Hallituksen jäseniä istumassa kokouspöydän ääressä
Arto Seppälä (sd) (keskellä) toimii Essoten viimeiseksi jäävän hallituksen puheenjohtajana.

Essoten hallitus kokoontui 3. marraskuuta päättämään pitkään neuvotellusta palkkaharmonisaation sovintosopimuksesta. Essote on neuvotellut sovintosopimuksesta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisen alan unioni JAU ry:n, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Sovintoesitys valmistui lokakuussa.

Hallitus kuuli hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakankaan esityksen sovintosopimuksesta ja päätti hyväksyä sen yksimielisesti.

– Tahtotila sopimuksen syntymiseen on ollut kova ja asiaa on pohjustettu perusteellisesti. On erittäin merkittävä asia, että palkkaharmonisaatio päästään sittenkin toteuttamaan vielä Essoten organisaation aikana, Marjakangas kertoo.

Essotessa palkkaharmonisaatiota on tehty jo vuodesta 2019. Nyt sovitun palkkaharmonisaation viimeisen ja laajimman vaiheen piiriin kuuluu noin 4300 kuntayhtymän työntekijää, joista noin 500 ei enää ole Essoten palveluksessa.

Selvästi yli puolet harmonisoitavista palkoista kuuluvat terveyspalveluiden piiriin. Myös vanhus- ja vammaispalveluissa, perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä konsernipalveluissa ja hallinnossa työskentelee palkkaharmonisaation piiriin kuuluvia.

Työntekijöiden palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Sovintosopimuksen piiriin kuuluvat takautuvat palkat ovat arviolta yhteensä noin 21,5 miljoonaa euroa.

– Suuret kiitokset kaikille neuvotteluiden osapuolille. Todella hyvä, että henkilöstömme saa harmonisoidut palkkatulot vielä tämän vuoden puolella, kun Essote on vielä olemassa, hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä kiteyttää.

Kahden päivystyssairaalan tarve Etelä-Savon hyvinvointialueella

Johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski on valmistellut Essoten lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriön pyyntöön luonnoksesta valtioneuvoston esitetyksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59§:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Hallitus keskusteli Etelä-Savon hyvinvointialueen tarpeesta Lapin hyvinvointialueen tavoin säilyttää alueella kaksi päivystyssairaalaa palvelutason turvaamiseksi.

Essoten lausunto kokonaisuudessaan

Tulosennusteessa ei muutoksia edellisestä katsauksesta

Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli hallitukselle syyskuun tiedoilla täydennetyn talouden neljännesvuosikatsauksen. Vuoden 2022 talousarvion tulosennuste on säilynyt noin 28 miljoonan alijäämässä. Merkittäviä tulosennusteen muutoksia kumpaankaan suuntaan ei ole näköpiirissä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Jäsenkuntalaskutus ylittää talousarvion noin 14,8 miljoonalla eurolla ja se edellyttää talousarviomuutoksia. Muutoksia kohdistetaan lähes kaikille toimialueille tuloja alentaen ja menoja lisäten. Kuntalaskutusta ei kuitenkaan muuteta.

Peruspääoman alentamisesta tehty selvitys

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen esitteli hallitukselle Essoten mahdollisesta peruspääoman alentamisesta tehdyt selvitykset. Kortelainen korosti, että nykylainsäädännön ja sen tulkintojen mukaan peruspääomaa ei voida alentaa tase-erien välisenä siirtona kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi.

Hallituksen jäsen Juha Ropponen (kok) kuitenkin esitti, että Essoten peruspääomaa alennettaisiin vajaalla neljällä miljoonalla eurolla. Hallitus äänesti asiasta. Äänestystuloksella 8-3 pohjaesitys peruspääoman koskemattomuudesta hyväksyttiin.

Samoilla nykylainsäädännön ja sen tulkintojen perusteella hallitus päätti esittää valtuustolle, että kokoomuksen valtuustoryhmän 29.9.2022 esittämä valtuustoaloite Essoten peruspääoman alentamiseksi ei aiheuta lisätoimia ja aloite on näin loppuun käsitelty.

Juha Ropposen muutosesitys kokonaisuudessaan:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten 31.12.2021 mennessä kertynyt kumulatiivinen alijäämä oli yhteensä -3.794.146 €. Kertynyt alijäämä olisi pitänyt kattaa vuoden 2021 tilinpäätösvaiheessa, mutta sitä ei ole tehty. Tilinpäätöksessä 31.12.2021 peruspääoma on 29.579.839 €. Esitän, että vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyt alijäämä (-3.794.146 €.) katetaan alentamalla Essoten peruspääomaa vastaavalla summalla. Järjestelyn jälkeen uusi peruspääoma on 25.785.692 €.

Kaikki kokousasiat esityslistassa ja pöytäkirjassa.