Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Kuntoutuspalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Juvan hyvinvointikeskus


Toimisto
 p. 040 013 5035 tai p. 040 013 5033
Ajanvarausten peruutukset ja muut ei ajanvaraukseen liittyvät kysymykset.

Kiireellinen vastaanotto
Ma–to klo 7.30 – 18 ja pe klo 7.30 – 16
Ajanvaraus arkisin ma -pe klo 8 -16 p. 020 690 252 tai Päivystysapu 116 117  ympäri vuorokauden

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Ajanvaraukset
Ma klo 8–9.30 ja 14–15 sekä ti–pe klo 8–9 ja 14–15
Eteläinen alue p. 020 690 295
Pohjoinen alue p. 020 690 293
Itäinen alue p. 020 690 294
Läntinen alue p. 020 690 296
Koillinen alue p. 020 690 297

Lääkäreiden vastaanotto
Väestövastuuseen perustuva lääkäri/hoitaja -työparin vastaanottotoiminta on jaettu viiteen vastuualueeseen.

 

 

Nopean palvelun hoitajavastaanotto (NOPA) ma-pe
www.essote.fi Ajanvaraukseen tai kts. alla ajanvarauksen numerot

Laboratorio
Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avoinna ma – pe klo 7.10 – 11.30
Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12-14 puh. 044 717 8888

Tarkista laboratorion aukioloajat osoitteesta http://www.islab.fi

Kuvantaminen (röntgen)
Kuvauksia ma – ke ja pe klo 8-15
Ajanvaraus keskitetyn ajanvarauksen kautta arkisin klo 8 -11 p. 015 351 2662

Fysioterapia ja apuvälineet

Käyntiosoite: Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avohoidon fysioterapeutti p. 040 772 4355
Vuodeosaston fysioterapeutti p.040 772 4354
Hoivapalvelujen fysioterapeutti p. 040 509 9839
Kotihoidon fysioterapeutti p. 040 013 6194

Paikallisesti apuvälineitä luovutetaan ja käyttöä ohjataan hyvinvointikeskuksen fysioterapeuttien toimesta.
Yhteydenotot ma–pe klo 8–9 p. 040 772 4355

Psykologi

Psykologi tekee lasten ja nuorten kehityksellisten- ja oppimisvaikeuksien tutkimuksia sekä tuen tarpeen arviointia yhteistyössä neuvolan ja koulujen kanssa. Sen lisäksi psykologin työhön kuuluu lasten ja nuorten ehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön palvelut: tilanteen kartoitus, ohjaus ja neuvonta, tukikäynnit ja psykologinen hoito.

Puhelin 0400 718 896

Käyntiosoite: Juvan neuvola, Sairaalatie 3.

Perheterapeutti

Perheterapeutti tarjoaa varhaista, ennaltaehkäisevää tukea perheille. Perheterapeutti toimii Juvan neuvolassa eikä hänelle tarvita lähetettä. Perheet voivat ottaa yhteyttä myös itse, p. 040 561 5263

Yhteydenoton syitä voivat olla mm.
parisuhteen pulmat
vanhemman omat lapsuuden kokemukset
vanhemmuus
kasvatusasiat
perheenjäsenten välinen vuorovaikutus

Perheterapeutti toimii myös psykologin työparina, asiantuntijana ja terapeuttina.

Suun terveydenhuolto

Juvan hyvinvointikeskus, 2. kerros, Sairaalatie 3, 51900 Juva

Hammashoito Juvalla

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

LÄHIKUNTOUTUSOSASTO

Juvan lähikuntoutusosasto
Sairaalatie 3, Juva, 2. krs.
p. 040 772 4356 ja 040 772 4357

Palveluyksikön esimies p. 040 742 3982

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii osoitteessa Sairaalantie 3, 2. krs, 51900 Juva (käynti kirkonkylän puoleisesta päädystä).

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. Mielenterveysasiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat sekä heidän omaisensa.

Juvan mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat asiakkailleen erilaisia psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveys- ja kriisityöhön liittyen.

Hoitajien päivittäiset puhelinajat  ma – pe klo 11 – 12

Yhteystiedot Juvan mielenterveys- ja päihdevastaanotolle:

sairaanhoitaja puh. 0400 436 877
sairaanhoitaja puh. 040 772 4358
päihdesairaanhoitaja puh. 0400 136 200
päivätoiminta puh. 040 359 7672

Päivystys monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli
Päivystävä sairaanhoitaja p. 044 351 6313
Päivystysapu puh. 116 117

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Leila Janhunen, toimistosihteeri puh. 040 013 6187
Milja Luukkonen, sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttavatyötoiminta) puh. 040 013 6185
Marjaana Huhtinen, sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttavatyötoiminta) puh. 0400 227 924
Miia Koponen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Päivi Haikarainen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Katja-Virpi Lehtinen, koulukuraattori puh. 044 351 2490
Minna M Laitinen, lastenvalvoja puh. 040 129 4544, soittoaika ma-pe klo 9-10
Auli Vasara, toimistosihteeri puh. 040 013 5088
Laura Roine, päihdetyöntekijä puh. 040 013 6200

Aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut

Käyntiosoite:
Juvan Toimintatalo
Juvantie 7, 51900 Juva

Postiosoite:
Juvantie 13,51901 Juva

Palvelemme ajanvarauksella.
Puhelinajat ma-pe klo 9.00 – 10.00.

