Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Neuvola
Fysioterapia
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori

Ma-pe klo 7.30 – 15.30.
Faksi                puh. 015 412 160
Ajanvaraus     puh. 015 211 411 ma – pe klo 8 – 16

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Laboratorio avoinna ma ja to klo 7.20–11.00. Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12-14
puh. 044 717 8888

 

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut

Hyvinvointiaseman AK-poliklinikka

Potilaaksi veren hyytymistä estävään (antikoagulantti) lääkitykseen tullaan kutsuttuna. Edellytyksenä on, että AK-arvot ovat olleet hoitotasolla vähintään kahden kuukauden ajan eikä potilaalla ole muita lääkärin määrittelemiä esteitä poliklinikan asiakkaaksi.

Vastaanottokäynnillä otetaan verinäyte sormenpäästä, jonka perusteella määritellään annostus ja annetaan seuraava vastaanottoaika poliklinikalle.

Muut kuin AK-poliklinikan potilaat

Potilaat varaavat itse laboratorioajan puhelimitse tai netissä.
Islabin ajanvaraus ma–pe klo 12–14 puh. 044 717 8400
www.islab.fi/ajanvaraus

Näytteenotto ma ja to klo 7.20 – 11.00.

AK-näytteitä otetaan laboratoriossa pääsääntöisesti klo 10 jälkeen. Näytteenotto ei vaadi paastoa.

Poikkeukselliset arvot soitetaan potilaalle tutkimuspäivänä.

AK-tulokset ja annostusohjeet ovat saatavissa sähköisesti Hyvis- verkkopalvelun kautta (www.hyvis.fi), puhelimeen tekstiviestinä tai postitse kirjeessä (potilastiedote).

Mikäli hoito on aloitettu jossain muualla kuin hyvinvointiasemalla, potilaan on syytä ottaa yhteys Terveysneuvoon puh. 015 211 411 laboratorio pyyntöjen ja ohjauksen takia. Hoidon aloitusvaiheessa asianmukaisen ohjauksen merkitys on suuri ja sillä pyritään varmistamaan hoidon onnistuminen.

Kuvantaminen (röntgen)
Mikkelin keskussairaala, 2. krs
Ajanvaraus arkisin ma–pe klo 8–11 p. 015 351 2662

Hoitovälinejakelu (esim. diabetes) ke klo 14–15

Suun terveydenhuolto

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

Neuvola

Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori
Neuvola
puh. 040 359 7694

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Haukivuoren yhtenäiskoulu, terveydenhoitaja 044 794 5623

Fysioterapia

Käyntiosoite: Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori
Ajanvaraus puh. 044 794 5628

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kaikkien Essoten alueen kuntien ja toimipisteiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystys yhteispäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli.
Päivystävä sairaanhoitaja puh. 044 351 6313
Sairaanhoitaja puh. 050 311 7082
Päivystysapu puh. 116 117

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16
puh. 015 211 557
, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Niina Kaukonen, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja puh. 044 794 4003
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Anne-Maarit Paunonen, palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, kehityspäällikkö, vt. palvelupäällikkö, ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito, palveluohjaus
puh. 044 351 6615
Nina Lukkarinen, vt. vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten vammaispalvelut 044 3512552
Kotihoidosta vastaava esimies puh. 044 794 5652

Päivätoiminta ja ennaltaehkäisevä toiminta

Haukivuoren päivätoiminta
Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalanti e 4, 51600 Haukivuori
Hoitaja  puh. 044 794 5616

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Haukivuoren palvelukeskus
Tiedustelut 044 794 5607
Kankaalantie 4, 51600 Haukivuori

Esimies 040 359 7346
Vastuu sairaanhoitaja 044 794 5652

Aamurusko 044 794 5636
Pohjantähti 044 794 5626
Päivänsäde 044 794 5637
Kotipirtti 044 794 5639

Kotihoidon esimies 050 389 5559