Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Kuntoutuspalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

perusterveydenhuollon VASTAANOTTOPALVELUT

Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi

Kaikkien Essoten työntekijöiden sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@essote.fi

Lääkäreiden vastaanotot
Kiireellinen vastaanotto
ajanvaraus ma–to klo 8 – 18,  pe klo 8 – 16 ja la klo 8 -14 puh. 015 780 1301
Ei-kiireellinen, normaali vastaanotto
ajanvaraus ma–pe klo 8–10 ja 13–15 puh. 015 780 1501

Ei-kiireellinen ajanvarausaika lääkärille 2-3 viikkoa / kesäkuu 2019.

Hyvinvointikeskuksen vastaanotto on suljettu juhannusaattona ja juhannuspyhien aikaan pe – su 21. – 23.6.2019.
Torstaina 20.6. kiireellinen vastaanotto klo 8 – 16.
Maanantaina 24.6. alkaen vastaanotto toimii taas normaaliajoin.

 

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanottopalvelujen sulkuaikoina lääkäripäivystys on Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Laboratorio
Laboratorioon pääsee joko ajanvarauksen kautta tai suoraan jonotusnumerolla.
Ajanvaraus klo 12 -14 puh. 044 717 8888
Näytteenotto arkisin klo 7.10 – 11.30 lääkärin lähetteellä.
Ajanvaraus myös www.islab.fi/ajanvaraus

Kuvantaminen (röntgen)
Röntgenkuvauksiin sekä ultraäänitutkimuksiin aika on varattava etukäteen.
Kuvauksia ma ja to klo 8-15.30.
Ajanvaraus arkisin ma–pe klo 8–11 puh. 015 351 2662
Röntgenkuvauksia suoritetaan kesäkuukausina keskimäärin kerran viikossa. Ultraäänikuvauksia suoritetaan kerran kuukaudessa.

Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
Arkisin klo 8–9 puh. 015 780 1307
Arkisin klo 14–15 puh. 015 780 1504

Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja ohjaa tarvittaessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee yleensä samana päivänä.

Psykologi
Terveyskeskuspsykologin työnkuva on laaja-alainen, mutta painottuu lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön sisältäen myös koulupsykologisen työn. Psykologin asiakastyö sisältää mm. ohjausta ja neuvontaa, psykologisia tutkimuksia ja terapiatyyppistä keskusteluapua. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen avoimeen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on asiakkaiden terveen kehityksen tukeminen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tarvittaessa psykologi toimii yhteistyössä muiden tahojen, kuten neuvolan, puheterapeutin, päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilökunnan kanssa.

Psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun:

  • haluat keskustella lapsen odotukseen, kehitykseen tai kasvatukseen liittyvistä asioista
  • lapsen elämässä, käyttäytymisessä tai koulunkäynnissä ja oppimisessa on asioita, jotka mietityttävät ja huolestuttavat sinua
  • olet kohdannut elämässäsi elämäntilannekriisin, menetyksen tai pulmatilanteen, josta selviytymiseen kaipaat lyhytkestoista keskusteluapua

Psykologin vastaanotto on hyvinvointikeskuksen vieressä osoitteessa Sairaalantie 15, 51200 Kangasniemi.
Psykologi puh. 040 054 9528

Fysioterapia ja apuvälineasiat
Fysioterapiayksikkö sijaitsee Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa vastaanottotilojen yhteydessä.
Fysioterapiatoiminnan tavoitteena on kaikenikäisten kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Mm. neuvonnalla, ohjauksella, harjoittelulla ja muilla fysioterapian keinoilla pyritään edistämään asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Ajanvaraus- ja apuvälineasiat arkisin klo 8–9 puh. 040 591 7924

Diabetesvastaanotto
Sairaanhoitaja Hanna Pylvänäinen puh. 040 583 8652
Diabetesvastaanotto lääkärien vastaanoton tiloissa huoneessa 4.
Diabeteshoitotarvikkeiden jakelu ma-pe klo 8–9 vastaanoton tiloissa huoneessa 4.

Tiedoksi ilmaisvälinejakelun asiakkaille
llmaisvälinejakelusta huolehtii hyvinvointikeskuksen vastaanotto. Yhteydenotot numeroon 0400 747 870 tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14 välillä. Välineet noudetaan vastaanotosta lukuun ottamatta kotiinkuljetussopimuksia.

