Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Kuntoutuspalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

perusterveydenhuollon VASTAANOTTOPALVELUT

Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi

Kaikkien Essoten työntekijöiden sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@essote.fi

Lääkäreiden vastaanotot
Kiireellinen vastaanotto:
ajanvaraus ma – to klo 8 – 18, pe klo 8 – 16 puh. 015 780 1301 tai Päivystysapu puh. 116 117 ympäri vuorokauden
Ei-kiireellinen, normaali vastaanotto:
ajanvaraus ma–pe klo 8–10 ja 13–15 puh. 015 780 1501

Ei-kiireellinen ajanvarausaika lääkärille:  2-3 viikkoa / lokakuu 2020.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanottopalvelujen sulkuaikoina lääkäripäivystys on Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Kulku hyvinvointikeskukseen 23.3.2020 alkaen: ensiavun ovesta kulkevat vain hengitystieinfektio-oireiset asiakkaat. Muiden asiakkaiden ja henkilökunnan kulku pääovesta.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa toimii 13.8.2020 alkaen koronatestauksen näytteenottopiste.
Testaukseen hakeutuvan tulee ottaa yhteys ensin Päivystysavun numeroon 116 117, josta annetaan ohjeet näytteennoton osalta.

 

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Hätätapauksessa yleinen hätänumero 112.

Laboratorio
Laboratorioon pääsee joko ajanvarauksen kautta tai suoraan jonotusnumerolla.
Ajanvaraus klo 12 -14 puh. 044 717 8888
Näytteenotto arkisin klo 7.10 – 11.30 lääkärin lähetteellä.

Ajanvaraus myös www.islab.fi/ajanvaraus

Kuvantaminen (röntgen)
Röntgenkuvauksiin sekä ultraäänitutkimuksiin aika on varattava etukäteen.
Kuvantaminen maanantaisin ja torstaisin klo 8 – 15.
Ajanvaraus arkisin ma–pe klo 8 – 11 puh. 015 351 2662

Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
Arkisin klo 8–9 puh. 015 780 1307
Arkisin klo 14–15 puh. 015 780 1504

Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja ohjaa tarvittaessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee yleensä samana päivänä.

Psykologi
Terveyskeskuspsykologin työnkuva on laaja-alainen, mutta painottuu lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön sisältäen myös koulupsykologisen työn. Psykologin asiakastyö sisältää mm. ohjausta ja neuvontaa, psykologisia tutkimuksia ja terapiatyyppistä keskusteluapua. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen sekä asiakkaan ja työntekijän väliseen avoimeen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on asiakkaiden terveen kehityksen tukeminen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tarvittaessa psykologi toimii yhteistyössä muiden tahojen, kuten neuvolan, puheterapeutin, päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilökunnan kanssa.

Psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun:

  • haluat keskustella lapsen odotukseen, kehitykseen tai kasvatukseen liittyvistä asioista
  • lapsen elämässä, käyttäytymisessä tai koulunkäynnissä ja oppimisessa on asioita, jotka mietityttävät ja huolestuttavat sinua
  • olet kohdannut elämässäsi elämäntilannekriisin, menetyksen tai pulmatilanteen, josta selviytymiseen kaipaat lyhytkestoista keskusteluapua

Psykologin vastaanotto toimii hyvinvointikeskuksen neuvolan tiloissa.
Psykologi puh. 040 054 9528

Fysioterapia ja apuvälineasiat
Fysioterapiayksikkö sijaitsee Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa vastaanottotilojen yhteydessä.
Fysioterapiatoiminnan tavoitteena on kaikenikäisten kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Mm. neuvonnalla, ohjauksella, harjoittelulla ja muilla fysioterapian keinoilla pyritään edistämään asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Ajanvaraus- ja apuvälineasiat arkisin klo 8–9 puh. 040 591 7924

Diabetesvastaanotto
Sairaanhoitaja Hanna Pylvänäinen puh. 040 583 8652
Diabetesvastaanotto lääkärien vastaanoton tiloissa huoneessa 4.
Diabeteshoitotarvikkeiden jakelu ma-pe klo 8–9 vastaanoton tiloissa huoneessa 4.

Tiedoksi ilmaisvälinejakelun asiakkaille
llmaisvälinejakelusta huolehtii hyvinvointikeskuksen vastaanotto. Yhteydenotot numeroon 0400 747 870 tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14 välillä. Välineet noudetaan vastaanotosta lukuun ottamatta kotiinkuljetussopimuksia.

