Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Kuntoutuspalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Juvan hyvinvointikeskus


Toimisto
 p. 040 013 5035 tai p. 040 013 5033
Ajanvarausten peruutukset ja muut ei ajanvaraukseen liittyvät kysymykset.

Kiireellinen vastaanotto
Ma – to klo 8 – 18 ja pe klo 8 – 16, ajanvaraus p. 020 690 252
Päivystysapu 116 117  ympäri vuorokauden.

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Ajanvaraukset lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille

Väestövastuuseen perustuva lääkäri/hoitaja -työparin vastaanottotoiminta on jaettu neljään vastuualueeseen.
Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi varata oman väestövastuualueen hoitajalta ma klo 8 – 9.30 ja ti – pe klo 8 – 9 tai
ma – pe klo 14 – 15.
Pohjoinen alue p. 020 690 293
Itäinen alue p. 020 690 294
Eteläinen alue p. 020 690 295
Läntinen alue p. 020 690 296

 

 

Nopean palvelun hoitajavastaanotto (NOPA) ma-pe
www.essote.fi Ajanvaraukseen tai kts. yllä ajanvarauksen numerot

Laboratorio
Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avoinna ma – pe klo 7.10 – 12.00
Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12-14 puh. 044 717 8888

Tarkista laboratorion aukioloajat osoitteesta http://www.islab.fi

Kuvantaminen (röntgen)
Kuvauksia tiistaisin ja perjantaisin klo 8 – 15.
Ajanvaraus keskitetyn ajanvarauksen kautta arkisin klo 8 -11 p. 015 351 2662

Fysioterapia ja apuvälineet

Käyntiosoite: Sairaalatie 3, 51900 Juva
Avohoidon fysioterapeutti p. 040 772 4355
Vuodeosaston fysioterapeutti p.040 772 4354
Hoivapalvelujen fysioterapeutti p. 040 509 9839
Kotihoidon fysioterapeutti p. 040 013 6194

Paikallisesti apuvälineitä luovutetaan ja käyttöä ohjataan hyvinvointikeskuksen fysioterapeuttien toimesta.
Yhteydenotot ma–pe klo 8–9 p. 040 772 4355

Suun terveydenhuolto

Juvan hyvinvointikeskus, 2. kerros, Sairaalatie 3, 51900 Juva

Hammashoito Juvalla

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

LÄHIKUNTOUTUSOSASTO

Juvan lähikuntoutusosasto
Sairaalatie 3, Juva, 2. krs.
p. 040 772 4356 ja 040 772 4357

Palveluyksikön esimies p. 040 742 3982

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto toimii osoitteessa Sairaalantie 3, 2. krs, 51900 Juva (käynti kirkonkylän puoleisesta päädystä).

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. Mielenterveysasiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat sekä heidän omaisensa.

Juvan mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat asiakkailleen erilaisia psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ryhmätoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveys- ja kriisityöhön liittyen.

Hoitajien päivittäiset puhelinajat  ma – pe klo 11 – 12

Yhteystiedot Juvan mielenterveys- ja päihdevastaanotolle:

sairaanhoitaja puh. 0400 436 877
sairaanhoitaja puh. 040 772 4358
päihdesairaanhoitaja puh. 0400 136 200
päivätoiminta puh. 040 359 7672

Päivystys monitoimijapäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli
Päivystävä sairaanhoitaja p. 044 351 6313
Päivystysapu puh. 116 117

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Leila Janhunen, toimistosihteeri puh. 040 013 6187
Milja Luukkonen, sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttavatyötoiminta) puh. 040 013 6185
Marjaana Huhtinen, sosiaaliohjaaja (aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttavatyötoiminta) puh. 0400 227 924
Miia Koponen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Päivi Haikarainen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Katja-Virpi Lehtinen, koulukuraattori puh. 044 351 2490
Tiina Kyröläinen, lastenvalvoja puh. 044 351 2372, soittoaika ma-pe klo 9-10
Auli Vasara, toimistosihteeri puh. 040 013 5088
Laura Roine, päihdetyöntekijä puh. 040 013 6200

Aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut

Käyntiosoite:
Juvan Toimintatalo
Juvantie 7, 51900 Juva

Postiosoite:
Juvantie 13,51901 Juva

Palvelemme ajanvarauksella.
Puhelinajat ma-pe klo 9.00 – 10.00.

Milja Luukkonen, sosiaaliohjaaja (asiakkaat A-N) puh. 0400 136 185
Marjaana Huhtinen, sosiaaliohjaaja (asiakkaat O-Ö) puh. 0400 227 924
Johanna Nevala, sosiaalityöntekijä puh. 044 351 2660
Leila Janhunen, toimistosihteeri (välitystilit) puh. 0400 136 187

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sairaalatie 3, 51900 Juva

Tanja Bradly-Ikonen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 5872421
Päivi Haikarainen, sosiaalityöntekijä puh. 040 530 3905
Miia Koponen, sosiaalityöntekijä puh. 040 738 0757
Kaisa Kokkonen, perhetyöntekijä puh. 040 359 7000
Satu Lampinen, perhetyöntekijä puh. 040 359 9053

NeuvolaPALVELUT

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Toiminnassa painottuu terveyden edistäminen, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus. Työmuotoina ovat yksilö- ja perhevastaanotot sekä ryhmätoiminta. Neuvolassa palvellaan myös rokotusasiakkaat (sekä matkailijoiden- että kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset) ja papa-asiakkaat.

Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaan käynti neuvolan ovesta terveyskeskuksen päädystä.

