nelihenkinen perhe kävelyllä ulkona, tekstiotsikko Perheiden elintapaohjaus

Essotessa vuodesta 2019 alkaen toteutettu elintapaohjaus on laajentumassa yksilötasolta perheisiin. Elintapaohjaus on hyväksi havaittu ja palkittu terveyden edistämisen toimintamalli, jossa paneudutaan ohjatusti liikunnan, ravinnon ja levon laadun merkitykseen arjen hyvinvoinnin edistäjinä.

– Nimenomaan henkilökohtaisen elintapaohjauksen parissa on noussut esille kysyntää perheiden keskiseen elintapojen tarkasteluun, elintapaohjauksen koordinaattori Maija Laukniemi kertoo.

Kun yksi perheenjäsen on elintapaohjauksessa omaksunut terveellisempiä tapoja, vaikuttaa se taloudessa usein laajemminkin.

– Nyt kokeillaan uutta juttua perheiden elintapaohjauksessa. Sen sijaan, että yksi perheenjäsen paneutuisi elintapoihinsa kerrallaan, otetaan heti ohjaukseen koko perhe, Laukniemi selventää.

Essote etsii nyt pilottiperheitä Mikkelissä alkavaan perheiden elintapaohjauksen kokeiluun. Vuoden loppuun asti kestävään kokeiluun pääsee mukaan viisi perhettä, joilla on tarve ja  motivaatiota omien elintapojensa tarkasteluun ja kehittämiseen.

– Tässä ei ole mitään stereotypiaa, millaisia perheitä mukaan haetaan, ihan kaikenlaiset perheet voivat hakea mukaan, Laukniemi kertoo.

Aluksi perheen luona käydään tutustumassa ja kartoitetaan lähtötilannetta. Sen jälkeen suunnitellaan mihin asioihin ja missä järjestyksessä lähdetään kiinnittämään huomiota. Kuten henkilökohtaisessa elintapaohjauksessa, myös perheiden ohjauksessa tarjotaan tietoa ja ohjausta, mutta nyt perhelähtöisesti. Ohjauskertojen välillä perheet kehittävät elintapojaan itsenäisesti ja havaintoja kerryttäen.

– Olen innoissani tästä ja toivottavasti saadaan motivoituneita perheitä tähän maksuttomaan kokeiluun. Tavoitteena on saada perheiden elintapaohjaukselle valmis toimintamalli ensi vuonna Etelä-Savon hyvinvointialueen palveluihin, Laukniemi suunnittelee.

Mikäli perheiden elintapaohjauksen pilottiin osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä sähköpostitse 26.8. mennessä: maija.laukniemi@essote.fi