Luukkonen Milja, sosiaaliohjaaja (asiakkaat A-N) puh. 0400 136185
Huhtinen Marjaana, sosiaaliohjaaja (asiakkaat O-Ö) puh. 0400 227924
Laiho Mari, sosiaalityöntekijä (Juva ja Rantasalmi, Puumala) puh. 044 3512660
Janhunen Leila, toimistosihteeri (välitystilit) puh. 0400 136187
Kaija Blomberg, sosiaaliohjaaja (Rantasalmi), puh. 040 3597994

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Kirsi Kaskinen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 359 6887
Päivi Haikarainen, sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Miia Koponen, sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Sara Sistonen, perhetyöntekijä puh. 040 359 8202
Tuija Kuittinen, perhetyöntekijä puh. 040 359 8226.

NeuvolaPALVELUT

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Toiminnassa painottuu terveyden edistäminen, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus. Työmuotoina ovat yksilö- ja perhevastaanotot sekä ryhmätoiminta. Neuvolassa palvellaan myös rokotusasiakkaat (sekä matkailijoiden- että kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset) ja papa-asiakkaat.

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaan käynti neuvolan ovesta terveyskeskuksen päädystä.

Neuvola Juva

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
Terveydenhoitaja ma–pe klo 12–13 puh. 0400 135 042
Lastenneuvola
terveydenhoitaja ma–pe klo 12–13 puh. 0400 135 041

Neuvolan perhetyö tarjoaa tukea perheiden arjen sujumiseen, vanhemmuuteen ja arjen eri tilanteisiin esim. lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolan perhetyö on maksutonta, matalan kynnyksen varhaista tukea perheelle ja toteutuu pääsääntöisesti perheen kotona.
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän, tilapaisen lastenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville perheille. Palvelun tarkoituksena on auttaa kodin askareissa ja lastenhoidossa sekä tarvittaessa tukea perhettä arjen haasteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua.

Neuvolan perhetyöntekijä puh. 044 351 6566
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä puh. 044 351 6545

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystarkastusten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään
1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

Koikkalan  ja  Hatsolan ala-aste sekä Kukkokoulun esikouluikäiset ja 1-6 luokkalaiset:
Terveydenhoitaja  puh. 040 013 5041

Kuosmalan  ja  Paatelan ala-aste sekä  Juvan yläaste ja Juvan lukio:
Terveydenhoitaja  puh. 040 013 5071

Koulukuraattori Katja Lehtinen, Juva sekä Puumala
p. 044 351 2490, katja.lehtinen@essote.fi tai Wilman kautta

Maahanmuuttopalvelut

Juvantie 13, 51900 Juva

Päivystys ti klo 12-15, to klo 12-15. Muina aikoina ajanvarauksella.

Emilia Tirranen, ohjaaja puh. 040 129 4640

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen
Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16 puh. 015 211 557, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Niina Kaukonen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja puh. 044 794 4003
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Anne-Maarit Paunonen, palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, kehityspäällikkö, vt. palvelupäällikkö, ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito, palveluohjaus
puh. 044 351 6615
Minna Marjakangas, vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten vammaispalvelut 044 3512552

Ikäihmisten päivätoiminta

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva

Juvakodin palvelukeskus

Lähihoitaja puh. 040 043 5235
Lähihoitaja puh. 040 013 5020
Kotihoidon esimies puh. 040 029 3810

KOTIHOITO

Kotihoito on säännöllistä tai tilapäistä kotiin annettavaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään asumisestaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoitoa annetaan perusturvan yhteislautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Juva on jaettu neljään (4) kotihoidon väestövastuualueeseen, joissa jokaisella alueella on oma tiimi. Kotihoidon väestövastuualueet ovat Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen.

Kotihoidon esimiehen toimisto sijaitsee Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa Tirrolantie 4, 51900 Juva (ammattikoulun entisen asuntolan yläkerta).

Päivystys kotihoito puh. 0400 921 103
Päivi Valkonen, kotihoidon esimies puh. 0400 293 810

Kotihoidon väestövastuualueet:
Pohjoinen puh. 040 5201 934
Eteläinen puh. 040 5871 851
Itäinen puh. 040 7423 984
Läntinen puh. 040 5871 852

muistihoitaja puh. 0400 135 093
Sari Asikainen, palveluohjaaja puh. 040 681 6229

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies  puh. 040 029 3795
Päivänsäde puh. 040 029 3794
Iltarusko puh. 040 847 0836
Kuunsilta puh. 040 847 8616

Jaksohoito, Sairaalatie 3, 51900 Juva, 1krs.
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Jaksohoitoyksikön hoitajat puh. 040 029 3793

Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantie 4C, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Hoitajat puh. 040 013 6203

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinna, Tirrolantie 4B, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Ohjaaja puh. 040 845 0538