 

Suun terveydenhuolto

Hammashoitola sijaitsee kunnantalon alakerrassa osoitteessa Satamatie 1, 51200 Kangasniemi.

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

lähiKuntoutusosasto

Lähikuntoutusosasto sijaitsee osoitteessa Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi.

38-paikkainen lähikuntoutusosasto tuottaa palvelua Essote -kuntayhtymäalueen asukkaille mm. erilaisten sairauksien jatkohoitoa, kuntoutusta, saattohoitoa ja jaksohoitoa.

Lähikuntoutusosastolla on 14 -paikkainen tehostetun palveluasumisen jaksohoitoyksikkö, joka tarjoaa 1- 2 viikon mittaisia arviointijaksoja sekä jaksoja omaishoidettavien vapaapäivien ajaksi. Jaksohoito sovitaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja palveluohjaajan kanssa. Jaksot perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Jaksohoitoon liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä palveluohjaajaan puh. 040 534 5317.

Kangasniemen lähikuntoutusosasto puh. 040 678 1046
Jaksohoito puh. 040 531 9791

Marita Lahikainen, palveluyksikön esimies puh. 040 847 6863
Osastonsihteeri puh. 0400 590 577


Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sairaalantie 15, 51200 Kangasniemi

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto on yksi Kangasniemen hyvinvointikeskuksen toimipisteistä. Perustehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita mielenterveys- ja päihdetyön terapia-, hoito- ja kuntoutuspalveluja, osallistua yhteistyössä eri tahojen kanssa ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä toimia oman alan asiantuntijana eri yhteyksissä. Olemme rinnalla kulkijoita niille, jotka tukeamme, apuamme ja hoitojamme tarvitsevat.

Elämäntilannekriiseistä, huolista tai mielenterveys-/päihdeongelmista kärsivä henkilö voi hakeutua Kangasniemen hyvinvointikeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin joko itse tai läheistensä / muiden toimijoiden ohjaamana. Vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Ajanvaraus tapahtuu puhelimella tai tulemalla käymään. Jatkohoitoon muista hoitopaikoista ohjaudutaan ensisijaisesti lähetteellä.

Aukioloajat ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 15.30.

Puhelinajat arkisin klo 9–10
Sairaanhoitaja puh. 040 520 6693
Sairaanhoitaja / päihdetyöntekijä puh. 040 839 4232
Sairaanhoitaja puh. 040 067 6264

Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimii vajaalla henkilöstömäärällä ajalla 10.6 – 30.9.2019. Lääkäripalveluita ei ole saatavilla 1.6.2019 alkaen.

Kaikkien Essoten alueen kuntien ja toimipisteiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystys on yhteispäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli.
Päivystävä sairaanhoitaja puh. 044 351 6313
Päivystysapu puh. 116 117

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut

Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi
Avoinna ma–pe klo 9–15
Puhelinajat ma–to klo 9–10
Maarit Liukkonen, sosiaalityöntekijä puh. 040 587 2419
Marjo Huikko, sosiaaliohjaaja puh. 040 587 2422

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Kirsi Kaskinen, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 359 6887
Anne Muttilainen, perhetyöntekijä puh. 040 520 6698
Tiina Kinnunen, sosiaalityöntekijä puh. 044 351 2537

Kotipalvelu

Kati Heikkinen, vs. perhepalveluohjaaja puh. 044 794 5166

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tarvitessaan kotipalvelua asiakas ottaa yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelun perhepalveluohjaajaan joko puhelimitse tai täyttämällä Lapsiperheiden kotipalveluhakemus – lomakkeen. Kotipalveluun voidaan ohjautua myös esimerkiksi neuvolan kautta.

