Essote imigration services - maahanmuuttopalvelut

Invandrartjänsterna producerar tjänster för kommunerna inom Essote i enlighet med avtal. Kundgrupperna är kvotflyktingar, asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd (kommunplats) och andra invandrare i enlighet med behovet av tjänster.

 Tjänsterna omfattar bland annat

  • förberedelser inför mottagningen och första omsorg (kvotflyktingar)
  • uppgifter i anslutning till integration, inledande intervjuer, familjerabete, servicerådgivning
  • grundläggande undervisning i finska
  • handledning/rådgivning/förmånsbehandling i anslutning till social trygghet
  • tolktjänster (kvotflyktingar, asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd)
  • konsultering i invandrarfrågor
  • upprätthåller som initiativtagare ett fungerande samarbetsnätverk med aktörer inom den tredje sektorn
    ansökningar om statliga ersättningar för personer som omfattas av ersättningar

Kontaktuppgifter

S:t Michel

Anni Swanin katu 8, 50100 Mikkeli, 2nd floor
Jour mån. 13–15.30, ons 12–15.30, tors. 8–10.
Övriga tider med tidsbokning.

Koivisto Pia, chef för invandrarbyrån +358(0)44 794 5059
Suutari Sirpa, handledare +358(0)44 794 2310
Myyryläinen Aija, närvårdare +358(0)44 794 5182
Repo Mari-Elisa, handledare +358(0)40 359 7851
Seppänen Matti, handledare +358(0)40 129 4547
Viskari Virve, hälsovårdare +358(0)44 794 4717 (på plats under jourtid)


Hirvensalmi

Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi
Jour tis. kl. 13–15, tors. kl. 13–15. Övriga tider med tidsbokning.
Pöyry Kirsti, handledare +358 40 129 4121
Hämäläinen Mari, handledare +358 40 129 4548


Jockas

Juvantie 13, 51900 Jockas
Jour tis. kl. 12–15, tors. kl. 12–15. Övriga tider med tidsbokning.
Tirranen Emilia, handledare +358 (0)40 129 4640
Huotari Seija, handledare +358(0)40 129 4585


Pertunmaa

Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa
Endast med tidsbokning
Seppänen Matti, handledare +358(0)40 129 4547


E-mail format: firstname.lastname [at] essote.fi