Jour

Ring jourhjelpen 1116 117 innan du kommer till jouren. Numret svarar dygnet runt för akuta besvär eller brådskande vård.

Rådgivningstjänsten OCH TIDSBOKNING  +358 (0)15 211 411

  • Numret gäller tidsbokning eller rådgivning (tidsbokning för området Anttola, Haukivuori, Hirvensalmi, S:t Michel, Kristina och Suomenniemi).

I nödfall ska du ringa nödnumret 112

där vi befinner oss (map)

Päivystys - Emergency Services (A&E)


Samjouren med flera aktörer omfattar

  • jour för sjuka och skadade,
  • mentalvårds- och missbrukarjour
  • social- och krisjour
  • barnskyddsjour
  • jouravdelningen

Till jouren kommer du antingen via akutvården, med läkarremiss eller till följd av telefonsamtal med rådgivningstjänsten Ensineuvo (bedömning av vårdsbehovet). För en smidigare kundbetjäning ber vi att du tar med dig en lista över dina mediciner och ditt FPA-kort.


Bedömning av hur brådskande behovet av vård är

När du kommer till jouren ska du först ta ett könummer och sedan vänta på din tur för jourens bedömning av vårdbehovet.

På jourmottagningen vårdas patienterna i enlighet med hur brådskande behovet av vård är, så det lönar sig att vara beredd på att vänta. Jouren tar varje dygn emot 100–200 patienter som får vård på grund av plötsliga hälsoproblem. Hur länge besöket på jourmottagningen dröjer beror också på vilka undersökningar som ska genomföras, till exempel röntgen- och laboratorieundersökningar.

  • Patienter som behöver omedelbar vård > vårdas genast
  • Patienter som behöver snabb vård > kort väntetid
  • Patienter som behöver annan vård på jourmottagningen > väntetiden kan vara flera timmar