Neuvolapalvelut

Ajanvaraus ja puhelinaika terveydenhoitajille ma – to klo 8.30 – 9.00 sekä 12.00 – 12.30:

  • Perhesuunnittelu- ja äitiysneuvola puh. 040 731 6914
  • Matkailijarokotukset puh. 040 731 6914
  • Lastenneuvola puh. 040 546 7660

Anne Calenius, perheterapeutti, neuvola- ja perhepalvelut, arkisin klo 8 – 16 puh. 040 359 7953

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Lastenneuvolan linkit:
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten rokotusohjelma
Syödään yhdessä
Ruokasuositukset lapsiperheille
Imetystietoa
Kelan palvelut lapsiperheille
Sähköinen asiointi
MLL Vanhempainnetti

Äitiysneuvolan linkit:
Synnytys ja valmennus
Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet
Raskauden ehkäisy
Väestöliitto – ehkäisy, perheen perustaminen, vanhemmuus

OPPILAS- JA OPISKELUhuolto

Oppilas- ja opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulunkäynnin tukeminen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä neuvonta ja ohjaus.
Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö tekee yhteistyötä kotien ja koulun välillä sekä koulun henkilökunnan ja muun terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalitoimen ym. viranomaisten kanssa tarvittaessa. Kaikilla kouluilla kokoontuvat eri asiantuntijoista koostuvat moniammatilliset oppilashuoltotyöryhmät huolehtien oppilaiden hyvinvoinnista. Myös kouluyhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja toimenpiteiden seuranta sekä arviointi kuuluvat oppilashuoltotyöhön.

Oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijöiden vastaanotoille pääsee koulupäivien aikaan ja työntekijät kiertävät kaikilla kouluilla. Jos sinulla herää huoli koululaisena/opiskelijana omasta tilanteesta tai vanhempana huoli lapsen/nuoren tilanteesta, niin voit olla keneen tahansa meistä yhteydessä. Voimme tarvittaessa pohtia yhdessä kuka olisi paras henkilö auttamaan sinua tilanteessasi.

Terveydenhoitaja: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset, terveysneuvonta ja ohjaus sekä oppilaiden  terveydentilan toteamiseksi tarvittavat jatkotutkimukset, hoitoonohjaus  ja erityistyöntekijöiden palvelut. Terveydenhoitaja osallistuu myös kaikkien koulujen oppilashuoltotyöryhmien toimintaan. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä koululääkärin, oppilaan ja huoltajien sekä oppilashuollon muiden toimijoiden ja  koulujen henkilökunnan kanssa. Laaja-alaiset terveystarkastukset suoritetaan 1., 5. ja 8.luokkalaisille sekä lukion 2.vuosiluokan opiskelijoille. Määräaikaisiin terveystarkastuksiin kutsutaan kaikkien muiden vuosiluokkien oppilaat vuosittain. Koululääkärille ajanvaraukset tapahtuvat terveydenhoitajan kautta. Puhelinaika ja aamuvastaanotto  on avoinna arkisin klo 8-9 Kansiksessa pääasiassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tiistaisin ja torstaisin terveydenhoitaja työskentelee alakouluilla.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen. Koulukuraattorit toimivat koulun arjessa oppilaiden/opiskelijoiden sekä kouluyhteisön tukena yhteistyössä huoltajien kanssa. Työ sisältää usein verkostotyötä ja palveluohjausta. Kuraattorille lapset ja nuoret ohjautuvat joko itse, huoltajien, opettajien tai jonkun muun yhteistyökumppanin toimesta. Yleisimpiä syitä yhteydenottoon ovat kaverisuhteisiin liittyvät pulmat, koulupoissaolot, käyttäytymisen haasteet sekä toive päästä kertomaan aikuiselle kuulumisia. Kuraattorit työskentelevät sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Kangasniemellä kuraattorin työ kohdistuu esikouluikäisistä lukiolaisiin.

Terveyskeskuspsykologi tekee Kangasniemellä kaiken ikäisten kangasniemeläisten kanssa työtä aina neuvolaikäisistä aikuisiin saakka. Psykologi antaa apua mm. lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa tai henkilökohtaisissa kriiseissä. Psykologi selvittää ja arvioi oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta. Psykologi antaa tarkoituksenmukaista keskusteluapua. Psykologi osallistuu ja edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja osallistuu suunnittelutyöhön. Psykologin työhön kuuluu sekä ennaltaehkäisevä että korjaava yksilö- ja yhteisötyö, johon sisältyy esim. koulujen yhteisöllisiin  hyvinvointiryhmiin osallistuminen tai esim. ennaltaehkäisevä työ luokkahuoneissa tai eri yhteistyötahojen konsultointi.

