Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Kuntoutuspalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Juvan hyvinvointikeskus

Kiireellinen vastaanotto

ma-to 7.30 – 18
pe 7.30 -16
Ajanvaraus klo 8 -16 p. 020 690 252

la 8 -14
p. 015 211 411

Juvan hyvinvointikeskuksen remontin aikana huhtikuun lopulta alkaen vastaanottopalvelujen
sisäänkäynti ensiavun ovesta.

Lääkäreiden vastaanotto
Väestövastuuseen perustuva lääkäri/hoitaja -työparin vastaanottotoiminta on jaettu viiteen vastuualueeseen.

 

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.
Ensineuvo p. 015 211 411

Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Nopean palvelun hoitajavastaanotto (NOPA) ma-pe
www.essote.fi Ajanvaraukseen tai kts. alla ajanvarauksen numerot

Ajanvaraukset
Ma klo 8–9.30 ja 14–15 sekä ti–pe klo 8–9 ja 14–15
Eteläinen alue p. 020 690 295
Pohjoinen alue p. 020 690 293
Itäinen alue p. 020 690 294
Läntinen alue p. 020 690 296
Koillinen alue p. 020 690 297

Ajanvarausten peruutukset
Toimisto puh. 040 013 5035 tai 040 013 5033

Laboratorio
Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avoinna ma – pe klo 7.10 – 11.30
Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12.-14.30 puh. 044 717 8400

Tarkista laboratorion aukioloajat osoitteesta http://www.islab.fi

Kuvantaminen (röntgen) 27.8.2018 alkaen
Kuvauksia ma – ke ja pe klo 8-15.30
Ajanvaraus keskitetyn ajanvarauksen kautta arkisin klo 8 -11 p. 015 351 2662

Fysioterapia ja apuvälineet

Käyntiosoite: Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avohoidon fysioterapeutti p. 040 772 4355
Vuodeosaston fysioterapeutti p.040 772 4354
Hoivapalveluiden fysioterapeutti p. 040 509 9839
Kotihoidon fysioterapeutti p. 040 013 6194

Paikallisesti apuvälineitä luovutetaan ja käyttöä ohjataan hyvinvointikeskuksen fysioterapeuttien toimesta.
Yhteydenotot ma–pe klo 8–9 p. 040 772 4355

Psykologi

Psykologi tekee lasten ja nuorten kehityksellisten- ja oppimisvaikeuksien tutkimuksia sekä tuen tarpeen arviointia yhteistyössä neuvolan ja koulujen kanssa. Sen lisäksi psykologin työhön kuuluu lasten ja nuorten ehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön palvelut: tilanteen kartoitus, ohjaus ja neuvonta, tukikäynnit ja psykologinen hoito.

Puhelin 0400 718 896

Käyntiosoite: Juvan neuvola, Sairaalatie 3.

Perheterapeutti

Perheterapeutti tarjoaa varhaista, ennaltaehkäisevää tukea perheille. Perheterapeutti toimii Juvan neuvolassa eikä hänelle tarvita lähetettä. Perheet voivat ottaa yhteyttä myös itse, p. 040 561 5263

Yhteydenoton syitä voivat olla mm.
parisuhteen pulmat
vanhemman omat lapsuuden kokemukset
vanhemmuus
kasvatusasiat
perheenjäsenten välinen vuorovaikutus

Perheterapeutti toimii myös psykologin työparina, asiantuntijana ja terapeuttina.

Suun terveydenhuolto

Juvan terveyskeskus, 2. kerros, Sairaalatie 3, 51900 Juva
Hyvinvointikeskuksen hissi hammashoitoon on pois käytöstä remontin vuoksi huhtikuun 2017 lopulta alkaen. Liikuntaesteisten hammashoito vaatii erillisiä järjestelyjä, joten asiasta tulee mainita aikaa varattaessa.

Hammashoito Juvalla

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

LÄHIKUNTOUTUSOSASTO

Juvan lähikuntoutusosasto
Tirrolantie 7, 51900 Juva
p. 040 772 4356 ja 040 772 4357

Palveluyksikön esimies p. 040 742 3982

Lähikuntoutusosasto toimii 27.4.2017 alkaen Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa
Tirrolantie 7 (entisen ammattikoulun opetustilat).

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. Mielentervsysasiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat sekä heidän omaisensa.

Juvan mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat asiakkailleen erilaisia psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveys- ja kriisityöhön liittyen.

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa 31.8.2017 alkaen osoitteessa Tirrolantie 7, C-rakennus. Vastaanotot palaavat Juvan hyvinvointikeskukseen remontin jälkeen vuoden 2018 lopulla.

Hoitajien päivittäiset puhelinajat  ma – pe klo 11 – 12

Yhteystiedot Juvan mielenterveys- ja päihdevastaanotolle:

sairaanhoitaja                                           puh. 0400 436 877
sairaanhoitaja                                           puh. 040 772 4358
päihdesairaanhoitaja                                puh. 0400 136 200
päivätoiminta                                            puh. 040 359 7672

Päivystys monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli
Päivystävä sairaanhoitaja p. 044 351 6313

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Leila Janhunen, toimistosihteeri puh. 040 013 6187
Milja Luukkonen,sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kunt.työtoiminta) puh. 040 013 6185
Elina Niiranen, sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kunt.työtoiminta) puh. 040 022 7924
Miia Koponen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Päivi Haikarainen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Hanna Puikkonen, koulukuraattori puh. 044 351 2490
Minna M Laitinen, lastenvalvoja puh. 040 129 4544, soittoaika ma-pe klo 9-10
Auli Vasara, toimistosihteeri puh. 040 013 5088
Laura Roine, päihdetyöntekijä puh. 040 013 6200

Aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut

Käyntiosoite:
Juvan Toimintatalo
Juvantie 7, 51900 Juva

Postiosoite:
Juvantie 13,51901 Juva

Palvelemme ajanvarauksella.
Puhelinajat ma-pe klo 9.00 – 10.00.

