PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

Juvan hyvinvointikeskus, Sairaalatie 3, 51900 Juva

Ajanvaraukset lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille

Väestövastuuseen perustuva lääkäri/hoitaja -työparin vastaanottotoiminta on jaettu neljään vastuualueeseen. Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi varata oman väestövastuualueen hoitajalta ma–pe klo 8.00–10.00  numeroista:
Pohjoinen alue p. 040 656 7502
Itäinen alue p. 040 656 7503
Eteläinen alue p. 040 656 7504
Läntinen alue p. 040 656 7501

OIVA – hoitajan oirevastaanotto
Varaa aika sähköisesti tai soita terveysneuvoon (numero yllä).

Toimisto p. 040 013 5035 tai p. 040 013 5033
Ajanvarausten peruutukset ja muut ei ajanvaraukseen liittyvät kysymykset.

Kiirevastaanotto
Ma–pe klo 8–16, vain ajanvarauksella p. 040 656 7500

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Päivystysapu puhelin 116 117 palvelee ympäri vuorokauden. Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Laboratorio
Avoinna ma–pe klo 7.10–12.00.
Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse puhelimitse 044 717 8888 (arkisin klo 12–14)

Kuvantaminen (röntgen)
Kuvauksia tiistaisin ja perjantaisin klo 8–15.
Ajanvaraus arkisin ma–pe klo 8–11 p. 015 351 2662

KORONAINFOA

Lue lisää koronasivuiltamme.

ASIOI SÄHKÖISESTI

Digilääkäri
Essoten Digilääkäri palvelee etävastaanotollaan maksutta Essoten alueen väestöä. Lue lisää ja siirry palveluun: www.essote.fi/digilääkäri

Chat
Chat-ikkuna tarjoaa terveysneuvontaa arkisin klo 8–15 ja lisäksi paljon muita palveluita ja tiedonhakua. Muina aikoina chatissa auttaa virtuaaliapuri Essi. Chat-ikkuna avautuu automaattisesti tai ruudun oikeasta alanurkasta.

Kiireetön yhteydenottopyyntö
Tee Kiireetön yhteydenottopyyntö ja otamme sinuun yhteyttä toivomanasi ajankohtana. Yhteydenottopyyntö ei edellytä erillistä tunnistautumista.

Muut sähköiset asiointipalvelut
Sähköisessä asioinnissamme voit asioida monella eri tavalla. Sähköinen asiointi edellyttää tunnistautumista.

HOITOTARVIKKEIDEN TILAAMINEN

Maksuttomien hoitotarvikkeiden tilaaminen ja lisätiedot.

Juvan hyvinvointikeskus

Fysioterapia ja apuvälineet

Käyntiosoite: Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avohoidon fysioterapeutti p. 040 772 4355
Vuodeosaston fysioterapeutti p.040 772 4354
Hoivapalvelujen fysioterapeutti p. 040 509 9839
Kotihoidon fysioterapeutti p. 040 013 6194

Paikallisesti apuvälineitä luovutetaan ja käyttöä ohjataan hyvinvointikeskuksen fysioterapeuttien toimesta.
Yhteydenotot ma–pe klo 8–9 p. 040 772 4355

Suun terveydenhuolto

Juvan hyvinvointikeskus, 2. kerros, Sairaalatie 3, 51900 Juva

Hammashoito Juvalla

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

Juvan lähikuntoutusosasto
Sairaalatie 3, Juva, 2. krs.
p. 040 772 4356 ja 040 772 4357

Palveluyksikön esimies p. 040 742 3982

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii osoitteessa Sairaalantie 3, 2. krs, 51900 Juva (käynti kirkonkylän puoleisesta päädystä).

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. Mielenterveysasiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat sekä heidän omaisensa.

Juvan mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat asiakkailleen erilaisia psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveys- ja kriisityöhön liittyen.