Perheterapeutti tarjoaa kangasniemeläisille perheille terapiapalvelua matalalla kynnyksellä, ilman lähetteitä ja pitkiä jonotusaikoja. Perheterapiaan voi hakeutua, jos joku perheenjäsenistä havahtuu, että voimavarat menevät johonkin ongelmaan tai ilmapiiri kotona/lähisuhteissa tuntuu huonolta, riitaisalta tai asioista on hankala puhua. Perheterapian keinoin tuetaan ja vahvistetaan vanhemmuutta sekä parisuhdetta. Myös eroa suunniteltaessa, tehtäessä tai eron jälkeen voi hakeutua perheterapiaan. Perheterapiasta voi saada apua, kun on tarvetta löytää ja vahvistaa voimavaroja omassa arjessa. Perheterapiaan voi hakeutua myös elämänkriisien ja -muutosten vuoksi. Perheterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- ja/tai perhekäynteinä.

Oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijöinä toimivat:

Terveydenhoitaja Kirsi Laitinen puh. 040 071 0716, kirsi.s.laitinen@essote.fi
Terveydenhoitaja Piia Repola puh. 044 794 5110, piia.repola@essote.fi
Koulukuraattori Maija Lindroth puh. 040 139 7644, maija.lindroth@essote.fi
Psykologi puh. 040 054 9528
Perheterapeutti Anne Calenius, puh. 040 359 7953, anne.calenius@essote.fi

Kirjeposti kulkee osoitteella: Kankaisten koulukeskus / Oppilas- ja opiskeluhuolto, Kankaistentie 5, 51200 Kangasniemi

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16
puh. 015 211 557
, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Niina Kaukonen, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja puh. 044 794 4003
Sari Teittinen, vanhus- ja vammaispalvelujen vt. johtaja puh. 044 351 2665
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Anne-Maarit Paunonen, palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, kehityspäällikkö, vt. palvelupäällikkö, ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito, palveluohjaus
puh. 044 351 6615
Minna Marjakangas, vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten vammaispalvelut puh. 044 3512552
Sari Kalkasmaa, palveluasumisen esimies puh. 040 359 8706
Virpi Valkonen, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä puh. 040 587 2420
Noora Linnera, kehitysvammapalvelujen avopalveluohjaaja puh. 0400 132 262

KOTIHOITO

Kotihoito sijaitsee Hyvinvointikeskuksessa osoitteessa
Sairaalatie 13, 51200 Kangasniemi

Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallinen sairaanhoito ja hoiva sekä huolenpito asiakkaan omassa kodissa. Kotihoitoa voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kotipalveluna tarjotaan tukipalveluita kuten turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan sairaanhoidollisia palveluja, jotka toteutetaan lääkärin ohjauksella asiakkaan omassa kodissa.
Sairaanhoito ja huolenpito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, läheisen ja kotihoidon työntekijän kanssa.
Palvelutarpeen arviointi tehdään viimeistään 7 päivän kuluessa palvelutarpeen ilmoittamisesta. Kotihoidon maksut määräytyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) asiakasmaksujen mukaisesti.

Kotihoito on jaettu kahteen tiimialueeseen. Tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähi- tai kodinhoitajia. Sairaanhoitajat toimivat yhdyshenkilöinä ja asiakkaiden palveluiden järjestäjinä. Heille voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja palvelutarpeen arvioinnista.

Itäinen alue
Taajama-alue: Kirkkoniemi, Kiviniemi, Lapasniemi, Lapaskangas, Saarenmaa, Nakertaja, Kiertokallio ja Salmela
Haja-asutusalue: Reinikkala, Koittila, Kauppila, Pölläkkä, Ruokomäki, Kutemajärvi, Vihave, Laitiala, Unnukkala, Istruala, Ohensalo, Pylvänälä, Kaihlamäki, Hännilä, Äkryntaipale, Paappala, Rytkölä, Makkola, Rekola, Synsiö ja Hyyrylä

Sairaanhoitaja puh. 040 520 6702, päivystys puh. 040 827 2953

Eteläinen alue
Taajama-alue: Otto Mannisentie 94 ja 96 (palveluasunnot ja vanhustentalo III), Marjoniemi, Vihinkangas, Levälahti
Haja-asutusalue: Suurola, Mannila, Hokka, Ukonniemi, Vuojalahti, Luusniemi, Rauhajärvi, Läsäkoski, Harjunmaa ja Vaimosniemi

Sairaanhoitaja puh. 040 504 6545, päivystys puh. 0400 434 328

Muistihoitaja
Muistihoitajan vastaanotto sijaitsee Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanoton tiloissa osoitteessa Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi.
Muistihoitaja paikalla pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin. Muina päivinä hän työskentelee geriatrian vastaanotolla Mikkelissä.

