PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

Juvan hyvinvointikeskus, Sairaalatie 3, 51900 Juva

Ajanvaraukset lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille

Väestövastuuseen perustuva lääkäri/hoitaja -työparin vastaanottotoiminta on jaettu neljään vastuualueeseen. Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi varata oman väestövastuualueen hoitajalta ma–pe klo 8.00–10.00  numeroista:
Pohjoinen alue p. 040 656 7502
Itäinen alue p. 040 656 7503
Eteläinen alue p. 040 656 7504
Läntinen alue p. 040 656 7501

Nopean palvelun hoitajavastaanotto (NOPA) ma-pe
www.essote.fi Ajanvaraukseen tai kts. yllä ajanvarauksen numerot

Toimisto p. 040 013 5035 tai p. 040 013 5033
Ajanvarausten peruutukset ja muut ei ajanvaraukseen liittyvät kysymykset.

Kiireellinen vastaanotto
Ma–pe klo 8–16, vain ajanvarauksella p. 040 656 7500

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Päivystysapu puhelin 116 117 palvelee ympäri vuorokauden. Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Laboratorio
Avoinna ma – pe klo 7.10 – 12.00
Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12-14 puh. 044 717 8888

Kuvantaminen (röntgen)
Kuvauksia tiistaisin ja perjantaisin klo 8 – 15.
Ajanvaraus keskitetyn ajanvarauksen kautta arkisin klo 8 -11 p. 015 351 2662

koronainfoa

Koronatestauksen näytteenotto

Koronarokotukset

asioi sähköisesti

Essoten Chat – terveysneuvonta arkisin klo 8-15, katso lisää Avaa chat -painike

Tee Kiireetön yhteydenottopyyntö Otamme sinuun yhteyttä toivomanasi ajankohtana. Yhteydenottopyyntö ei edellytä erillistä tunnistautumista.

Essoten Digilääkäri on perusterveydenhuollon alueella vakituisesti asuvien käytettävissä oleva maksuton lääkäripalvelu joka päivä klo 6-24. Etävastaanotolla hoidetaan oireita, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta. Digilääkäripalvelu on tarkoitettu ei-kiireellisille, lääkärin hoitoa vaativille asioille.

Juvan hyvinvointikeskus

Fysioterapia ja apuvälineet

Käyntiosoite: Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avohoidon fysioterapeutti p. 040 772 4355
Vuodeosaston fysioterapeutti p.040 772 4354
Hoivapalvelujen fysioterapeutti p. 040 509 9839
Kotihoidon fysioterapeutti p. 040 013 6194

Paikallisesti apuvälineitä luovutetaan ja käyttöä ohjataan hyvinvointikeskuksen fysioterapeuttien toimesta.
Yhteydenotot ma–pe klo 8–9 p. 040 772 4355

Suun terveydenhuolto

Juvan hyvinvointikeskus, 2. kerros, Sairaalatie 3, 51900 Juva

Hammashoito Juvalla

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

Juvan lähikuntoutusosasto
Sairaalatie 3, Juva, 2. krs.
p. 040 772 4356 ja 040 772 4357

Palveluyksikön esimies p. 040 742 3982

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii osoitteessa Sairaalantie 3, 2. krs, 51900 Juva (käynti kirkonkylän puoleisesta päädystä).

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. Mielenterveysasiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat sekä heidän omaisensa.

Juvan mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat asiakkailleen erilaisia psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveys- ja kriisityöhön liittyen.

Hoitajien päivittäiset puhelinajat  ma – pe klo 11 – 12

Yhteystiedot Juvan mielenterveys- ja päihdevastaanotolle:

sairaanhoitaja puh. 0400 436 877
sairaanhoitaja puh. 040 772 4358
päihdesairaanhoitaja puh. 0400 136 200
päivätoiminta puh. 040 359 7672

Päivystys monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli
Päivystävä sairaanhoitaja p. 044 351 6313
Päivystysapu puh. 116 117

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Leila Janhunen, toimistosihteeri puh. 040 013 6187
Miia Koponen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Katri Hautsalo sosiaaliohjaaja puh. 040 530 3905
Hanna-Kaisa Kaipainen, koulukuraattori puh. 040 656 7461
Tiina Kyröläinen, lastenvalvoja puh. 044 351 2372, soittoaika ma-pe klo 9-10
Laura Roine, päihdetyöntekijä puh. 040 013 6200