 

Suun terveydenhuolto

Hammashoitola sijaitsee kunnantalon alakerrassa osoitteessa Satamatie 1, 51200 Kangasniemi.

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

KUNTOUTUSPALVELUT

lähiKuntoutusosasto

Lähikuntoutusosasto sijaitsee osoitteessa Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi.

38-paikkainen lähikuntoutusosasto tuottaa palvelua Essote -kuntayhtymäalueen asukkaille mm. erilaisten sairauksien jatkohoitoa, kuntoutusta, saattohoitoa ja jaksohoitoa.

Lähikuntoutusosastolla on 14 -paikkainen tehostetun palveluasumisen jaksohoitoyksikkö, joka tarjoaa 1- 2 viikon mittaisia arviointijaksoja sekä jaksoja omaishoidettavien vapaapäivien ajaksi. Jaksohoito sovitaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja palveluohjaajan kanssa. Jaksot perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Jaksohoitoon liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä palveluohjaajaan puh. 040 534 5317.

Kangasniemen lähikuntoutusosasto puh. 040 678 1046
Jaksohoito puh. 040 531 9791

Marita Lahikainen, palveluyksikön esimies puh. 040 847 6863
Osastonsihteeri puh. 0400 590 577


Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kangasniemen hyvinvointikeskus, Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto on yksi Kangasniemen hyvinvointikeskuksen toimipisteistä. Perustehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita mielenterveys- ja päihdetyön terapia-, hoito- ja kuntoutuspalveluja, osallistua yhteistyössä eri tahojen kanssa ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä toimia oman alan asiantuntijana eri yhteyksissä. Olemme rinnalla kulkijoita niille, jotka tukeamme, apuamme ja hoitojamme tarvitsevat.

Elämäntilannekriiseistä, huolista tai mielenterveys-/päihdeongelmista kärsivä henkilö voi hakeutua Kangasniemen hyvinvointikeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin joko itse tai läheistensä / muiden toimijoiden ohjaamana. Vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse. Jatkohoitoon muista hoitopaikoista ohjaudutaan ensisijaisesti lähetteellä.

Aukioloajat ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14

Puhelinajat arkisin klo 9–10
Sairaanhoitaja puh. 040 520 6693
Päihdesairaanhoitaja puh. 040 839 4232
Sairaanhoitaja puh. 040 067 6264

Kaikkien Essoten alueen kuntien ja toimipisteiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystys on yhteispäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli.
Mikkelin monitoimijapäivystys, akuuttityöryhmä puh. 044 351 6313
Päivystysapu puh. 116 117

 

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut

Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi
Avoinna ma–pe klo 9–15
Puhelinajat ma–to klo 9–10
Niina Palkeinen, sosiaalityöntekijä puh. 040 587 2419
Eeva Tanttu, sosiaaliohjaaja puh. 040 587 2422

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Kirsi Kaskinen, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä puh. 040 359 6887
Virpi Valkonen sosiaalityöntekijä puh. 044 351 2537
Heidi Aapajärvi, perhetyöntekijä puh. 040 359 8744
Anne Muttilainen, perhetyöntekijä puh. 040 359 7073
Arni Itkonen, lastenvalvoja puh. 040 129 4290

Kotipalvelu

Sini Purhonen perhepalveluohjaaja puh. 044 794 5166

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tarvitessaan kotipalvelua asiakas ottaa yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelun perhepalveluohjaajaan joko puhelimitse tai täyttämällä Lapsiperheiden kotipalveluhakemus – lomakkeen. Kotipalveluun voidaan ohjautua myös esimerkiksi neuvolan kautta.

Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelujen ajanvaraus- ja puhelinajat sekä numerot 1.2.2020 alkaen:

Äitiysneuvola ma – pe klo 7.30 – 14.00 puh. 015 744 7744
Perhesuunnittelu ma – pe 12.00 – 12.30 puh. 040 731 6914
Lastenneuvola ma – pe klo 7.30 – 14.00 puh. 015 744 7744
Matkailijarokotukset ma – pe 12.00 – 12.30 puh. 040 731 6914

Perheterapeutti, neuvola- ja perhepalvelut, arkisin klo 8 – 16 puh. 040 359 7953

Jenni Parri, perheohjaaja puh. 040 3599410

Jaana Hannikainen, toimintaterapeutti, neuvola- ja perhepalvelut, klo 8-16 puh. 040 359 8959