Muistihoitaja Rita Tissari puh. 040 039 9153 arkisin klo 7.30 – 8.30.

Omaishoidon tukimuodot
Omaishoitajilla on mahdollisuus saada erilaisia tukimuotoja taloudellisesta tuesta hoitoapuun ja tukipalveluihin sekä virkistys- ja kuntoutustoimintaan.

Maaret Tiihonen, vanhus- ja vammaispalvelujen palveluesimies puh. 040 012 4603
Ulla Riikonen, kotipalveluohjaaja puh. 040 731 6918

Ikäihmisten palveluopas
Ikäihmisten palveluopasta (Kangasniemi) on julkaistu vuodesta 2009 alkaen. Opas on kohdennettu erityisesti ikääntyneiden käyttöön. Erityistä oppaassa ovat suuri kirjainkoko (fontti Arial 16), lyhyet, selkeät infot ja yhteystiedot ikäihmisille suunnatuista palveluista. Opasta jakavat asiakkailleen kotihoito, ikäihmisten päivätoiminta, muistihoitajan vastaanotto sekä palveluohjaaja kotiutustilanteissa. Opasta voi myös kysyä Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanotosta sekä kunnan asiointipisteestä.

Oppaan voi tulostaa tästä:Palveluopas ikäihmisille 2019 Essote Kangasniemi (1.4.2019 päivitysversio)

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

Otto Mannisen ti e 5, 51200 Kangasniemi

Päivätoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta, joka tukee ja edistää kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Toiminta ylläpitää omatoimisuutta ja sosiaalisia kontakteja. Päivätoimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan päivätoimintaan ja täyttämällä päivätoimintahakemus.

Avoin päivätoiminta keskiviikkoisin kuukausiohjelman mukaan:

  • Neuvontaa, opastusta ja ohjattua ryhmätoimintaa
  • Klo 9.00 – 11.00 terveydenhoitajan vastaanotto
  • Avoin päivätoiminta on kävijöille maksutonta

Katso kuukausiohjelma (tulostettava pdf): Avoimen päivätoiminnan ohjelma kesäkuu 2019

Päivätoiminta, ohjaaja puh. 040 779 5845
Sirpa Tarvonen, terveydenhoitaja puh. 040 678 1100

PALVELUKESKUS MÄNTYKANGAS

Otto Mannisen tie 92, 51200 Kangasniemi

Palvelukeskus Mäntykangas on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa kodinomaista hoitoa ja huolenpitoa huomattavaa apua tarvitseville ikäihmisille.

Lääkäri käy kerran viikossa ja lisäksi hoitohenkilökunta on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin tilanteen niin vaatiessa. Sairaanhoitaja vastaa terveydentilan ja pitkäaikaissairauksien seurannasta.
Vakituinen henkilökunta koostuu sairaanhoitajasta, lähi- ja perushoitajista sekä avustavasta henkilöstöstä.

Ruokahuollosta vastaa Kangasniemen kunnan Essoten keittiöhenkilökunta ja ateriapalvelu toimii tehdyn erillisen sopimuksen mukaan.
Palvelukeskus Mäntykankaan alueella järjestettävä virkistystoiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhteisiin tilaisuuksiin ja aktiviteetteihin.

SAS-työryhmä (Selvitä – Arvioi – Sijoita) toimii yhteistyöryhmänä, joka arvioi ja suunnittelee hoivan ja hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista hoiva- ja hoitopaikkaa.

Sari Kalkasmaa, palveluesimies puh. 040 359 8706
Tuula Sallinen, palveluohjaaja puh. 040 534 5317
Sairaanhoitaja puh. 040 678 1048
Alakerran hoitajat puh. 040 678 1060
Yläkerran hoitajat puh. 040 076 7517
Osasto 3 hoitaja puh. 040 076 7506

RYHMÄKOTI MÄNNIKKÖ

Otto Mannisen tie 92, 51200 Kangasniemi

Ryhmäkoti Männikkö on suunniteltu erityisesti dementiaa sairastavien asiakkaiden tarpeita vastaavaksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Ryhmäkodin yhteydessä toimii 24-tuntia puhelinneuvontapalvelu lähinnä omaishoitajille ja henkilökunnalle.

