Palveluseteli on vaihtoehto kuntien ja kuntayhtymien järjestämille palveluille. Palvelusetelien tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden valinnanvapautta, palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa.

Asiakkaat saavat mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja julkisten palvelujen vaihtoehtona yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Essoten palveluohjaajat arvioivat, onko asiakkaan tilanne sellainen, jossa setelin voi myöntää. Asiakas viime kädessä itse päättää, ottaako setelin käyttöön vai valitseeko julkisen palvelun.

Sosiaalipalvelujen palveluseteliasiakkaaksi tulon vaiheet:

Essotella on käytössä seuraavat palvelusetelit

 1. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu -palveluseteli
 2. Omaishoidon palveluseteli
 3. Rintamaveteraaneille kotiin vietävät avopalvelut -palveluseteli
 4. Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito -palveluseteli
 5. Vanhusten tavallinen ja tehostettu palveluasuminen -palveluseteli
 6. Lapsiperheiden kotipalvelu – palveluseteli
 7. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli
 8. Ateriapalvelun palveluseteli
 9. Perhehoitajan vapaan palveluseteli
 10. Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluasuminen -palveluseteli
 11. Vammaisten päivähoidon palveluseteli

Jos asiakas valitsee palvelusetelin kunnallisen palvelun sijaan, Essote ei tule sopimusosapuoleksi, vaan asiakas on silloin kuluttajan asemassa.

Asiakas saa viranhaltijalta päätöksen myönnetystä palvelusetelistä, jonka käyttöä palveluohjaajat ohjeistavat ja neuvovat asiakasta.

Asiakkaat voivat etsiä ja vertailla palveluntuottajia www.palse.fi -portaalissa ja valita haluamansa palveluntuottajan, jonka kanssa he tekevät palvelusopimuksen.

Sosiaalipalvelujen palveluseteliasiakkaana ollessa:

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliprosessi
Palveluseteliasiakkaaksi valikoituminen

lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliprosessi

Jos asiakas on tyytymätön palveluihin?

Asiakkaalla ja potilaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Palvelusetelillä hankittujen yksityisten sosiaalipalveluiden asiakasta ja terveyspalveluiden potilasta koskee myös kuluttajansuojalainsäädäntö.

Mikäli asiakas on tyytymätön palveluihin tulee hänen ensin ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja antaa hänelle tilaisuus korjata asia. Riitatapauksissa asiakas voi ottaa yhteyttä oman kuntansa kuluttajaneuvojaan: www.kuluttajaneuvonta.fi. Lisää ohjeita löytyy myös sosiaali- ja terveysministeriön tiedoista.

 

Kuka voi tuottaa palveluja?

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä hyväksyy asiakkailleen ne terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Yrittäjät voivat sijaita muuallakin kuin Essoten alueella.

Essote voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan,

 • joka täyttää toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa  laissa asetetut vaatimukset,
 • joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja
 • jolla on potilasvahinkolain mukainen tai muu vastuuvakuutus.

Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien kuntayhtymän palvelujen tasoisia. Essote voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin. Kuntayhtymän pitää peruuttaa hyväksymisensä, jos palvelujen tuottaja ei enää täytä näitä edellytyksiä.

Palveluntuottajia voi vertailla netissä: www.palse.fi/Asiakkaille/Palvelusetelipalvelut/ -sivustolla kohdasta Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), josta klikkaamalla pientä kolmiota valitsemassaan palvelusetelissä, näkee palveluntuottajien yhteystiedot ja palvelujen hinnat.

Tietoa palvelusetelistä yrittäjille löytyy täältä.