Luukkonen Milja, sosiaaliohjaaja (asiakkaat A-N) puh. 0400 136185
Niiranen Elina, sosiaaliohjaaja (asiakkaat O-Ö) puh. 0400 227924
Laiho Mari, sosiaalityöntekijä (Juva ja Rantasalmi) puh. 044 3512660
Janhunen Leila, toimistosihteeri (välitystilit) puh. 0400 136187

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Kunnanvirasto, Juvantie 13, 51901 Juva

Marika Huupponen, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 359 6887
Päivi Haikarainen, sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Miia Koponen, sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757

Sara Sistonen, perhetyöntekijä puh. 040 359 8202
Tuija Kuittinen, perhetyöntekijä puh. 040 359 8226.

Perhe- ja sosiaalityö, Rantasalmi

Marika Huupponen, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä  puh. 040 359 6887
Mari Laiho, sosiaalityöntekijä (aikuissosiaalityö) puh. 044 351 2660
Hanna Puikkonen, koulukuraattori puh. 044 351 2490
Maarit Mahrberg, palveluohjaaja (vammaispalvelut) puh. 040 053 7808
Eeva Immonen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 561 5263
Minna M Laitinen, lastenvalvoja puh. 040 129 4544, soittoaika ma-pe klo 9-10

NeuvolaPALVELUT

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Toiminnassa painottuu terveyden edistäminen, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus. Työmuotoina ovat yksilö- ja perhevastaanotot sekä ryhmätoiminta. Neuvolassa palvellaan myös rokotusasiakkaat (sekä matkailijoiden- että kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset) ja papa-asiakkaat.

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaan käynti neuvolan ovesta terveyskeskuksen päädystä.

Neuvola Juva

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
Terveydenhoitaja ma–pe klo 12–13 puh. 0400 135 042
Lastenneuvola
terveydenhoitaja ma–pe klo 12–13 puh. 0400 135 043

Neuvolan perhetyö tarjoaa tukea perheiden arjen sujumiseen, vanhemmuuteen ja arjen eri tilanteisiin esim. lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolan perhetyö on maksutonta, matalan kynnyksen varhaista tukea perheelle ja toteutuu pääsääntöisesti perheen kotona.
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän, tilapaisen lastenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville perheille. Palvelun tarkoituksena on auttaa kodin askareissa ja lastenhoidossa sekä tarvittaessa tukea perhettä arjen haasteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua.

Neuvolan perhetyöntekijä puh. 044 351 6566
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä puh. 044 351 6545

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystarkastusten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään
1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

Koikkalan  ja  Hatsolan ala-aste sekä Kukkokoulun esikouluikäiset ja 1-6 luokkalaiset:
Terveydenhoitaja  puh. 0400 135 041

Kuosmalan  ja  Paatelan ala-aste sekä  Juvan yläaste ja Juvan lukio:
Terveydenhoitaja  puh. 0400 135 071

Maahanmuuttopalvelut

Juvantie 13, 51900 Juva

Päivystys ti klo 12-15, to klo 12-15. Muina aikoina ajanvarauksella.

Emilia Tirranen, ohjaaja puh. 040 129 4640
Seija Huotari, ohjaaja puh. 040 129 4585

 

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen
Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16 puh. 015 211 557, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Anne-Maarit Paunonen, Juvan vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö puh. 040 359 6930

Ikäihmisten päivätoiminta

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva

Juvakodin palvelukeskus

Lähihoitaja puh. 040 043 5235
Lähihoitaja puh. 040 013 5020
Kotihoidon esimies puh. 040 029 3810

KOTIHOITO

Kotihoito on säännöllistä tai tilapäistä kotiin annettavaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään asumisestaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoitoa annetaan perusturvan yhteislautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Juva on jaettu neljään (4) kotihoidon väestövastuualueeseen, joissa jokaisella alueella on oma tiimi. Kotihoidon väestövastuualueet ovat Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen.

Kotihoidon esimiehen toimisto sijaitsee Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa Tirrolantie 4, 51900 Juva (ammattikoulun entisen asuntolan yläkerta).

Päivystys kotihoito puh. 0400 921 103
Päivi Valkonen, kotihoidon esimies puh. 0400 293 810

Kotihoidon väestövastuualueet:
Pohjoinen puh. 040 5201 934
Eteläinen puh. 040 5871 851
Itäinen puh. 040 7423 984
Läntinen puh. 040 5871 852

muistihoitaja puh. 0400 135 093
Terttu Laitinen, sosiaalityöntekijä puh. 040 709 4285
Sari Asikainen, palveluohjaaja puh. 040 681 6229

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies  puh. 040 029 3795
Päivänsäde puh. 040 029 3794
Iltarusko puh. 040 847 0836
Kuunsilta puh. 040 847 8616

Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantien 4 A, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Jaksohoitoyksikön hoitajat puh. 040 029 3793

Jaksohoito toimii 26.4.2017 alkaen Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa Tirrolantie 4 (ammattikoulun entisen asuntolan alakerta).

Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantie 4C, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Hoitajat puh. 040 013 6204

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinna, Tirrolantie 4B, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Ohjaaja puh. 040 845 0538