Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Neuvola
Fysioterapia
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

Brahentie 10, 52300 Ristiina
Faksi 015 661 003
Avoinna ma–to klo 8.00 -15.30 ja pe klo 8-15
Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksessä.

Terveysneuvo ja ajanvaraus
Asiakkaiden puhelinpalveluajat ma – pe klo 7 – 16  numerossa 015 211 411.

Takaisinsoitto on käytössä klo 7-14 välisenä aikana.  Asiakkaille soitetaan saman päivän aikana, mahdollisesti myös vielä klo 16 jälkeen.

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Diabetespotilaiden hoitovälinejakelu
Avoinna hyvinvointiaseman aukioloaikoina.

Laboratorio
Ma–pe klo 7.10–11.40
Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12 -14 puh. 044 717 8888

 

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut

Hyvinvointiaseman AK-poliklinikka

Potilaaksi veren hyytymistä estävään (antikoagulantti) lääkitykseen tullaan kutsuttuna. Edellytyksenä on, että AK-arvot ovat olleet hoitotasolla vähintään kahden kuukauden ajan eikä potilaalla ole muita lääkärin määrittelemiä esteitä poliklinikan asiakkaaksi.
Vastaanottokäynnillä otetaan verinäyte sormenpäästä, jonka perusteella määritellään annostus ja annetaan seuraava vastaanottoaika poliklinikalle.

Muut kuin AK-poliklinikan potilaat

Potilaat varaavat itse laboratorioajan puhelimitse tai netissä.
Islabin ajanvaraus ma–pe klo 12–14                                             044 717 8400
http://www.islab.fi/ajanvaraus

AK-näytteitä otetaan laboratoriossa pääsääntöisesti klo 10 jälkeen. Näytteenotto ei vaadi paastoa.

Poikkeukselliset arvot soitetaan potilaalle tutkimuspäivänä.

AK-tulokset ja annostusohjeet ovat saatavissa sähköisesti Hyvis- verkkopalvelun kautta (www.hyvis.fi), puhelimeen tekstiviestinä tai postitse kirjeessä (potilastiedote).

Mikäli hoito on aloitettu jossain muualla kuin hyvinvointiasemalla, potilaan on syytä ottaa yhteys Terveysneuvoon puh. 015 211 411 laboratorio pyyntöjen ja ohjauksen takia. Hoidon aloitusvaiheessa asianmukaisen ohjauksen merkitys on suuri ja sillä pyritään varmistamaan hoidon onnistuminen.

Kuvantaminen (röntgen)
Mikkelin keskussairaala, 2. krs
Ajanvaraus arkisin ma–pe klo 8–11 p. 015 351 2662

Suun terveydenhuolto

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

Neuvola

Brahentie 10, 52300 Ristiina
Neuvola                                 044 794 5087
044 794 5088
Suomenniemen neuvolapalvelut hoidetaan Ristiinan neuvolassa

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Ristiinan yhtenäiskoulu, terveydenhoitaja 044 794 5060

Fysioterapia 

Ristiinan perusterveydenhuollon avofysioterapiatoiminta tapahtuu keskussairaalan fysiatrian yksikössä.
Käyntiosoite: Porrassalmenkatu 35–37, 3.krs. Mikkeli
Ajanvaraus ma–pe klo 9–11                               015 351 2442

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Kaikkien Essoten alueen kuntien ja toimipisteiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystys on Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksessä, Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli.
Päivystävä sairaanhoitaja       044 351 6313
Sairaanhoitaja                         044 794 4996
Päivystysapu puh. 116 117

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16
puh. 015 211 557
, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Niina Kaukonen, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja puh. 044 794 4003
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Jaana Koinsaari, palvelupäällikkö, vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, palvelupäällikkö, ennakoivat palvelut puh. 044 351 6615
Nina Lukkarinen, vastaava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut 044 351 2552
Päivi Manninen, kotihoidon koordinaattori, henkilöstöasiat puh. 040 359 8205
Kotihoidosta vastaava esimies  040 861 3328

Päivätoiminta ja ennaltaehkäisevä toiminta

Ristiinan päivätoiminta
Ristiinan terveysasema, Brahentie 10 B, 52300 Ristiina
Hoitaja 040 741 7032
Kotihoidon esimies 040 359 8480

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Palvelukeskus Vaarinsaari
Tuderuksentie 2, 52300 Ristiina
Kotihoidon esimies 040 359 8480
Poukama 040 758 5165
Suvanto 040 758 5185
Lahdelma 044 794 5815