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Lastenneuvolan linkit:
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten rokotusohjelma
Syödään yhdessä
Ruokasuositukset lapsiperheille
Imetystietoa
Kelan palvelut lapsiperheille
Sähköinen asiointi
MLL Vanhempainnetti

Äitiysneuvolan linkit:
Synnytys ja valmennus
Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet
Raskauden ehkäisy
Väestöliitto – ehkäisy, perheen perustaminen, vanhemmuus

OPPILAShuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan moniammatillisena yhteistyötä ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisön hyvinvointia tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi yksittäisen oppilaan ja perheen asioihin on tarjolla yksilökohtainen oppilashuolto, joka kulkee usein rinnakkain oppimiseen liittyvän tuen kanssa. Oppilashuolto järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja nuorisopalveluiden kanssa.

Oppilashuoltopalveluja ovat koulukuraattori, -psykologi ja -terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi jokaisella koulutiimin alueella toimii perheohjaajia, jotka tarjoavat matalalla kynnyksellä tukea vanhemmuuteen perheen vuorovaikutussuhteita vahvistamalla.

Katso Lukuvuositiedote 2020-2021

Kangasniemen oppilashuollon yhteystiedot

Terveydenhoitajat:
Kirsi Laitinen, 040 071 0716, kirsi.s.laitinen(@)essote.fi: Kalliola, Becker, Kankaisten koulu, lukio
Katri Palvimo, 040 731 6914, katri.palvimo@essote.fi: Otto Manninen, Vuojalahti
Annariikka Sivonen, 040 546 7660, annariikka.sivonen@essote.fi: Koittila, Äkry

Kuraattori
Maija Lindroth, 040 139 7644, maija.lindroth@essote.fi

Vs. psykologi
Riitta Sippola, 040 054 9528, riitta.sippola@essote.fi

Perheohjaaja
Jenni Parri, 040 3599410 , jenni.parri@essote.fi

Muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja:

Perheterapeutti puh. 040 359 7953

Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset:
Lapsiperheiden sosiaalityö Kangasniemi, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi

Sosiaalityöntekijä Virpi Valkonen, 044 3512 537, virpi.valkonen@essote.fi
Perhetyöntekijät Heidi Aapajärvi, 040 359 8744, heidi.aapajarvi@essote.fi ja

Avoin kohtaamispaikka ja perheneuvo, Kankaistentie 5, 51200 Kangasniemi


Vanhus- ja vammaispalvelut

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16
puh. 015 211 557
, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Niina Kaukonen, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja puh. 044 794 4003
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, kehittämispäällikkö, vt. palvelupäällikkö, ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito, palveluohjaus
puh. 044 351 6615
Nina Lukkarinen, vt. vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten vammaispalvelut puh. 044 351 2552
Ritva Berg, asumispalvelujen esimies puh. 040 359 8706
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä puh. 040 587 2420
Noora Linnera, kehitysvammapalvelujen avopalveluohjaaja puh. 0400 132 262

KOTIHOITO

Kotihoito sijaitsee Hyvinvointikeskuksessa osoitteessa
Sairaalatie 13, 51200 Kangasniemi

Kotihoidon tavoitteena on turvata asiakkaiden kotona asumista palveluiden yksilöllisellä suunnittelulla. Hoito toteutetaan  asiakkaan, hänen omaisensa tai läheisensä sekä kotihoidon työntekijän kanssa yhdessä laaditun hoito-ja palvelusuunnitelman mukaan. Kotihoito kohdennetaan ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseviin asiakkaisiin. Kotihoidon saatavuus pyritään turvaamaan ympärivuorokauden toteuttamismahdollisuuksien mukaan, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja saatavilla olevaa teknologiaa hyödyntäen. Kotihoidon kokonaisuus sisältää kotihoidon, kotisairaanhoidon, fysioterapia-ja lääkäripalvelut sekä tukipalvelut. Kotihoidon palvelua voidaan tarjota myös etäpalveluna siihen soveltuvien laitteiden avulla. Kotihoito toteuttaa myös kotisairaalatoimintaa sekä kotikuntoutusta.

