida lapsensa puolesta Essoten sähköisissä palveluissa. Toiminto otetaan käyttöön vaiheittain. Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta Essoten ajanvarauspalvelussa. Vuoden 2018 aikana puolesta-asioinnin mahdollisuutta laajennetaan myös muihin Essoten sähköisiin palveluihin. Huoltaja kirjautuu sähköiseen palveluun omilla tunnuksillaan. Huoltajan oikeus asioida lapsen puolesta tarkistetaan automaattisesti väestötietojärjestelmästä.

Alaikäisen puolesta asiointi Omakannassa

Huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta, jos

  • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
  • yli 3 kuukauden ikäisellä lapsella ei ole nimeä
  • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
  • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys

Huollonjakosopimuksen tai -määräyksen sisältöä ei tallenneta väestötietojärjestelmään vielä sellaisessa muodossa, että tietojärjestelmät pystyisivät tarkistamaan sopimuksen sisällön (esim. tietoa huoltajien tehtävien jaosta). Sen vuoksi huoltajat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto, että lapsen huolto on jaettu, eivät toistaiseksi pysty asioimaan kyseisen lapsen puolesta. Sen sijaan huoltaja voi asioida lapsen puolesta, jos on sovittu pelkästään lapsen asumisesta tai jos hän on lapsen yksinhuoltaja.