Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Neuvola
Fysioterapia
Vanhus- ja vammaispalvelut

Opinraitti 9, 52830 Suomenniemi (entinen Koulutie 9)

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut

Lääkärin vastaanotto joka toinen tiistai (pariton viikko) klo 8 -15

Sairaanhoitajan vastaanotto joka toinen keskiviikko (parillinen viikko) klo 8 -15

Ajanvaraus puh. 015 211 411 ma – pe klo 8 -16
Vastaanotto on suljettu ajalla  24.6.–4.8.2019. Asiointi tarvittaessa Mikkelin hyvinvointikeskuksessa.

Muuna aikana lääkäripäivystys Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksessä.

Päivystysapu 116 117 palvelee ympäri vuorokauden
Päivystysavun numerossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ympäri vuorokauden, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva.
Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Laboratorio
Näytteenotto keskiviikkoisin klo 8 – 11. Ajanvaraus www.islab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse arkisin klo 12 -14
puh. 044 717 8888

AK-näytteitä otetaan laboratoriossa pääsääntöisesti klo 10 jälkeen. Näytteenotto ei vaadi paastoa.

Poikkeukselliset arvot soitetaan potilaalle tutkimuspäivänä.

AK-tulokset ja annostusohjeet ovat saatavissa sähköisesti www.essote.fi -> Sähköiseen asiointiin

Mikäli hoito on aloitettu jossain muualla kuin hyvinvointiasemalla, potilaan on syytä ottaa yhteys Terveysneuvoon puh. 015 211 411 laboratorio pyyntöjen ja ohjauksen takia. Hoidon aloitusvaiheessa asianmukaisen ohjauksen merkitys on suuri ja sillä pyritään varmistamaan hoidon onnistuminen.

Hoitotarvikejakelu ke klo 14–15.

Kuvantaminen (röntgen)
Mikkelin keskussairaala, 2. krs
Ajanvaraus arkisin ma–pe klo 8–11 p. 015 351 2662

Suun terveydenhuolto

Ajanvaraus ja hammaslääkäripäivystys

Neuvola

Suomenniemen neuvolapalvelut hoidetaan Ristiinan neuvolassa, Brahentie 10, 52300 Ristiina
Neuvola                 044 794 5087
044 794 5088

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Suomenniemen koulu, terveydenhoitaja 044 794 5060

Fysioterapia 

Suomenniemen perusterveydenhuollon avofysioterapiatoiminta tapahtuu keskussairaalan fysiatrian yksikössä.
Käyntiosoite: Porrassalmenkatu 35–37, 3.krs. Mikkeli
Ajanvaraus ma–pe klo 9–11         015 351 2442

Vanhus- ja vammaispalvelut

Kaikkien Essoten kuntien asukkaat voivat soittaa vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvoon arkisin klo 8 – 16
puh. 015 211 557
, kun tarvitsevat tietoa ja ohjausta palveluista tai palveluntarpeen arviointia.

Sari Teittinen, vanhus- ja vammaispalvelujen vt. johtaja puh. 044 351 2665
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö, Essoten asumispalvelut ja jaksohoito puh. 040 678 3013
Maija Loponen, palvelupäällikkö, Essoten kotiin annettavat palvelut puh. 050 389 5558
Anne-Maarit Paunonen, palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut puh. 040 359 6930
Pirjo Ihalainen, kehityspäällikkö, vt. palvelupäällikkö, ennakoiva toiminta, omais- ja perhehoito, palveluohjaus
puh. 044 351 6615
Minna Marjakangas, vastaava sosiaalityöntekijä, Essoten vammaispalvelut 044 3512552
Kotihoidosta vastaava esimies  040 861 3328

Päivätoiminta ja ennaltaehkäisevä toiminta

Ristiinan päivätoiminta
Ristiinan terveysasema, Brahentie 10 B, 52300 Ristiina
Hoitaja 040 741 7032
Kotihoidon esimies 040 861 3328

Ympärivuorokautinen asuminen ja jaksohoito

Toimintakeskus Metsätähti
Opinraitti 9, 52830 Suomenniemi
Kotihoidon esimies 040 861 3328
Hoitajat 0400 348 263