Hoitajien päivittäiset puhelinajat  ma – pe klo 11 – 12

Yhteystiedot Juvan mielenterveys- ja päihdevastaanotolle:

sairaanhoitaja puh. 0400 436 877
sairaanhoitaja puh. 040 772 4358
päihdesairaanhoitaja puh. 0400 136 200
päivätoiminta puh. 040 359 7672

Päivystys monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli
Päivystävä sairaanhoitaja p. 044 351 6313
Päivystysapu puh. 116 117

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Leila Janhunen, toimistosihteeri puh. 040 013 6187
Miia Koponen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Terttu Somero-Torniainen, sosiaalityöntekijä puh. 040 359 8473
Katri Hautsalo, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Ida-Maria Pylkkänen, koulukuraattori puh. 040 656 7461
Tiina Kyröläinen, lastenvalvoja puh. 044 351 2372, soittoaika ma-pe klo 9-10
Laura Roine, päihdetyöntekijä puh. 040 013 6200

TYÖIKÄISTEN SOSIAALIPALVELUT

Työikäisten sosiaalityö

Neuvonta
Puh: 040 3597 770
Soittoaika ma-pe 9-15

Osoite:
Sairaalatie 3, 51900 Juva

Leila Janhunen, toimistosihteeri (välitystilit) puh. 0400 136 187

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Tanja Bradly-Ikonen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 5872421
Terttu Somero-Torniainen, sosiaalityöntekijä puh. 040 359 8473
Miia Koponen, sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Katri Hautsalo, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Kaisa Kokkonen, perhetyöntekijä puh. 040 656 7855

Neuvola

Neuvolat ja ajanvaraus

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Toiminnassa painottuu terveyden edistäminen, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus. Työmuotoina ovat yksilö- ja perhevastaanotot sekä ryhmätoiminta. Neuvolassa palvellaan myös rokotusasiakkaat (sekä matkailijoiden- että kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset) ja papa-asiakkaat.

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaan käynti neuvolan ovesta terveyskeskuksen päädystä.

Neuvola Juva

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola
015 744 77 44
soittoaika arkisin klo 7.30-14

Matkailijoiden rokotukset
Terveydenhoitaja 0400 135 042

Perhetiimien palveluihin kuuluvat kasvatus- ja perheneuvonta, lääkinnällinen kuntoutus sekä lasten perusterveydenhoitotasoinen mielenterveystyö.

Lapsiperheiden kotipalvelu 044 794 5166

Psykologi

Psykologi tekee lasten ja nuorten kehityksellisten- ja oppimisvaikeuksien tutkimuksia sekä tuen tarpeen arviointia yhteistyössä neuvolan ja koulujen kanssa. Sen lisäksi psykologin työhön kuuluu lasten ja nuorten ehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön palvelut: tilanteen kartoitus, ohjaus ja neuvonta, tukikäynnit ja psykologinen hoito.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystarkastusten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään
1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

Juvan Yhtenäiskoulu, Hatsolan koulu, Paatelan koulu ja Juvan lukio

Terveydenhoitaja 0400 135 071

Koulukuraattori
040 656 7461

Maahanmuuttopalvelut

Juvantie 13, 51900 Juva
Ohjaaja puh. 040 129 4640

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen
Palveluneuvoon arkisin klo 9 – 15 puh. 015 211 557, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Lue lisää Vanhus- ja vammaispalveluista

Ikäihmisten päivätoiminta

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva

Juvakodin palvelukeskus

Lähihoitaja puh. 040 043 5235
Lähihoitaja puh. 040 013 5020
Kotihoidon esimies puh. 040 029 3810

KOTIHOITO

Kotihoito on säännöllistä tai tilapäistä kotiin annettavaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään asumisestaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoitoa annetaan perusturvan yhteislautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Juva on jaettu neljään (4) kotihoidon väestövastuualueeseen, joissa jokaisella alueella on oma tiimi. Kotihoidon väestövastuualueet ovat Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen.

Kotihoidon esimiehen toimisto sijaitsee Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa Tirrolantie 4, 51900 Juva (ammattikoulun entisen asuntolan yläkerta).

Päivystys kotihoito puh. 0400 921 103
Päivi Valkonen, kotihoidon esimies puh. 0400 293 810

Kotihoidon väestövastuualueet:
Pohjoinen puh. 040 5201 934
Eteläinen puh. 040 5871 851
Itäinen puh. 040 7423 984
Läntinen puh. 040 5871 852

Muistihoitaja puh. 0400 135 093

Palveluneuvo puh. 015 211 557

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies Pia Matinen puh. 040 029 3795
Päivänsäde puh. 040 029 3794
Iltarusko puh. 040 847 0836

Jaksohoito, Sairaalatie 3, 51900 Juva, 1krs.
Jaksohoitoyksikön esimies puh. 040 742 3982
Jaksohoitoyksikön hoitajat puh. 040 029 3793

Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantie 4C, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Hoitajat puh. 040 013 6203

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinna, Tirrolantie 4B, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Ohjaaja puh. 040 845 0538