Ryhmäkoti Männikön toiminnassa korostetaan asiakkaan jäljellä olevien voimavarojen ylläpitämistä, kuntouttavaa, virikkeellistä ja yhteisöllistä toimintaa. Asukkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia turvallisesti, myös ulkona.
Yksikön ulko-ovet ovat aina lukittuina sähkölukolla, sisäovissa on kulunvalvonta.
Ryhmäkodissa työskentelee ammattitaitoinen, moniammatillinen ja koulutettu henkilökunta ympäri vuorokauden. Yhteistyötä tehdään omaisten, kolmannen sektorin ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Tehostetussa palveluasumisessa hoito- ja hoivatyö perustuu asukkaiden, hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja joka huolehtii asiakkaansa erityistarpeista ja yhteydenpidosta omaisiin.

Asiakasmaksut määräytyvät tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vahvistettujen asiakasmaksujen mukaisesti.
Vuokra ja palvelupakettimaksu muodostavat kokonaisuuden, josta asiakkaan maksuosuus määritetään siten, että asukkaalle jää nettotuloista käyttövaraa 190 € kuukausittain. Asukas kustantaa itse lääkäripalvelut kotikäyntihinnalla, erikoislääkärinpalvelut, lääkäri- ja sairaalakäynteihin liittyvät matkat sekä tarvittavat lääkkeet. Asukkaalla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumis- ja hoitotukea.

Sari Kalkasmaa, palveluesimies puh. 040 359 8706
Palveluohjaaja Tuula Sallinen puh. 040 534 5317
Sairaanhoitaja puh. 040 481 9168
Hoitajat ja 24 tuntia puhelinneuvontapalvelu puh. 040 195 0996 ja 040 678 3014 sekä 040 481 9168

Kangasniemen toimintakeskus Keto, vammaispalvelun päivä- ja työtoiminta

Otto Mannisen tie 88, 51200 Kangasniemi

Toimintakeskuksessa tarjotaan päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja autistisille asiakkaille sekä mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi järjestetään avotyötoimintaa tavallisilla työpaikoilla. Toimintaan osallistuville henkilöille maksetaan työosuusrahaa. Toiminnan tavoitteena on henkilöiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen. Tarkoituksena on myös tukea ja edistää henkilöiden selviytymistä ja osallistumista yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnassa.

Toimintakeskuksen toiminta on monipuolista ja mielekästä. Tarjolla on erilaisia luovia toimintoja, kuten kädentöitä, musiikkia, kirjallisuutta ja kuvataidetta. Lisäksi järjestetään ohjattua liikuntaa, ulkoilua, leivontaa ja alihankintatöitä. Toimintaa löytyy myös toimintakeskuksen sisäisistä tehtävistä, esimerkiksi keittiöstä, puhtaanapidosta ja kiinteistöhuollosta. Toimintakeskuksesta tehdään lisäksi erilaisia ja eri tahoille suuntautuvia retkiä. Kehystämössä ja kutomossa tehdään asiakkaiden tilaustöitä.

Toimintakeskuksen ohjaajat puh. 040 077 0242 tai 040 678 1067
Sari Kalkasmaa, palveluesimies puh. 040 359 8706

Asuntola Mäntyranta

Otto Mannisen tie 90, 51200 Kangasniemi

Asuntola Mäntyranta tarjoaa ohjattua asumista kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asuntola käsittää rivitalon, jossa on 10 erillistä yksiötä sekä yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat.

Asuntolan toiminnan lähtökohtana ovat asukkaiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne. Päivittäisessä elämässä pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita asukkaat tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Heitä ohjataan erilaisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä sekä osallistutaan yhdessä erilaisiin ympäröivän yhteiskunnan aktiviteetteihin ja kulttuuritarjontaan.

Asuntolassa ei ole yövalvontaa, mutta hätätapauksissa apua saa vieressä sijaitsevasta vanhainkodista.

Ohjaajat puh. 040 592 6259
Sari Kalkasmaa, palveluesimies puh. 040 359 8706