TYÖIKÄISTEN SOSIAALIPALVELUT

Työikäisten sosiaalityö

Käyntiosoite:
Juvan Toimintatalo
Juvantie 7, 51900 Juva

Postiosoite:
Sairaalatie 3, 51900 Juva

Leila Janhunen, toimistosihteeri (välitystilit) puh. 0400 136 187

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Tanja Bradly-Ikonen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 5872421
Katri Hautsalo, avohuollon sosiaaliohjaaja puh. 040 530 3905
Miia Koponen, sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Sanna Roponen, perhetyöntekijä puh. 040 359 7000
Katri Sireeni, perhetyöntekijä puh. 040 359 9053

Neuvola

Neuvolat ja ajanvaraus

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Toiminnassa painottuu terveyden edistäminen, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus. Työmuotoina ovat yksilö- ja perhevastaanotot sekä ryhmätoiminta. Neuvolassa palvellaan myös rokotusasiakkaat (sekä matkailijoiden- että kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset) ja papa-asiakkaat.

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaan käynti neuvolan ovesta terveyskeskuksen päädystä.

Neuvola Juva

Perhesuunnitteluneuvola
015 744 77 44 (linja 3)
soittoaika arkisin klo 7.30-11

Matkailijoiden rokotukset
Terveydenhoitaja ma – pe klo 12.–12.30 puh. 0400 135 042

Neuvolan perhetyö tarjoaa tukea perheiden arjen sujumiseen, vanhemmuuteen ja arjen eri tilanteisiin esim. lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolan perhetyö on maksutonta, matalan kynnyksen varhaista tukea perheelle ja toteutuu pääsääntöisesti perheen kotona.
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän, tilapaisen lastenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville perheille. Palvelun tarkoituksena on auttaa kodin askareissa ja lastenhoidossa sekä tarvittaessa tukea perhettä arjen haasteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua.

Neuvolan perheohjaaja puh. 044 351 6566
Lapsiperheiden kotipalvelu puh. 044 794 5166

Psykologi

Psykologi tekee lasten ja nuorten kehityksellisten- ja oppimisvaikeuksien tutkimuksia sekä tuen tarpeen arviointia yhteistyössä neuvolan ja koulujen kanssa. Sen lisäksi psykologin työhön kuuluu lasten ja nuorten ehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön palvelut: tilanteen kartoitus, ohjaus ja neuvonta, tukikäynnit ja psykologinen hoito.

Puhelin 0400 718 896

Käyntiosoite: Juvan neuvola, Sairaalatie 3, Juva

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystarkastusten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään
1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

Hatsolan ala-aste sekä Martti Talvela Kampuksella esikoulu ja 1-luokka:
Terveydenhoitaja  puh. 040 013 5041

Paatelan ala-aste sekä Martti Talvela Kampuksella 2-luokasta eteenpäin:
Terveydenhoitaja  puh. 040 013 5071

Koulukuraattori, Juva sekä Puumala
puh. 044 351 2490

Maahanmuuttopalvelut

Juvantie 13, 51900 Juva
Ohjaaja puh. 040 129 4640

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen
Palveluneuvoon arkisin klo 9 – 15 puh. 015 211 557, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Lue lisää Vanhus- ja vammaispalveluista

Ikäihmisten päivätoiminta

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva

Juvakodin palvelukeskus

Lähihoitaja puh. 040 043 5235
Lähihoitaja puh. 040 013 5020
Kotihoidon esimies puh. 040 029 3810

KOTIHOITO

Kotihoito on säännöllistä tai tilapäistä kotiin annettavaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään asumisestaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoitoa annetaan perusturvan yhteislautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Juva on jaettu neljään (4) kotihoidon väestövastuualueeseen, joissa jokaisella alueella on oma tiimi. Kotihoidon väestövastuualueet ovat Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen.

Kotihoidon esimiehen toimisto sijaitsee Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa Tirrolantie 4, 51900 Juva (ammattikoulun entisen asuntolan yläkerta).

Päivystys kotihoito puh. 0400 921 103
Päivi Valkonen, kotihoidon esimies puh. 0400 293 810

Kotihoidon väestövastuualueet:
Pohjoinen puh. 040 5201 934
Eteläinen puh. 040 5871 851
Itäinen puh. 040 7423 984
Läntinen puh. 040 5871 852

Muistihoitaja puh. 0400 135 093

Palveluneuvo puh. 015 211 557

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies Pia Matinen puh. 040 029 3795
Päivänsäde puh. 040 029 3794
Iltarusko puh. 040 847 0836

Jaksohoito, Sairaalatie 3, 51900 Juva, 1krs.
Jaksohoitoyksikön esimies puh. 040 742 3982
Jaksohoitoyksikön hoitajat puh. 040 029 3793

Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantie 4C, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Hoitajat puh. 040 013 6203

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinna, Tirrolantie 4B, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Ohjaaja puh. 040 845 0538