Essote betjänar mångsidigt

Våra välfärdscentraler och välfärdsstationer tillhandahåller mångsidiga social- och hälsotjänster som närservice. Vi har över hundra verksamhetsställen i kommunerna inom vårt område. Uppgifterna i syfte att främja medborgarnas välmående har fördelats på fem ansvarsområden: hälsotjänster, service för äldre och personer med funktionshinder, familje- och socialtjänster, mentalvårds- och missbrukartjänster och rehabilitering.


Essote health cater services

Hälsotjänsterna

Hälsotjänsternas över 900 yrkesutbildade hjälper våra klienter runt om i vårt verksamhetsområde.

Vid våra välfärdscentraler och välfärdsstationer ordnar vi tjänster för allt från akutvård och jour till krävande specialsjukvårdstjänster.

 


Essote - new born babyFamilje- och socialtjänsterna

Våra mångsidiga familje- och socialtjänster omfattar socialt arbete i anslutning till familjetjänster, hemservice för barnfamiljer, barnskyddstjänster och sociala tjänster för vuxna (kompletterande och förebyggande utkomststöd, social rehabilitering, rehabiliterande arbetsverksamhet), ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning samt tjänster för invandrare.

Bland våra familjetjänster utnyttjas mest rådgivningstjänsterna och elev- och studerandevårdstjänsterna, som är tillgängliga på ett flertal olika verksamhetsställen inom Essotes område.


Essote mental health and substance abuse servicesMentalvårds- och missbrukartjänster

Vi hjälper på olika sätt vid mentala problem och missbruk.

Tjänsterna kan uppsökas till exempel via välfärdsstationerna och välfärdscentralerna, jouren och rådgivningstjänsten Ensineuvo.

 

 


Essote rehabilitation servicesRehabilitering

Inom Essotes område finns det närrehabiliteringsavdelningar i S:t Michel, Jockas, Kangasniemi och Mäntyharju och en neurologisk och ortopedisk avdelning för krävande rehabilitering.

 

 


Services for the eldery and diabled people

Service för äldre och personer med funktionshinder

Äldre och personer med funktionshinder betjänas inom Essotes område av cirka 1 200 yrkeskunniga inom ansvarsområdet för service för äldre och personer med funktionshinder. Vi erbjuder bland annat dagsverksamhet och förebyggande tjänster för seniorer, till exempel förebyggande hemvårdsbesök och sjukskötar- och minnesmottagningstjänster.

Förutom tjänsterna som vi tar ut till klienterna ordnar vi också serviceboende med stöd och intervallvård när de egna krafterna inte längre räcker till.

För personer med funktionshinder ordnar vi särskilda tjänster som till exempel boende-, hjälpmedels,- transport- och tolkjänster. Vårt mål är att stöda arbets- och funktionsförmågan hos personer med funktionshinder och deras förmåga till självständighet. Med hjälp av de tjänster och stödåtgärder som Essote ordnar blir det lättare för personer med funktionshinder att klara det dagliga livet.