Neuvola Juva

Äitiys- ja lastenneuvola ma – pe klo 7.30-14.00 puh. 015 744 7744

Perhesuunnitteluneuvola
Terveydenhoitaja ma – pe klo 12.–12.30 puh. 0400 135 042

Matkailijoiden rokotukset
Terveydenhoitaja ma – pe klo 12.–12.30 puh. 0400 135 042

Neuvolan perhetyö tarjoaa tukea perheiden arjen sujumiseen, vanhemmuuteen ja arjen eri tilanteisiin esim. lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolan perhetyö on maksutonta, matalan kynnyksen varhaista tukea perheelle ja toteutuu pääsääntöisesti perheen kotona.
Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän, tilapaisen lastenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville perheille. Palvelun tarkoituksena on auttaa kodin askareissa ja lastenhoidossa sekä tarvittaessa tukea perhettä arjen haasteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua.

Neuvolan perheohjaaja puh. 044 351 6566
Lapsiperheiden kotipalvelu puh. 044 794 5166

Psykologi

Psykologi tekee lasten ja nuorten kehityksellisten- ja oppimisvaikeuksien tutkimuksia sekä tuen tarpeen arviointia yhteistyössä neuvolan ja koulujen kanssa. Sen lisäksi psykologin työhön kuuluu lasten ja nuorten ehkäisevän ja korjaavan mielenterveystyön palvelut: tilanteen kartoitus, ohjaus ja neuvonta, tukikäynnit ja psykologinen hoito.

Puhelin 0400 718 896

Käyntiosoite: Juvan neuvola, Sairaalatie 3, Juva

Perheterapeutti

Perheterapeutti tarjoaa varhaista, ennaltaehkäisevää tukea perheille. Perheterapeutti toimii Juvan neuvolassa eikä hänelle tarvita lähetettä. Perheet voivat ottaa yhteyttä myös itse.

Yhteydenoton syitä voivat olla mm.
parisuhteen pulmat
vanhemman omat lapsuuden kokemukset
vanhemmuus
kasvatusasiat
perheenjäsenten välinen vuorovaikutus

Perheterapeutti on osa moniammatillista perhetiimiä. Perheterapeutti tekee yhteistyötä eri ammattikuntien, kuten terveydenhoitajien, psykologien, toimintaterapeuttien ja lääkäreiden kanssa. Perheterapeutti toimii myös osana systeemistä lastensuojelua.

Puhelin 040 561 5263

Käyntiosoite: Juvan neuvola, Sairaalatie 3, Juva

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vuosittain terveystarkastusten yhteydessä. Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään
1. 5. ja 8. luokkalaisille.

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

Hatsolan ala-aste sekä Kukkokoulun esikouluikäiset ja 1-6 luokkalaiset:
Terveydenhoitaja  puh. 040 013 5041

Paatelan ala-aste sekä  Juvan yläaste ja Juvan lukio:
Terveydenhoitaja  puh. 040 013 5071

Koulukuraattori Katja Lehtinen, Juva sekä Puumala
p. 044 351 2490, katja.lehtinen@essote.fi tai Wilman kautta

Maahanmuuttopalvelut

Juvantie 13, 51900 Juva
Emilia Tirranen, ohjaaja puh. 040 129 4640

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen
Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16 puh. 015 211 557, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Niina Kaukonen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja puh. 044 794 4003
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Anne-Maarit Paunonen, palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, kehityspäällikkö, vt. palvelupäällikkö, ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito, palveluohjaus
puh. 044 351 6615
Nina Lukkarinen, vt. vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten vammaispalvelut 044 3512552

Ikäihmisten päivätoiminta

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva

Juvakodin palvelukeskus

Lähihoitaja puh. 040 043 5235
Lähihoitaja puh. 040 013 5020
Kotihoidon esimies puh. 040 029 3810

KOTIHOITO

Kotihoito on säännöllistä tai tilapäistä kotiin annettavaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään asumisestaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoitoa annetaan perusturvan yhteislautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Juva on jaettu neljään (4) kotihoidon väestövastuualueeseen, joissa jokaisella alueella on oma tiimi. Kotihoidon väestövastuualueet ovat Eteläinen, Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen.

Kotihoidon esimiehen toimisto sijaitsee Juvan hyvinvointikeskuksen remontin ajan väistötiloissa osoitteessa Tirrolantie 4, 51900 Juva (ammattikoulun entisen asuntolan yläkerta).

Päivystys kotihoito puh. 0400 921 103
Päivi Valkonen, kotihoidon esimies puh. 0400 293 810

Kotihoidon väestövastuualueet:
Pohjoinen puh. 040 5201 934
Eteläinen puh. 040 5871 851
Itäinen puh. 040 7423 984
Läntinen puh. 040 5871 852

muistihoitaja puh. 0400 135 093
Sari Asikainen, palveluohjaaja puh. 040 681 6229

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Juvakodin palvelukeskus, Sairaalatie 6, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies Pia Matinen puh. 040 029 3795
Päivänsäde puh. 040 029 3794
Iltarusko puh. 040 847 0836
Kuunsilta puh. 040 847 8616

Jaksohoito, Sairaalatie 3, 51900 Juva, 1krs.
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Jaksohoitoyksikön hoitajat puh. 040 029 3793

Ryhmäkoti Tirrola, Tirrolantie 4C, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Hoitajat puh. 040 013 6203

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinna, Tirrolantie 4B, 51900 Juva
Asumispalveluyksikön esimies puh. 040 029 3795
Ohjaaja puh. 040 845 0538