Säännöllistä ja tilapäistä kotihoitoa voidaan myös tukea palvelusetelillä, joita myönnetään palveluseteliin varatun määrärahan puitteissa. Asiakkaat voivat itse valita palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta sen jälkeen, kun palveluseteli on myönnetty. Palvelusetelituottajat löytyvät palse.fi- sivulta. Ikäihmisten kaikki palvelut yhteystietoineen löytyvät Ikäihmisten Palveluoppaasta.

Kotihoito on jaettu kahteen alueeseen, joilla työskentelee sairaanhoitajia, lähi- tai kodinhoitajia. Sairaanhoitajat toimivat yhdyshenkilöinä ja asiakkaiden palveluiden järjestäjinä. Heille voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja palvelutarpeen arvioinnista.

Itäinen alue
Taajama-alue: Kirkkoniemi, Kiviniemi, Lapasniemi, Lapaskangas, Saarenmaa, Nakertaja, Kiertokallio ja Salmela
Haja-asutusalue: Reinikkala, Koittila, Kauppila, Pölläkkä, Ruokomäki, Kutemajärvi, Vihave, Laitiala, Unnukkala, Istruala, Ohensalo, Pylvänälä, Kaihlamäki, Hännilä, Äkryntaipale, Paappala, Rytkölä, Makkola, Rekola, Synsiö ja Hyyrylä

Sairaanhoitaja puh. 040 520 6702, päivystys puh. 040 827 2953

Eteläinen alue
Taajama-alue: Otto Mannisentie 94 ja 96 (palveluasunnot ja vanhustentalo III), Marjoniemi, Vihinkangas, Levälahti
Haja-asutusalue: Suurola, Mannila, Hokka, Ukonniemi, Vuojalahti, Luusniemi, Rauhajärvi, Läsäkoski, Harjunmaa ja Vaimosniemi

Sairaanhoitaja puh. 040 504 6545, päivystys puh. 0400 434 328

Palveluohjaus
Palveluohjaus 4.5.2020 alkaen kunnantalolla sosiaalipalvelujen tiloissa.
Tuula Sallinen puh. 040 5345317
Ulla Riikonen puh. 040 7316918
Sirpa Tarvonen puh. 040 6781100

Muistihoitaja
Muistihoitajan vastaanotto sijaitsee Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanoton tiloissa osoitteessa Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi.
Muistihoitaja Anja Junni paikalla pääsääntöisesti perjantaisin.

Muistihoitajan soittoaika keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7.30 – 8.30 puh. 0400 399 153
Muuna aikana voi jättää soittopyynnön ja yhteystiedot vastaajaan. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä myös palveluohjaajaan puh. 040 534 5317.

Omaishoidon tukimuodot
Omaishoitajilla on mahdollisuus saada erilaisia tukimuotoja taloudellisesta tuesta hoitoapuun ja tukipalveluihin sekä virkistys- ja kuntoutustoimintaan.

Maaret Tiihonen, vanhus- ja vammaispalvelujen palveluesimies puh. 040 012 4603
Ulla Riikonen, kotipalveluohjaaja puh. 040 731 6918
Sirpa Tarvonen, palveluohjaaja puh. 040 678 1100

Ikäihmisten palveluopas
Ikäihmisten palveluopasta (Kangasniemi) on julkaistu vuodesta 2009 alkaen. Opas on kohdennettu erityisesti ikääntyneiden käyttöön. Erityistä oppaassa ovat suuri kirjainkoko (fontti Arial 16), lyhyet, selkeät infot ja yhteystiedot ikäihmisille suunnatuista palveluista. Opasta jakavat asiakkailleen ikäihmisten päivätoiminta / terveydenhoitajan vastaanotto, muistihoitajan vastaanotto, kotihoito sekä palveluohjaajat kotiutustilanteissa ja sitä voi myös kysyä Kangasniemen kunnan asiointipisteestä.
Palveluoppaan pdf-versiota päivitetään, jos meille ilmoitetaan oppaassa olevien tietojen muutoksista. Tämän vuoksi ohessa löytyvässä pdf-versiossa on aina viimeisin tieto.

Oppaan voi tulostaa tästä: Palveluopas ikäihmisille 2020_Essote Kangasniemi 2_2020 (päivitysversio 19.10.2020)

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

Kankaistentie 5, 51200 Kangasniemi

Päivätoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta, joka tukee ja edistää kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Toiminta ylläpitää omatoimisuutta ja sosiaalisia kontakteja ja on näin tukena myös omaishoitajille läheistensä hoidossa.

Päivätoimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan päivätoimintaan ja täyttämällä päivätoimintahakemus.

Avoin päivätoiminta keskiviikkoisin erillisen kuukausiohjelman mukaisesti. Koronavirustilanteen vuoksi avoin päivätoiminta on toistaiseksi tauolla.

Päivätoiminta puh. 040 779 5845
Ohjaaja Anja Junni 0400 399 153

RYHMÄKOTI MÄNNIKKÖ

Otto Mannisen tie 92, 51200 Kangasniemi

Ryhmäkoti Männikkö on suunniteltu erityisesti dementiaa sairastavien asiakkaiden tarpeita vastaavaksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Ryhmäkoti Männikön toiminnassa korostetaan asiakkaan jäljellä olevien voimavarojen ylläpitämistä, kuntouttavaa, virikkeellistä ja yhteisöllistä toimintaa. Asukkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia turvallisesti, myös ulkona.
Yksikön ulko-ovet ovat aina lukittuina sähkölukolla, sisäovissa on kulunvalvonta.
Ryhmäkodissa työskentelee ammattitaitoinen, moniammatillinen ja koulutettu henkilökunta ympäri vuorokauden. Yhteistyötä tehdään omaisten, kolmannen sektorin ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Tehostetussa palveluasumisessa hoito- ja hoivatyö perustuu asukkaiden, hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja joka huolehtii asiakkaansa erityistarpeista ja yhteydenpidosta omaisiin.

Asiakasmaksut määräytyvät tehostetussa palveluasumisessa 1.1.2020 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vahvistettujen asiakasmaksujen mukaisesti.
Vuokra ja palvelupakettimaksu muodostavat kokonaisuuden, josta asiakkaan maksuosuus määritetään siten, että asukkaalle jää nettotuloista käyttövaraa 190 € kuukausittain. Asukas kustantaa itse lääkäripalvelut kotikäyntihinnalla, erikoislääkärinpalvelut, lääkäri- ja sairaalakäynteihin liittyvät matkat sekä tarvittavat lääkkeet. Asukkaalla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumis- ja hoitotukea.

Ritva Berg, asumispalvelujen esimies puh. 040 359 8706
Palveluohjaaja Tuula Sallinen puh. 040 534 5317
Sairaanhoitaja puh. 040 481 9168
Hoitajat puh. 040 195 0996 ja 040 678 3014 sekä 040 481 9168

Kangasniemen toimintakeskus Keto, vammaispalvelun päivä- ja työtoiminta

Otto Mannisen tie 88, 51200 Kangasniemi

Toimintakeskuksessa tarjotaan päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja autistisille asiakkaille sekä mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi järjestetään avotyötoimintaa tavallisilla työpaikoilla. Toimintaan osallistuville henkilöille maksetaan työosuusrahaa. Toiminnan tavoitteena on henkilöiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen. Tarkoituksena on myös tukea ja edistää henkilöiden selviytymistä ja osallistumista yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnassa.

Toimintakeskuksen toiminta on monipuolista ja mielekästä. Tarjolla on erilaisia luovia toimintoja, kuten kädentöitä, musiikkia, kirjallisuutta ja kuvataidetta. Lisäksi järjestetään ohjattua liikuntaa, ulkoilua, leivontaa ja alihankintatöitä. Toimintaa löytyy myös toimintakeskuksen sisäisistä tehtävistä, esimerkiksi keittiöstä, puhtaanapidosta ja kiinteistöhuollosta. Toimintakeskuksesta tehdään lisäksi erilaisia ja eri tahoille suuntautuvia retkiä. Kehystämössä ja kutomossa tehdään asiakkaiden tilaustöitä.

Toimintakeskuksen ohjaajat puh. 040 077 0242 tai 040 678 1067


Asuntola Mäntyranta

Otto Mannisen tie 90, 51200 Kangasniemi

Asuntola Mäntyranta tarjoaa ohjattua asumista kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asuntola käsittää rivitalon, jossa on 10 erillistä yksiötä sekä yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat.

Asuntolan toiminnan lähtökohtana ovat asukkaiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne. Päivittäisessä elämässä pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita asukkaat tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Heitä ohjataan erilaisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä sekä osallistutaan yhdessä erilaisiin ympäröivän yhteiskunnan aktiviteetteihin ja kulttuuritarjontaan.

Ohjaajat puh. 040 592 6259